Ekskursija uz atrakciju parku,, Avārijas brigāde”

18.jūnijā 43 skolēni un 4 skolotājas brauca uz Lielvārdes novada Lēdmanes pagastu, lai priecīgi un aizraujoši, projekta,, Skolas soma” ietvaros, pavadītu dienu atrakciju parkā,, Avārijas brigāde”. Tā bija balva skolēniem, kuri šajā mācību gadā bija uzvarētāji atestācijā, kuriem liecībās bija tikai 8, 9, 10 balles, kuri bija ieguvuši tiesības prezentēt skolu goda plāksnē,, Labākie mācībās”.

12. klases izlaidums

15.jūnijā Vecpiebalgas kultūras namā desmit 12.klases audzēkņi  saņēma apliecinājumu par vidējās izglītības iegūšanu. Ar augstāko vidējo vērtējumu 8,07 ballēm skolu beidza Elēna Zeltiņa, kas saņēma valsts stipendiju 500 eiro vērtībā kā spožākā beidzēja Vecpiebalgas vidusskolā.

Skolas goda rakstu par mērķtiecīgu mācību darbu, piedalīšanos dažādos projektos, rezultatīvu dalību starpnovadu sporta sacensībās un izkoptu saskarsmes kultūru saņēma Kristers Bitainis.

Lai mūsu skolas absolventiem izdevušās turpmākās mācību gaitas un veiksmīga iekļaušanās  darba tirgū!

9. klases izlaidums

Seminārs “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums”

2019. gada 17. maijā skolotājas Agita Bērziņa un Vita Miķelsone piedalījās UNESCO asociēto skolu un Baltijas jūras projekta skolu seminārā “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums”, kas tika veltīts bioloģiskās daudzveidības izzināšanai izglītībā.

Seminārā  skolu pārstāvji izzināja Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un UNESCO programmas “Cilvēks un biosfēra” darbības principus, iepazinās ar pētījuma rezultātiem par ilgtspējas izpratni jauniešos, kuri dzīvo Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, un Baltijas jūras projekta pieredzi, kā arī piedalījās grupu darbos un tematiskajās sekcijās, radoši iepazīstot jaunākos materiālus un metodes, kā runāt par bioloģisko daudzveidību gan dabas zinību un ģeogrāfijas, gan sporta, vizuālās mākslas u.c. mācību stundās.

Seminārs notika atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” vides izglītības programmu realizēšanas vietā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” un to organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas UNESCO katedru “Biosfēra un cilvēks”, Dabas un tehnoloģiju parku “URDA” un Dabas aizsardzības pārvaldi.

Rakstu sagatavoja: Agita Bērziņa

Norit skolas estrādes demontāžas un sakopšanas darbi

Sumināti labākie mācību un audzināšanas darbā

30.maijā skolas aktu zālē tika sumināti labākie mācību un audzināšanas darbā.

2018./ 2019.mācību gadu ar augstiem vērtējumiem (liecībā tikai 8, 9 un 10 balles) beidza 13 skolēni: 2.a kl. Elīna Dulberga, Armands Gulbis un Kate Ķepīte, 2.b kl. Mārcis Bridāgs, Agnese Lapiņa un Līva Lielbārde, 3.kl. Annija Līna Berķe, Lauris Neimanis, Rūdolfs Rozmans un Alija Agape Zmičerevska, 5.kl. Elizabete Cīrule, Simona Radvilaviča un Elīza Ratniece.

Mācību gadu beidzot, augstākie vidējie vērtējumi 1.-3.kl. grupā Annijai Līnai Berķei  un Rūdolfam Rozmanam (9.33), Elīnai Dulbergai un Alijai Agapei Zmičerevskai (9.00), Armandam Gulbim, Katei  Ķepītei, Mārcim Bridāgam un Agnesei Lapiņai (8.50), 4.-9.kl. grupā – Simonai Radvilavičai (8.82), Elizabetei Cīrulei un Elīzai Ratniecei (8.73), Agnesei Volmanei (8.64), 10.-12.e kl. grupā – Elizabetei Katei Antonei (8.53), Silvestram Pētersonam (8.44), Annai Balodei un Elīnai Melderei (8.20), 10.-12.v kl. grupā – Elēnai Zeltiņai (8.07), Jurikai Kristīnei Ņemikinai (7.68) un Kristeram Bitainim (7.50).

