Lidosim augstu, redzēsim tālu!

Gluži kā gājputni, kas rudenī dodas uz siltajām zemēm, tā Vecpiebalgas bērnudārza bērni- mazputniņi- dodas uz dārziņu. Ikvienu 1.septembra rītā mīļi sagaidījām pagalmā, sasveicinoties, aicinot veikt pirmo uzdevumu: atrast uz koka aplīša uzrakstītu savu vārdu un iekārt to arkā. Tā izveidojās varena “Mazputniņa” bērnu vārdu arka. Šogad tie ir 80 bērni! 1.septembra jubilāre Daniela, ceļot mastā mūsu Latvijas karogu, darīja to tik atbildīgi un ar tādu prieku, ka gribās ticēt un cerēt, ka viss, ko šogad esam labi iecerējuši, tieši tā arī izdosies: ar prieku un atbildību! Ko darīsim dārziņā? Lai vecākiem būtu mierīga sirds par saviem lolojumiem, bet bērni izbaudītu iespēju kopā ar ģimeni labi pavadīt laiku, Zinību dienā bijām sagatavojušas dažādus uzdevumus pa mācību jomām, kuras te, dārziņā, apgūs bērni. Tās ir:

  • Valodu mācību joma;
  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma;
  • Dabaszinātņu mācību joma;
  • Matemātikas mācību joma;
  • Tehnoloģiju mācību joma;
  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

Vecāki un skolotāji pirmajā sapulcē augusta beigās balsoja par vērtībām un tikumiem. Tie ir atbildība, godīgums un līdzcietība. Tādi vēlamies būt paši un tādus redzēt savus bērnus. Ja kopā darīsim, tad izdosies!
Pirmā nedēļa kopā ir pavadīta. Paveikti pirmie darbi. Pārvarētas arī kādas grūtības. Mīļi sveikti tēti, gatavojot apsveikumus, sarūpējot cienastu, īpaši sagaidot no rīta.
Bērnudārzs ir pirmā vieta, kur bērns ārpus ģimenes mācās, piedzīvo jaunas attiecības ar citiem bērniem, ar pieaugušajiem, mācās saprast robežas, veidot attiecības, mācās drošības izjūtu. Lai arī šogad piepildās mūsu bērnudārza devīze: “Lidosim augstu, redzēsim tālu!”