Zinību diena

1.septembrī – Zinību dienā –  skolas priekšā  pulcējās skolēni, pedagogi, skolēnu vecāki, lai, kā ierasts, ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu. Ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem tika sagaidīti topošie absolventi – 12. klases skolēni un 1. klases skolēni, kuri uzsāk mācības skolā.

Pie  mums ciemojās Ješka no A. Upīša stāsta ,,Sūnu ciema zēni”. Viņš  atzina, ka  Laimes lācis mīt katrā pašā, ka ,,Sūnu Ciema zēni” ir par mums pašiem — mūsu gribasspēku, uzņēmību, māņticību un arī slinkumu. Katrs no mums reiz ir cerējis sagaidīt Laimes Lāci, kas atrisinās visas mūsu likstas. Tomēr ar cerībām un gaidīšanu vien ir par maz, jo, kā izrādās, ne jau Laimes Lācis, bet tikai mēs paši veidojam savu dzīvi. Reizēm mums ir vajadzīgs pamudinājums, lai mainītu domāšanu un rīkotos citādāk nekā ierasts.

Sūnu Ciemā Ješka atrod savu Laimes Lāci, kurš iedvesmo pārējos sakopt savu sētu un notīrīt kupenas un mēslu gubas, lai ieraudzītu laimi. Ješka uzsvēra – negaidīsim Laimes Lāci! Atradīsim sevī spēku katru dienu ieraudzīt darāmo, kas dod gandarījumu un kripatiņu laimes!

Ješka iepazīstināja ar skolas saimi:

Klase Skolēnu skaits klasē Meitenes Zēni Audzinātāja
1. 18 10 8 Evita Leiboma
2. 22 13 9 Anita Jurgena
3. 21 12 9 Inese Radvilaviča
4. 14 3 11 Sanita Cimdiņa
5. 22 13 9 Antoņina Glāzere
6. 19 10 9 Baiba Bērziņa
7. 14 6 8 Vizbulīte Kalniņa
8. 16 6 10 Inese Maltavniece
9. 21 10 11 Baiba Krūmiņa
10. 19 8 11 Sandra Makare
11. 9 6 3 Ligita Zemberga – Zeltiņa
12. 5 2 3 Agita Krama
200 99 101

Vecpiebalgas vidusskolā un bērnudārzā ,,Mazputniņš strādā 52 pedagogi , 21 tehniskais darbinieks. Bērnudārzā dzīves prasmes apgūs 80 mazputniņi.

Skolas direktore I. Strelkova iepazīstināja ar jaunajiem pedagogiem:  bērnudārzā – Evita Jansone ( audzinātāja) un Laura Denova ( auklīte); skolā – Klāvs Kalnačs ( angļu valoda 4.-9.kl.), Inese Maltavniece ( latviešu valoda un literatūra 8.-11.kl.), Aelita Skaidrā ( ģeogrāfija 7.-9.kl.), Liene Lorence ( fizika 10.-11.kl.); ar skolotājiem, kuri saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu – A. Brauere, E. Leiboma un M. Gavare; Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinību – A. Pizāne, A. Greiziņš, I. Apalupa un S. Cimdiņa;

Vecpiebalgas vidusskolas pateicību saņēma:

  • Labiekārtošanas darbu strādnieks Jānis Pundurs par ieguldījumu skolas vides veidošanu un uzturēšanu;
  • Dežurante Anita Šipko par ieinteresētību un ieguldījumu skolas tēla popularizēšanā;
  • Dežurante Dace Štāle par ieinteresētību un iniciatīvu skolas vides veidošanā, atsaucību dažādu skolas sadzīves jautājumu risināšanā;
  • Dežurante Vivita Aplociņa par godprātīgu tiešo darba pienākumu veikšanu, ieinteresētību skolas vides veidošanā;
  • Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājam Dāvim Zārdiņam par atbalstu skolas mācību un audzināšanas procesā un atsaucību dažāda mēroga projektu īstenošanā.

Ješka kopā ar skolas saimi devās tradicionālā gājienā apkārt skolas dīķim.

Iekrāsosim skolas ikdienu ar darbiem, mirkļiem, emocijām, kas vairo laimes daudzumu.  Laimes lācis dzīvo starp mums, ir viens no mums. Viņam patīk jautri un darbīgi cilvēki.