Teātra darbnīca “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”

2021.gada rudenī skolā norisināja neformālās izglītības un formu teātra darbnīca  “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”, kurā piedalījās 9.klases skolēni. Tā bija lieliskā iespēja jauniešiem gūt no ikdienas mācību procesa atšķirīgu pieredzi, 4 dienas piedaloties  neformālās izglītības darbnīcās, kuru laikā skolēni  iepazinās ar neformālo izglītību un foruma teātri, mācījās labāk saprast citus cilvēkus un viņu izjūtas, iepazina nevardarbīgas komunikācijas metodes, ķermeņa valodu un tās izpausmes, uzzināja par “bullying” vai tiranizēšanu skolā. Kopā ar darbnīcas vadītājiem no biedrības “Līdzdalības platforma” jaunieši meklēja risinājumus, kā rīkoties situācijās, kad nākas saskarties ar tiranizēšanu. Aktivitātēs un sarunās skolēni attīstīja konfliktu risināšanas prasmes, saliedējās, mācījās strādā grupās, diskutēt, sadarboties un dalījās pieredzē ar citiem jauniešiem, kopā interesanti pavadīja laiku, pilnveidoja sevi un savas sadarbības prasmes.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai». Vairāk informācijas: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti.