Iznākusi Ingunas Baueres grāmata “Mazputniņa raibās dienas”

Rudenī izprātojām veidu, kā veiksmīgāk radīt bērnos sapratni par grāmatas rašanos. Vajag sacerēt tekstu, vajag zīmēt ilustrācijas, vajag grāmatu nodrukāt. Kļūt par grāmatas autori uzņēmās Kārļa, Agneses un Rūdolfa vecmāmiņa – rakstniece Inguna Bauere. Ilustrācijas zīmēja bērni, bet tās noformēja, papildināja un grāmatas drukai sagatavoja mākslinieks, mūsu pirmsskolas un vidusskolas absolvents Sandis Mūrnieks. Grāmatas izdošanu uzņēmās izdevniecība “Zvaigzne ABC”. Lai ieinteresētu bērnus tapt par lasītājiem, nodibinājām “Mazputniņa” mazo lasītāju klubiņu, veicām dažādus interesantus ar burtiem, grāmatām un lasīšanu saistītus darbiņus. Mudinājām arī vecākus lasīt bērniem priekšā, rādīt priekšzīmi bērniem. Vairākkārt kopā ar bērniem paspējām satikt un uzklausīt mūsu topošās grāmatas autori. Lai gan rakstnieces vairs nav starp mums uz Zemes, 17.maijā, kad devāmies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku atklāt grāmatu “Mazputniņa raibās dienas”, šķita, ka tur debesīs, uz tā vienīgā mazā mākonīša virs bibliotēkas, viņa ir – skatās, klausās, priecājas, kā darīja to ikreiz, kad bijām kopā. Svētkos lielajā bibliotēkā Rīgā bērnudārza bērni skaitīja dzejoļus no jaunās grāmatas, bet 3.klases skolēni bija sagatavojuši skeču pēc stāsta motīviem. Pirmsskolas simbols Mazputniņš uzdeva jautājumus par grāmatu, bet Nacionālās bibliotēkas lelle Klementīne pastāstīja pašu svarīgāko par bibliotēku. Ar svētku salūtu, aizturētu elpu vērām vaļā lielo grāmatu kasti. Tur tā bija! Mūsu grāmata! Jauno grāmatu rokās paturēt un izšķirstīt gribēja visi: rakstnieces ģimene un draugi, kuri bija atnākuši piedalīties svarīgajā notikumā, mākslinieks Sandis Mūrnieks, izdevniecības pārstāve Bārbala Simsone, skolēni un bērnudārza bērni, katrs meklējot savu zīmējumu, Mazputniņš, audzītes un auklītes. Dziesma “Paauklē, saulīte, savā zemītē” šoreiz skanēja īpaši sirsnīgi, jo, šķiet, visi novērtējām to mirkļa svarīgumu, kurā mums bija gods būt klāt: grāmatas tapšanu un godā celšanu.

6.klases mācību ekskursija

16. maijā 6.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Siguldu.

Pirmā pieturvieta bija uzņēmums “Siguldas saldējums”. Skolēni uzklausīja veikala vadītājas stāstus par saldējuma rašanos un vēsturi, ‘’Siguldas saldējuma’’ ražošanu, dažādu saldējumu sastāvdaļām. Nodarbības beigās kopīgi pagatavojām saldējumu no piena, saldā krējuma un citām sastāvdaļām un vēlāk to kopīgi degustējām.

Otrā pieturvieta tika veikta pateicoties programmai “Latvijas skolas soma” – Siguldas Jaunās pils apmeklējums. Mēs tikām sadalīti nelielās grupiņās un veicām orientēšanās spēli “Atver nacionālo dārgumu lādi”, izmantojot audio gidu. Ar orientēšanas spēles palīdzību nonācām pie pareizās atbildes, kas ļāva izstaigāt pili un iepazīties ar bagātīgo muzeja ekspozīciju.

Ekskursiju noslēdzām ar Gūtmaņalas apskati, kas ir lielākā ala Baltijā. Tādējādi tika pārbaudīta skolēnu fiziskā sagatavotība un izturība – lai varētu apskatīt skaistās Siguldas ainavas, bija jāpārvar neskaitāmi pakāpieni augšup. Visi bija noguruši, bet tas bija to vērts!

Čē Čē Čempionāts 2024!

Gada gaidītākais un jaudīgākais pasākums  ,,Čempionāts  2024!” notika 16.maijā Bauskā, Bauskas pilskalna estrādē ar brīnišķīgu mūziku, interesantiem uzdevumiem un organizatoru komandu kopā ar LĀCI!

Mēs, 8.klases kolektīvs, finālā startējām 3.gadu. Lai nokļūtu fināla, bija jāpilda mājas darbi: jāfotografē, jāatbild uz āķīgiem jautājumiem, jāveido klases karogs, jāiesaista skolas darbinieki, jāpārzin būtiskākās lietas par kiberdrošību,  ieteikumi kā ,,Izšķirot pasauli!”.

