46.IZLAIDUMS (2000./2001.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – MĀRA BEĶERE, GUNTA RIŽA, MAIJA SĪMANE

UVIS AVENS

UĢIS ĀRNIS

GUNA BĒRZIŅA

MĀRTIŅŠ ELKSNIS

JĀNIS ĒRGLIS

ATIS GRAUDUMS

GATIS KAKLAUTIŅŠ

EVITA ĶIRSE

LAURIS NAUDIŅŠ

MĀRIS PILMANIS

GATIS STALAŽS

EDĪTE ZELČA

AINIS ZELTIŅŠ

VALDA DOZĪTE

GUNITA BĒRZIŅA

LAIMDOTA BLUĶE

UĢIS BRANTS

TEIKSMA BUŠEVA

ILZE CAUNE

ILVA CIEKURZNE

UNA DIMSONE

DAINA EGLĪTE

ARTIS LAPIŅŠ

ANCE MŪRIŅA

JANA ŅILOVA

IVETA PAEGLĪTE

LĪGA SPILVA

EDGARS ŠTĒBELIS

GUNA VILNĪTE

ZANE ZĀRDIŅA

ILZE ZILVERE

JĀNIS BALODIS

LIENE BRAUNA

VĒSMA JANSONE

NATĀLIJA JUŠKOVA

MIĶELIS MAJORS

ARMANDS OZOLIŅŠ

JĀNIS PĒTERSONS

VINETA PUCE

INGA RUKMANE

SANITA ŠOLDRE

AIGARS VASILIS

MIHAILS ZAVGORODNIJS

47.IZLAIDUMS (2001./2002.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – TATJANA GORBĀNE, ZINAĪDA TOLLA

     KRISTĪNE BALTPUTNA

     AIVIS BELOUSOVS

     ZANDA CIUKORE

     GUNITA DALDERE

     GUNITA EMSIŅA

     ĢIRTS JAUKULIS

     INGA KOKINA

    KRISTĪNE KOĻESŅIKOVA

     JANEKS LUSTE

     AIJA MEDNE

     SIGITA MŪRNIECE

     ANDRIS PIRUŠKA

     ANTA PLIĶĒNA

     GATIS PRĪSIS

     EDGARS PURVIŅŠ

     BAIBA STALAŽA

     MARIKA STUĶĒNA

     JĀNIS TOMAŠS

     SANDIS VĒTRA

     ARTŪRS AĻEKSĒJEVS

     GUNTIS AVOTIŅŠ

     INESE ĀRIŅA

     RITA RAMBULE

IVETA BĒRZIŅA

EVA BRASAVA

SANDRA BURJOTE

ANDIS CEĻMALS

IEVA DUMPE

SANDA EKERTE

RAITIS GLĀZERS

LAURA GRAHOĻSKA

MATĪSS GRUNSKIS

IVANS JUŠKOVS

ULDIS KALNIŅŠ

JĀNIS KAZĀKS

ILZE KAZLAUSKA

GINTS KIZJALO

MAREKS MĀLNIEKS

JOLANTA OLTE

GINTA PETROVA

AIVA RAGOZINA

ALVIS RAGOZINS

EDGARS RANTIŅŠ

DACE SILIŅA

ULDIS STUPELIS

ROLANDS ZUTERS

48.IZLAIDUMS (2002./2003.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – ANTRA EŠKINA, AGITA KRAMA