Klase

Klases pirmais trijnieks

  1.vieta 2.vieta 3.vieta
1.      
2.a Elīna Dulberga (9.00) Armands Gulbis (8.50)

Kate Ķepīte

Danils Krists Smirnovs (7.50)
2.b Mārcis Bridāgs (8.50)

Agnese Lapiņa

Līva Lielbārde (8.00) Ernests Eglītis (7.00)

Amanda Spilva

Daniela Spilva

3. Annija Līna Berķe (9.33)

Rūdolfs Rozmans

Alija Agape Zmičerevska (9.00) Lauris Neimanis (8.33)
4. Anete Kazlauska (8.55) Kate Vilčiauska (8.00) Agnese Brence (7.91)
5. Simona Radvilaviča (8.82) Elizabete Cīrule (8.73)

Elīza Ratniece

Keita Graudiņa (7.64) Renārs Melngailis
6. Agnese Volmane (8.64) Linards Ločmelis (8.07) Markuss Bērziņš (7.93)
7. Indra Gita Bērziņa (8.44) Luīze Elīza Baltputna (7.80) Jurģis Zommers (7.31)
8. Dārta Kancēviča (8.12) Elza Oļševska (7.53) Kārlis Ivars Braķis (7.24)

Rēzija Krieviņa

9. Kitija Rozenova (8.24)

Marta Agnese Asare

Sanija Gobiņa (8.00) Elīna Līva Pozņakova (7.63)
10.E Elizabete Kate Antone (8.53) Anna Balode (8.20)

Elīna Meldere

Maira Kukle (7.80)
10.V Samanta Vāce (5.69)

Emīls Žēpers

Arvis Arvīds Jekimovs (5.63) Renārs Pundurs (5.56)
11.E Silvestrs Pētersons (8.44) Sandra Vītoliņa (6.80) Mikus Cimdiņš (6.75)
11.V Jurika Kristīne Ņemikina (7.68) Ralfs Bērzkalns (6.79) Simone Vāce (6.74)
12.V Elēna Zeltiņa (8.07) Kristers Bitainis (7.50) Zanda Paulova (7.25)

 

Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Anša Zeltiņa stipendiju par dzimtās valodas izkopšanu, godāšanu un popularizēšanu saņēma 12.klases skolniece Elēna Zeltiņa, 10.klases skolnieks Ralfs Kuzmans un bioloģijas skolotāja Agita Bērziņa.

Tiesības prezentēt skolu goda plāksnē ,,Labākie mācībās” ieguva:

Klase Skolēna vārds, uzvārds
1.klase Madara Asare Klāvs Gavars
2.a klase Kate Ķepīte Armands Gulbis
2.b klase Agnese Lapiņa Mārcis Bridāgs
3.klase Annija Līna Berķe Rūdolfs Rozmans
4.klase Anete Kazlauska Rūdis Putniņš
5.klase Simona Radvilaviča Renārs Melngailis
6.klase Agnese Volmane Linards Ločmelis
7.klase Indra Gita Bērziņa Kristaps Polis
8.klase Dārta Kancēviča Kārlis Ivars Braķis
9.klase Kitija Rozenova Kristaps Agafonovs
10.klase Elizabete Kate Antone Mārcis Bērziņš
11.klase Jurika Kristīne Ņemikina Silvestrs Pētersons
12.klase Elēna Zeltiņa Kristers Bitainis

Titulu ,,Gada skolēns” ieguva 9.klases skolniece Kitija Rozenova un 10.klases skolnieks Mikus Cimdiņš, titulu ,,Gada skolotājs” – sporta skolotāja Agita Krama un bioloģijas skolotāja Agita Bērziņa.