Šogad katrai komandai bija jāveic 6 čempionāta uzdevumi: Nr. 1 siena Latvijā; Kiberdrošibas trase,: Elektrtum elektrorallijs; Latvijas Zaļais punkts Nenes līdzi neko; Mini- mini- ņamī; Super manki Go BANANAS!

Brīvajā laikā bija iespējas piedalīties visdažādākajās atrakcijās, darboties pieturās: pie Valsts Policija; Ugunsdzēsības un  glābšanas dienests; Orbit Košļā un kusties; Militārās disciplīnas zona; Papardes zieds; Erasmus+; Vizium; Kosmosa izziņas centrs; fizmix; Fizikas zona.

Veicot pusfināla un fināla uzdevumus  mums  palīdzēja saliedēties un stiprināt klases kolektīvu. Precīzi izlasīt un ieklausīties uzdevumu noteikumos.

Mājas uzdevumi bija ļoti sarežģīti un grūti, taču spējām izcīnīt vietu finālā. Fināls bija fantastisks!  Jautri svētki, pozitīva gaisotne visas dienas garumā. Protas, ka nogurums un sāpošās kājas.

Šogad mums jau piebiedrojās 7. klases kolektīvs.  Aicinām nākamajā mācību gadā arī pārējās mūsu skolas klases piedalīties Čempionātā!  Tas ir tik  jaudīgi!

“Esi interneta izcilnieks!”

Vecpiebalgas vidusskolas sākumskolēni bija drosmīgi un atsaucās drossinternets.lv izaicinājumam “Esi interneta izcilnieks!” . Katrai sākumskolas klasei tika savs uzdevums: 3.klases skolēni izveidoja Gudro, Piesardzīgo, Drošo, Laipno un Drosmīgo, tas ir, origami tehnikā veidoja spēles dalībniekus. Savukārt, 2.klases skolēni, atkārtojot drošības un uzvedības noteikumus internetā, gatavoja uzdevumu paklājus beebot robotiem. 1.klases skolēniem pirmais mācību gads skolā tuvojas noslēgumam, tāpēc bija īstā reize parādīt savas zināšanas par drošību internetā, pildot otrklasnieku zīmētos un sagudrotos uzdevumus. Izaicinājumam atsaucās 507 klases un grupas no visas Latvijas, jo tēma ir ārkārtīgi svarīga. Izlozes rats bija labvēlīgs, un vecpiebaldzēniem tika viena no laimīgajām lozēm: iespēja darboties individuālā animācijas darbnīcā, kurā taps unikāla, bērnu pašu veidota animācijas filma par drošību internetā.

Par prieku ģimenei un godu Latvijai!

Latvijas valsts vēsturē ir divi īpaši datumi: 18.novembris un 4.maijs. Tos sirsnīgi svinam kopā ik gadu, jo mīlam savu zemi, un mācām to mīlēt arī bērniem. Šogad tinām tautisko jostu spēka kamolu, turoties cieši jo cieši. Klājām galdu, gājām rotaļās un zīmējām spēka zīmes. Lai būtu stiprs cilvēks, nepieciešama stipra ģimene. 10.maijā aicinājām visus uz Vecpiebalgas pirmsskolēnu dziesmu un deju svētkiem, godinot māmiņas, tētus, omes un opīšus. Visstiprākie esam tad, kad turamies kopā: savā ģimenē, savā dārziņā, savā Vecpiebalgā, savā Latvijā.  Ikreiz, uzzinot par kāda sava bijušā audzēkņa panākumiem, no sirds priecājamies, stāstām par tiem bērniem, motivējot sekot pozitīviem piemēriem, tiekties uz lieliem mērķiem. Tā lepojamies ar Eiropas U-22 pludmales čempionāta bronzas medaļnieku treneri Atvaru Vildi. Pūčulēniem bija izcila iespēja sportot Atvara vadītā īpašā treniņā Rimi olimpiskajā sporta centrā. Tas bija lieliski! Pateicamies arī mūsu skolas bijušajam absolventam Arnim Tuntem par šo iespēju! Pirms tam pūčulēni ciemojās pie lielā drošuļa Džimbas, jo bērni bija cītīgi apguvuši 11 nodarbību mācības par drošību attiecībās ar cilvēkiem. “Pūces skolas” bērniem ceļš jau rudenī vedīs uz skolu, tāpēc bērni devās ēnot sākumskolēnus. Skolotāja Anita un 3.klases skolēni bija ļoti sagatavojušies šai tikšanās reizei. Pavasarī mācāmies pirmās sēšanas un stādīšanas prasmes, mācāmies atpazīt augus, putnus, pētām dabu. Augam!

