Briņģu aplis

APSVEICAM MŪSU SKOLAS AUDZĒKŅUS, KURI 5. SEPTEMBRĪ  PIEDALĪJĀS VECPIEBALGAS NOVADA VESELĪBAS DIENĀ BRIŅĢU APLIS:

2km distance

1.v. Līva Lielbārde, 2.v. Liene Klodža, 3.v. Luīze Spalviņa

1.v. Armands Gulbis, 3.v.Klāvs Gavars

Gustavs Ķaukulis, Gatis Šulcs, Klāvs Sābulis, Krišjānis Kalējs, Danils Krists Smirnovs, Pēteris Nebars, Jānis Bērziņš, Martins Bogdanovs, Mārcis Bridāgs, Samanta Gorovenko, Kristaps Klodžs, Justīne Adlere, Elza Ezeriete, Madara Asare, Kate Ķepīte, Pauls Putniņš, Reina Ērgle, Agnese Lapiņa, Pēteris Ķepītis, Roberts Lapiņš, Artjoms Krastiņš, Annija Bambe.

11 km distance

S5 – 1.v. Elizabete Cīrule, 2.v. Keitija Naprejenko, 3.v. Luīze Skalbe

S6 – 1.v. Līvija Grimza, 2.v. Agnese Brence, 3.v. Marija Anna Krastiņa

V4 – 2.v. Emīls Kivlišs,    V6 – 2.v. Kristers Beikulis

Jurģis Zommers, Zigmārs Gorbāns, Raivo Martinsons,  Markuss Sniedze, Ernests Eglītis, Armands Groza, Ralfs Siliņš, Simona Radvilaviča, Līva Beikule, Rūdis Putniņš, Ralfs Adlers.

Pašpārvaldes vēlēšanas

Ceturtdien, 17.septembrī, notiks pašpārvaldes vēlēšanas. Šogad pieteicies viens saraksts, kura moto ir “Kas ir paveikts vienreiz, tas ir iespējams otrreiz!”.

Rudens pārgājiens,, Iepazīstam Vecpiebalgas novadu!”

Vecpiebalgas vidusskolas 4. – 12.klašu skolēni devās rudens  pārgājienā  2.un 3.septembrī.

Pārgājiena mērķis: Apmeklēt dažādas organizācijas, uzņēmumus, atpūtas vietas, lai veidotos priekšstats par novada darbību un attīstību, lai rastu iespēju sadarbībai mācību procesā.

4.kl. – Brīvdabas muzejs,, Vēveri”;

5.kl. – K. Skalbes māja “Incēni” un muzejs  ,, Saulrieti”;

6.kl. – K.  Skalbes muzejs,, Saulrieti” un  Alauksta ezera atpūtas vieta – estrāde;

7.kl. – Ineši un Inešu ezera peldvieta;

8.kl. – Alauksta ezera atpūtas vieta – estrāde;

9.kl. – Ineši un Inešu ezera peldvieta;

10.kl. – Vecpiebalgas muižas parks Inešos;

11.kl. – Vecpiebalgas muižas parks Inešos;

12.kl. – Brežģa kalns – Kaive – z.s. Veckurmji

Zinību diena

Mēs gaidām septembri kā senu draugu, ar kuru tikties vienmēr prieks, –

Mēs līdz ar skolu visi mazliet augam, bet rudens ziedos vasara vēl mirdz.

1.septembris – jauns darba cēliens skolotājiem (darba gaitas uzsāk skolas absolvente Maira Asare), atkalredzēšanās prieks skolēniem ( 198)  un patīkama satraukuma pilna neziņa mazajiem pirmklasniekiem ( 22)  un viņu vecākiem.

Klase Skolēnu

skaits

Audzinātājs
1. 22 Anda Balode
2. 12 Evita Leiboma
3. 22 Anita Jurgena
4. 22 Baiba Bērziņa
5. 12 Vizbulīte Kalniņa
6. 15 Ligita Zeltiņa – Zemberga
7. 22 Vita Lapiņa
8. 27 Sandra Makare
9. 14 Ingrīda Batņa
10. 6 Agita Krama
11. 11 Vita Miķelsone
12. 13 Agita Bērziņa

 

Visiem izturību, neatlaidību un zinātkāri jaunajā mācību gadā!

