Baltijas jūras projekts

Prezentācijas

16.oktobrī 9.-12.klašu skolēni uzklausīja skolasbiedru prezentācijas par Baltijas jūras projekta aktivitātēm. 8.klases skolniece Dagmāra Gulbe dalījās atmiņās par piedzīvoto divu dienu seminārā Salacgrīvā, savukārt 9.klases skolniece Marta Pundure un 10.klases skolniece Kate Elizabete Antone-par starptautisko konferenci “Global Citizen 2030” Vācijā. 10.klases skolēni Elīna Meldere, Ralfs Kuzmans un Mārcis Bērziņš iepazīstināja ar mērījumu rezultātiem programmā “Gaisa […]

Bilde

Global Citizen 2030

No 18. septembra līdz 22. septembrim Vācijas pilsētā Dampā norisinājās starptautiskā konference ,,Global Citizen 2030”, kurā Vecpiebalgas vidusskolu pārstāvēja 9.klases skolniece Marta Pundure un 10.klases skolniece Elizabete Kate Antone. Lai piedalītos šajā konferencē, meitenes veica mājasdarbu par tēmu ,,Kā padarīt savu pilsētu ilgtspējīgu”. Konferences dalībnieki strādāja darba grupās un debatēja par tēmu ,,Kā rast mieru […]

Baltijas jūras projekta konference Igaunijā

No 5.jūnija līdz 8.jūnijam Tallinā notika 9.starptautiskā Baltijas jūras projekta konference, kurā piedalījās 200 dalībnieku no 10 Baltijas jūras valstīm un Vecpiebalgas vidusskolu pārstāvēju es kopā ar bioloģijas skolotāju Agitu Bērziņu. Šādu lielu noslēguma konferenci rīko reizi trijos gados projekta koordinējošā valsts (iepriekšējā periodā koordinējošā valsts bija Latvija, taču nākamos trīs gadus šie pienākumi tiek […]

Baltijas jūras projekta konference

Baltijas jūras projekta ietvaros 2015. gada 8. maijā Jūrmalā, Pumpuru vidusskolā, norisinājās konference „Klimata pārmaiņas”. Vecpiebalgas vidusskolu šajā konferencē pārstāvēja bioloģijas skolotāja Agita Bērziņa un 10. klases skolnieces – Sintija Igaune, Helēna Lāpsele un Rita Ozola. Konferenci atklāja Baltijas jūras projekta nacionālā koordinatore Velga Kakse un Pumpuru vidusskolas direktore Irēna Kausiniece. Konferences laikā meteorologs un […]

UNESCO Baltijas jūras projekta 25. gadadienai veltīta konference

Atzīmējot UNESCO Baltijas jūras projekta 25.gadadienu, 21. novembrī Rīgā notika vides izglītības konference, kurā piedalījās 9.klases skolniece Paula Diana Šulca, 10.klases skolniece Sintija Igaune un skolotāja Agita Bērziņa. Konferencē eksperti uzstājās ar lasījumiem par Baltijas jūras, Latvijas upju un ezeru ūdens kvalitāti. Bija iespēja iepazīties ar Globālo rīcības programmu “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un atskatīties uz […]