Ekskursijā uz Ērgļiem.

10.maijā 1. un 2.klases skolēni devās ekskursijā uz Ērgļiem. Latvijas skolas somas ietvaros apmeklējumām Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju “Braki”, kur iepazināmies ar lauku sētas ēkām un izspēlējām fragmentus no pasakas “Velniņi”.
Tālāk devāmies uz radošās atpūtas pagalmu “Tiltiņi”, kur katrs izgatavoja savu laimes amuletu. Izgājām dabas taku “Drošais mežs”, kur iepazīstināja ar drošības noteikumiem esot mežā. Dienu noslēdzām ar pašu svarīgāko notikumu-pikniku, kuru skolēni nevarēja sagaidīt jau no paša rīta.

eTwinning projekts “Ciemos nāku, ciemos eju!” “Mazputniņā”

“Mazputniņš” pirms trim gadiem pirmo reizi iesaistījās eTwinning projektā. Pirmā pieredze bija lieliska, tas iedrošināja turpināt meklēt sadarbības partnerus un iesaistīties arī citos projektos. Skolotāju kolektīvā pārrunājot, pie kādām bērnu  prasmēm un iemaņām būtu jāpiestrādā, secinājām, ka izzūd tradīcijas, kuras, mūsuprāt, ir ļoti nozīmīgas un būtu noderīgas bērniem nākotnē. Šajā mācību gadā “Pūces skolas” bērni mācījās gaidīt ciemiņus un devās ciemos arī paši. Projekta nosaukums skanēja “Ciemos nāku, ciemos eju!”, bet sadarbības partneri bija Madonas p.i.i. “Saulīte” sagatavošanas grupiņas “Taurenīši” bērni un darbinieki. Kādas prasmes bērni apguva projekta laikā? Tās bija sociālās prasmes, arī praktiskas lietas, kuras paveicamas pašu rokām. Bērni mācījās plānot gan ciemiņu sagaidīšanu, gan došanos ciemos, atkārtoja uzvedības un kārtības noteikumus, gatavoja ciemkukuļus, domāja, kā iepriecināt, pārsteigt, gatavoja priekšnesumus, arī uzkopa telpas un apkārtni. Bērni paši veidoja projekta logo, balsojot un izvēloties labāko no labākajiem. Divas reizes notika arī satikšanās tiešsaistē. Arī šāda pieredze var noderēt. Ciemos bērni viens pie otra devās ar autobusiem. Kādam tā bija pirmā pieredze! Ļoti daudzi no bērniem nebija bijuši kādā citā bērnudārzā. Tas bija aizraujoši- paskatīties, kā ir citur! Katra dārziņa bērni ar audzītēm bija rūpīgi plānojuši satikšanos. Bija gan praktiski uzdevumi, gan ekskursija, gan sportiskas aktivitātes, gan gardas pusdienas un kārumi! Projekta noslēguma aptaujā bērni atzīmēja, ka zinātu, kā gaidīt ciemiņu, ko ievērot, pašiem dodoties ciemos. Visi bērni vienbalsīgi bija atbildējuši, ka patika uzņemt ciemiņus un arī pašiem doties ciemos. Pedagogi aptaujā bija atzīmējuši, ka lielākie ieguvēji no projekta ir bērni, bet jaunus draugus un zināšanas ieguva arī pieaugušie.Visi bija atzīmējuši, ka ieteiktu šādu projektu realizēt arī citiem. Prasme sadzīvot, būt draudzīgam, saprotošam, savaldīgam noder katras paaudzes cilvēkam. Mācāmies kopā!

Video autore Vivita Ločmele.

3. un 4.klases mācību ekskursija uz Rīgu

7.maija rītā 3. un 4.klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu. Klases tika sadalītas 2 grupās un skolēniem bija iespēja apmeklēt 4 dažāda veida nodarbības: Melngalvju namā, Mākslas muzejā Rīgas Birža un Garkalnē “Namdaru darbnīcā”.

Melngalvju namā skolēni  gides pavadībā izstaigāja 14.gadsimta vēsturiskos pagrabus,  uzzināja melngalvju leģendas un brālības dzīvesveidu, kurš ir “izdzīvojis” līdz pat 21. gadsimtam. Melngalvju nams ir celts kā sanāksmju un dzīru vieta dažādām Rīgas sabiedriskajām organizācijām. Skolēni ar interesi aplūkoja skaistās svinību zālēs.

Pirmā grupa: mākslas skolas meitenes devās uz Mākslas muzeju RĪGAS BIRŽA, kur darbojās Sietspiedes apdrukas darbnīcā “Mākslas nospiedumi”. Meitenes iepazinās ar sietspiedes auduma apdruku, vienu no tekstilmākslas tehnikām, un praktiski izmēģināja auduma apgleznošanu. Ļaujoties radošajam procesam, skolnieces eksperimentējot ar krāsām izveidoja dažādus nospiedumus uz auduma.