Vecāku pilnsapulce

28.augustā plkst. 18:00 Vecpiebalgas vidusskolā tikās vecāki pilnsapulcē un klašu vecāku sapulcēs, lai iepazītos ar mācību darba organizāciju Vecpiebalgas vidusskolā, uzsākot jauno mācību gadu pašreizējā situācijā saistībā ar COVID – 19.

Skola realizēs mācību procesa „A”modeli – mācības klātienē ar vai bez attālināto mācību elementiem.

Klašu audzinātājas iepazīstināja ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, normatīviajiem aktiem, interešu izglītības iespējām.

Uz tikšanos bija ieradušies vecāki 127 ( jeb 64%) skolēniem.

Pedagogu konference “SATIKŠANĀS … 2 METRU ATTĀLUMĀ”

Atkalredzēšanās, atkalsatikšanās Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes pedagogiem Zaubes pamatskolā konferencē  “SATIKŠANĀS … 2 METRU ATTĀLUMĀ”27. augustā.

Konferenci atklāja Amatas novada domes vadītāja E. Eglīte, novēlot mums izturību, sapratni, dzīvesprieku  šajā pārmaiņu laikā.

D. Dombrovska iepazīstināja ar aizvadītā mācību gada IZM un Edurio aptaujas izvērtējumu attālinātajā mācību procesā un jauninājumiem šinī mācību gadā ( par mācību standartiem, jaunajiem mācību priekšmetiem).

Interesanta un iedvesmojoša Kristapa Kravaļa lekcija par motivāciju, fiziskās un emocionālās enerģijas resursu plānošanu jeb enerģijas menedžmenta ABC pedagogiem – lektora, personīgās produktivitātes un “high performance” trenera, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības  “HiPotential.lv” vadītāja, spēļu un atrakciju uzņēmuma “PlayPotential.lv” veidotāja, LU Teoloģijas fakultātes maģistrantūras absolventa, fonda “Viegli” apbalvojuma “Laiks Ziedonim” vairākkārtējais  nominants. „Tas nozīmē ne tikai fizisko attīstību un veselīgi ēst, bet tas nozīmē arī to, ka es esmu sociāli, emocionāli vesels, ka es varu strādāt ar savām emocijām, ka es varu tikties ar cilvēkiem un intelektuāli sevi attīstīt, ka es varu būt garīgi vesels, profesionāli vesels un galu galā arī finansiāli,” tā veselīgu dzīvesveidu skaidro K. Kravalis.

IZM Atzinības rakstus pasniedza:

Vita Lapiņalatviešu valodas un literatūras skolotājai-  par atbildīgu un mērķtiecīgu pieeju mācību procesam,  rezultatīvu skolēnu sagatavošanu starpnovadu un valsts mēroga latviešu valodas olimpiādēm un literārajiem konkursiem, ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā.

 

Žanna Otersone – vēstures un kulturoloģijas skolotājai-  par atbildīgu un radošu pieeju mācību procesam, rezultatīvu skolēnu sagatavošanu starpnovadu un valsts mēroga vēstures olimpiādēm, ieinteresētību un iniciatīvu izglītības iestādes procesa pilnveidošanā.

 

Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes Atzinības rakstus pasniedza:

 

Ilzei Gailinai –  pirmsskolas skolotājaipar apzinīgu  un radošu darba pienākumu veikšanu, atsaucību un ieinteresētību darbā ar bērniem un vecākiem, atbalstu un sadarbību Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas “Mazputniņš” mērķu sasniegšanā. 

Ilzei Pizānei – pirmsskolas skolotājai – par atbalstu un atsaucību, radošu un atbildīgu darbu kompetenču pieejas ieviešanā Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolā “Mazputniņš un ieguldījumu projektā ,,Sportojam kopā!”.

