9.-10.klases ekskursija uz Rīgu

27.februārī 9. un 10.klase brauca mācību ekskursijā uz Rīgu. Abām klasēm bija nodarbības Latvijas okupācijas muzejā. 9. klasei bija nodarbība “Dzīve padomju Latvijā” un 10.klasei – “Padomju deportācijas”. Vakarā abas klases baudīja teātra mākslu Dailes teātrī, skatoties izrādi ”Planēta Nr.85” par padomju laikiem. Skolēni guva pozitīvas emocijas par dienā pieredzēto.

Rakstu sagatavoja: Kate Elizabete Antone

Radošās darbnīcas

15.februārī no 1. līdz 3.klasei notika radošās darbnīcas, kuras organizēja skolas parlaments. Radošajās darbnīcās skolēni parādīja savu ideju mākslas darbā par to kas ir Valentīndiena  un parādīja savas zināšanas par Valentīndienu viktorīnā.

Rakstu sagatavoja: Indra Gita Bērziņa

Florbola Sacensības

Šī gada 21.februārī skolā norisinājās florbola sacensības 6.-11.klasei. Visas komandas spēlēja ļoti labi,tomēr pirmo vietu ieguva 10.klase, otro vietu ieguva 11.klase un trešo vietu ieguva 8.klase.
Paldies, visiem par piedalīšanos!

Ēnu diena

11.klases skolnieks Ralfs Jānis Bērzkalns šogad ēnoja t/p Alfa vadītāju Irīnu Toropovu un kopā ar pārējām ēnām uzzināja daudz jauna par Alfa ikdienu, kā arī satika grupu Musiqq.

Meteņdiena sākumskolā

Piektdien sākumskolā atzīmējām Meteņus. Jau mācību stundās iepazinām Meteņdienas tradīcijas, tautasdziesmas un dziesmas. Pēcpusdienā devāmies ārā, lai svinētu pavasara gaidīšanas svētkus. Metenis skolēniem bija sagatavojis mīklas un dažādus uzdevumus. Par vienu no grūtākajiem uzdevumiem izvērtās Meteņa ķeršana. Vēlāk skolēni dalījās jauktās grupās un zīmēja sniegā. Pasākuma noslēgumā neiztrūkstošā Meteņa “zelta pogu” ķeršana. Skolēni novērtēja pasākumu kā ļoti labi izdevušos.

Paldies skolēnu parlamentam par atsaucību pasākuma organizēšanā!
Rakstu sagatavoja: Monta Gavare

Ievēlēta skolēnu pašpārvaldes vadītāja

19. februāra pēcpusdienā pulcējās jaunie pašpārvaldes biedri, kas ar balsu vairākumu par jauno pašpārvaldes vadītāju ievēlēja 10. klases skolnieci Kati Elizabeti Antoni. Novēlam veiksmi jaunajā amatā!

Olimpiāžu diena sākumskolā

15.02.2019. sākumskolas skolēniem norisinājās olimpiāžu diena. Tās laikā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savus spēkus olimpiāžu uzdevumu risināšanā divās kombinētajās olimpiādēs – latviešu  valodā + dabaszinībās un matemātikā + sociālajās zinībās. Noslēgumā norisinājās labāko apbalvošana katrā klasē.

Liels paldies vecākiem, kas atrada laiku, lai piedalītos gan vadot olimpiādi,  gan labojot darbus!
Rakstu sagatavoja: Monta Gavare

Valentīndienas pasākumi skolā

14.februārī 7.,8.,10.klase atzīmēja Valentīndienu. Skolas pasākumā, ko rīkoja 7.klases skolniece Indra Gita Bērziņa (Latvijas Sarkanā Krusta, Cēsu komitejas brīvprātīgā jauniete) un Cēsu komitejas jauniešu koordinatore Laura Kubliņa.

Pasākumā tika pastāstīts, kas ir Latvijas Sarkanais Krusts un kādi ir brīvprātīgo pienākumi darbojoties LSK, spēlētas spēles, izbaudīts deju grupas “Atēnas” iestudētā deja un taisītas atmiņu bildes.

Rakstu sagatavoja: Indra Gita Bērziņa

13. februāris skolā

Tika atklāta tikko izremontētā garderobe un bērnu istaba tika pie jaunām mantām.