Par uzvarētājiem 2018./2019.m.g. skolēnu atestācijā kļuva: mācību darbā Kitija Rozenova un Silvestrs Pētersons, mākslinieciskajā pašdarbībā Sanija Gobiņa un Elizabete Kate Antone, sabiedriskajā darbā Marta Agnese Asare un Jurika Kristīne Ņemikina, sportā Dagmāra Gulbe un Mikus Cimdiņš, saskarsmes kultūrā Kristians Briedis un Maira Kukle.

Klase Labākais

mācību

darbā

Labākais mākslinieciskajā pašdarbībā Labākais sabiedriskajā darbā Labākais sportā Labākais saskarsmes kultūrā
4. Anete

Kazlauska

Rūdis

Putniņš

Keitija

Naprejenko

Emīls

Krieviņš

Armands

Groza

5. Elīza

Ratniece

Keita

Graudiņa

Lizete Rudzīte Rinalds

Dzenis

Evelīna

Kalniņa

6. Markuss

Bērziņš

Agnese

Volmane

Marija Liāna Gabrāne Megija

Biķerniece

Dagmāra

Smaliķe

7. Luīze Elīza Baltputna Jurģis

Zommers

Indra Gita

Bērziņa

Ervīns

Gruņins

Asnate

Briška

8. Dārta

Kancēviča

Mārtiņš

Šatrovskis

Dagmāra

Gulbe

Rēzija

Krieviņa

9. Kitija

Rozenova

Sanija

Gobiņa

Marta Agnese Asare Kristians

Briedis

10. Anna

Balode

Elizabete Kate

Antone

Elīna

Meldere

Emīls

Žēpers

Maira

Kukle

11. Silvestrs Pētersons Mārcis

Goba

Jurika Kristīne Ņemikina Mikus

Cimdiņš

Sandra

Vītoliņa

12. Elēna

Zeltiņa

Kristers

Bitainis

Nometne “Pilnīgā Kosmosā”

Skolotāju ekskursija

31. maijā skolotāji devās uz Igauniju, lai atpūstos no darba rutīnas un pavadītu laiku kopā.

Pēdējais zvans (galerija)

Konkursa „Cielavas gudrības” finālspēle

Otrdien, 4. jūnijā, dabas izglītības centrā Vecupītes” norisinājās konkursa „Cielavas gudrības” 12. sezonas finālspēle.

Šajā sezonā neklātienes konkursā piedalījās 70 komandas no 27 skolām. Līdz finālam nonāca 10 labākās, kuras sacentās 2 klātienes kārtās par uzvaru. Starp finālistiem, bija arī trīs komandas no Vecpiebalgas vidusskolas – 6.klase komanda “Pumas” ( Markuss Bērziņs, Linards Ločmelis, Viesturs Toks), 5.klases komandas “Ūdensrozes” (Simona Radvilaviča, Elīza Ratniece, Līva Beikule) un “Rozītes” ( Elizabete Cīrule, Lāsma Jekimova, Luīze Skalbe). Fināla uzdevumos komandas varēja pārbaudīt zināšanas par Baltijas dabu, kā arī atsvaidzināt zināšanas no iepriekš pildīto neklātienes anketu uzdevumiem. Visas komandas aizpildīja anketu un tad devās pastaigu takā, kuras garumā bija izvietoti dažādi uzdevumi, piemēram, Latvijā sastopamo pārnadžu ragu atpazīšana, ķērpju un sūnu šķirošana un putnu balsu atpazīšana. Trases garumā dalībniekiem bija arī jāatpazīst meli no faktiem par dažādiem dzīvniekiem.

Konkursā dalībnieki saņēma balvas gan no Latvijas Dabas muzeja, gan  atbalstītājiem – A/S „Latvijas Valsts meži” un SIA „Zaļā josta”.

Paldies visiem dalībniekiem par uzņēmību konkursa 3 neklātienes kārtās un 2 klātienes fināla kārtās.!

Uz tikšanos nākamajā – 13. “Cielavas gudrības” sezonā!

Skolotājas Agita Bērziņa un Vita Miķelsone