Otrā grupa Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA piedalījās nodarbībā „Nospēlē muzeju!”.

Nodarbības pirmajā daļā skolēni izzināja muzeja ekspozīciju, kur vislielāko interesi radīja redzētā mūmija, bet otrajā daļā katrs skolēns izmēģināja kādu, ar muzeja darbu saistītu, profesiju – arheologi, krājumu glabātāji, restauratori, izstādes kuratori, scenogrāfi, komunikāciju speciālisti un tehniskie darbinieki, lai iekārtotu izstādi Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA Makarta zāles maketā.

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, ekskursija noslēdzās Garkalnē “Namdaru darbnīcā” nodarbībā „Cilvēks, koks, kultūrvērtība”.  Vispirms skolēni uzzināja interesantus faktus par Latvijā augošajiem kokiem un to pielietojumu. Pēc tam kopā ar amatniekiem izmēģināja senos darba rīkus: ēveli, zāģi, slīmestu. Pēc praktiskās darbošanās pārbaudīja veiklību ar senajiem spēļu rīkiem: koka kājām, 3 vietīgām slēpēm, koka zivju makšķeri. Pēc dažādām aktivitātēm noslēgumā katrs skolēns piedzīvoja īstu piedzīvojumu troses nobraucienu trīs reizes pāri dīķim un braucienu ar plostu pāri dīķim.

Olimpiāžu diena sākumskolā.

9.maijā sākumskolā norisinājās olimpiāžu diena.  1.,2.,3. klases skolēni piedalījās 2 olimpiādēs. Pirmā olimpiāde bija angļu valodā un otrā bija kombinētā olimpiāde: latviešu valodā un matemātikā. Lai labi veiktu uzdevumus pati svarīgākā prasme – lasītprasme, kura regulāri jāturpina pilnveidot ikdienas darbā. Sākumskolas skolotājas laboja darbus, saskaitīja punktus un iedalīja vietas.

Angļu valodas olimpiādes rezultāti:

                         1.vieta

1.klase: Jēkabs Zārdiņš

2.klase: Šarlote Birzule

3.klase: Beāte Mozuļčika

                         2.vieta

1.klase: Luīze Keiša

2.klase: Kārlis Eduards Kalējs

3.klase: Emīlija Vantere

                3.vieta

1.klase: Vigo Ērglis

2.klase: Endijs Peisahovskis

3.klase: Miks Žagars

                        Atzinība:

1.klase: Alise, Rogozina, Rinalds Ludāns, Estere Ozoliņa

2.klase: Zlata Zhakun, Kristers Kuligins, Markuss Sijāts

3.klase: Augusts Mivrenieks, Santa Kuligina, Markuss Veinbergs

 

Kombinētās olimpiādes rezultāti:

                         1.vieta

1.klase: Dita Bērziņa

2.klase: Šarlote Birzule

3.klase: Beāte Mozuļčika

                         2.vieta

1.klase: Rinalds Ludāns

2.klase: Markuss Sijāts

3.klase: Emīlija Vantere

                        3.vieta

1.klase: Luīze Keiša

2.klase: Agate Širaka, Zlata Zhakun

3.klase: Anna Dandena

                        Atzinība:

1.klase: Alise, Rogozina, Jēkabs Zārdiņš, Lauma Kalna

2.klase: Kārlis Eduards Kalējs, Endijs Peisahovskis

3.klase: Markuss Veinbergs, Laima Apalupa

 

5.klases ekskursija

26.aprīļa rītā 5.klases skolēni devās ekskursijā uz Kosmosa izziņas centru Cēsīs un uz Meža dienas 2024 pasākumu Priekuļu slēpošanas un biatlona trasē.

Kosmosa izziņas centra galvenais uzdevums ir veicināt bērniem interesi par dabaszinātņu, inženierzinātņu, tehnoloģiju un matemātikas jomu, skaidrot šo jomu aktualitāti un piedāvāt to apskatīt caur kosmosa prizmu. Piedalījāmies interesantā izzinošā ekskursijā, bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas  testos un pat iekļūt kosmosa kuģa simulatorā.

Meža dienas pasākumā Priekuļu slēpošanas un biatlona trasē bija izveidota trase ar 17 stacijām. Pēc 2.5 stundām paspējām iziet 10 stacijas.  Vienā no stacijām bija iespēja izgatavot putnu būrīšus. Mūsu klase izgatavoja 3  būrīšus, kurus atvedām uz skolu, lai varētu skolas teritorijā. Ekskursija izdevās interesanta un aizraujoša.