     JĀNIS AVENS

     JĀNIS DAĻECKIS

     ANDA GRAUDUMA

     MĀRIS MŪRNIEKS

     BAIBA OLTE

     GINTS PAUDERS

     SANDA PRŪSE

     SANTA RENCE

     INDRA SILICKA

     GATIS SLAVĒNS

     AIJA SPIRĢE

     KRISTĪNE STUDERE

     JOLANTA VANAGA

     LAURIS VASIĻJEVS

     ARTIS ZĀLĪTIS

     ANŽELIKA ZICA

     ULDIS DAUGULIS

     KĀRLIS ILSTERIS

     AMANDA MIVRENIECE

     JĀNIS OZOLIŅŠ

     ARTIS PRIEKULIS

     ILZE RIŽA

     JĀNIS STRĒLNIEKS

     JĀNIS ZARIŅŠ

     DAGNIJA TIRZĪTE

LAURIS ZILVERIS

ZINTIS ŽAGARS

KASPARS AKULOVS

JOLANTA BALODE

KRISTĪNE BRAUERE

LIENE EŠKINA

INESE GATERE

LELDE JAUKULE

RITA KALVE

DACE KAZĀKA

KRISTĪNE KOZLOVSKA

LĪGA KUPČA

ELVITA KUZMANE

GUNDEGA LŪSĪTE

KRISTĪNE POLE

IVITA RUPAINE

DIDZIS SILIŅŠ

MAIJA SPILVA

JĀNIS STEPIŅŠ

LĪGA STUDERE

ILZE ŠAFRANSKA

LIENE ŠKUTE

BAIBA TENČA

SINTIJA TEPERE

49.IZLAIDUMS (2003./2004.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – RIGONDA PRĪSE, TATJANA GORBĀNE

     SANTA AZACE

     TAŅA BABECA

     AGNESE BERELE

     ARTIS BIĶERNIEKS

     ILZE DOZĪTE

     INESE KARPOVA

     MAREKS LAPIŅŠ

     EDGARS MAĻINOVSKIS

     MADARS MEDINIEKS

     ARTŪRS PINKA

     KĀRLIS STEPIŅŠ

     GUNTARS STUPELIS

     JĀNIS ŠPUNDERS

     ANDIS ŠTĀLS

     ĒRIKS TOLS

     RONALDS VĪTIŅŠ

     ALDIS ANDRĒJEVS

     KRISTĪNE AVENA

     HUGO DUKSIS

IVETA ĒRGLE

GUNTIS GAVARS

ELĪNA JĒRIŅA

JĀNIS JĒRIŅŠ

ZANE KALNIŅA

KASPARS LIEPIŅŠ

VIESTURS LOVČINOVSKIS

KRIŠJĀNIS RĀVIETIS

LĪNA RAGOZINA

RENĀRS SIROTINS

UĢIS VASILIS

ZANE JURKĀNE

ILZE LEJNIECE

BAIBA LUCE

INGA ŅIKANDROVA

RENĀTE ŠĶĒLE

KRISTĪNE ŠVEIDE

EDIJS ZELČS

50.IZLAIDUMS (2004./2005.m.g.)

AUDZINĀTĀJAS – GUNTA RIŽA, ŽANNA OTERSONE

     SINTIJA AUZIŅA

     INGA BIRKENA

     LIENE BALTPUTNE

     AGNESE BEBRE

     BAIBA BRODE

     LINDA FERSTERE

     INGA GLĀZERE

     SIMONA KĀJIŅA

     LINDA KRĒSLIŅA

     SAMANTA ĶEPĪTE

     SOLVEIGA LIEPIŅA

     SINTIJA PIMENOVA

     MĀRĪTE PRŪSE

     ELĪNA ŠĶĒLE

     DACE TOMAŠA

     DAINA VAITKEVICA

     ZANE ZĀLĪTE

     VIJA AVENA

     ANDRIS KARPOVS

     EDGARS LIEPIŅŠ

     INGUSS LUSTE

     JĀNIS ODZIŅŠ

     MĀRTIŅŠ SNIEDZE

     VALDIS ANDREJEVS

     AIGARS ČAČKA

     MĀRTIŅŠ ELKSNIS

ATIS KĀRKLIŅŠ

REINIS NIEDRIŅŠ

RUSLANS OSIPOVS

EDIJS ZIEMELIS

EDGARS AVENS

MĀRTIŅŠ DAĻECKIS

KRISTAPS GAILIS

LĪGA GLĀZERE

KASPARS KALNIŅŠ

INGA KAULIŅA

ITA KAZAKA

DACE ĶIRSE

LĪGA LAUKA

LĪGA MEŽMALE

LAINE OTERSONE

EDGARS PAEGLĪTIS

MĀRIS PILSĒTNIEKS

LINDA RADZIŅA

MONTA SKAIDRĀ

LAURA SNIEDZE

INA VASIĻJEVA

ROBERTS KRAVCOVS

DĀVIS ZĀRDIŅŠ

VALDIS ZILVERIS

INGARS KALVE

LAURIS GAVARS