Līgai Glāzerei – Spalviņai – sporta skolotājai par radošu un atbildīgu darbu, iniciatīvu un ieinteresētību aktīva dzīvesveida popularizēšanā, pilnveidojot Vecpiebalgas vidusskolas un pirmsskolas “Mazputniņš” materiāli tehnisko bāzi un realizējot projektus ,,Sporto visa klase”,,Sportojam kopā!” un  ,,BeActive”.

Ivetai Ērglei – profesionālās ievirzes izglītības programmas ,,Vizuāli plastiskā māksla” vadītājai – par mērķtiecību un radošumu, ieinteresētību, iniciatīvu un sadarbību izglītības programmas popularizēšanā un attīstīšanā.

Ligitai Zembergai – Zeltiņai – informātikas skolotājai – par iniciatīvu, atsaucību un radošumu Vecpiebalgas vidusskolas informatīvās telpas veidošanā, atbildību un ieinteresētību skolas mērķu sasniegšanā.

Inesei Ozolai – angļu valodas skolotājai un projektu koordinatoreipar atbildīgu un radošu pieeju mācību procesam, mērķtiecīgu un ieinteresētu sadarbību projektu īstenošanā Vecpiebalgas vidusskolā.

 

Konferences noslēgumā ar dziesmu „Tik un tā”

 

Nāk rudens apgleznot Latviju,

Bet nepūlies necenties tā,

Man viņa ir visskaistākā

Tik un tā.

Nāk rudens apgleznot Latviju,

Bet nepūlies necenties tā,

Man viņa ir visskaistākā

Tik un tā.

Piedz.

Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu,

Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu.

Mazliet par mazu, lai palaistu vienu

Pasaules llašajos ceļos.

Par mazu, lai laistu vienu.

Es līdzi ceļos.

                                                        (Uldis Stabulnieks, Māra Zālīte)

savu muzikālo sveicienu ,,Satikšanās” priecēja Uģis Roze un Andris Ērglis .

 

Lai katram no mums  lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!

              

Skolas gadu iesākot

Uzsākot jauno mācību gadu skolotāju kolektīvs devās izzinošā ekskursijā pa Madonas pusi, iepazīstoties ar ražotnēm, dabas daudzveidību un, protams, uzņēmīgiem cilvēkiem laukos.

Jaunkalsnavā pabijām Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētumā (dēvēts arī par trešo botānisko dārzu Latvijā) , kur veic ilglaicīgus novērojumus par koku attīstību, piemērotību klimatam, sēklu ražošanu un pavairošanu. Apskatāmi citzemju kokaugi, kas pielāgojušies Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, iepriecina ar dažādām kokaugu formām un krāsu niansēm. Šī ir īpaši aizsargājama dabas teritorija 98 ha platībā, kur aug  ~ 2500 dažādu koku un krūmu stādījumi. Skujkoku vien ir ~ 300 dažādu sugu un šķirņu. Izveidots skujkoku labirints. Apskatāms arī rododendru mežs, dekoratīvās ābeles, pīlādžu kolekcija, vēja slotu kolekcija un , protams, peoniju dārzs.

Lai vairāk izzinātu un apskatītu, izveidota „Meža izzināšanas programma skolēniem”, „Zaļā pagalma skola”, „Meža izziņas taka”, un skatu tornis ( 25m). Iespēja arborētumā svinēt visdažādākos svētkus. Populārākie – Peoniju svētki, Raganu slotu balle, bet Ziemassvētku laikā darbojas mazās darbnīcas.

Pabijām Bērzaunes pagasta Ozolkroga ģimenes uzņēmumā „Līvi”, kur saimnieki rūpējas par ~ 300 kazām, ražojot sieru no kazu piena ( „Labrīt”, ‘Āboliņa”, „Baltais”, „Baraviku”, „Kaņepju”), saldējumu un gaļu. Saimnieks Raimonds pastāstīja par ikdienas darbiem un izrādīja fermu. Degustācijas zālē iepazināmies ar dažādiem darbarīkiem, kas lietoti pagājušajā gadsimtā. Nogaršojām arī saražoto produkciju.

Pabijām 2.5 km garajā  Gaiziņkalna dabas takā, vērojām tā apkārtni  no Latvijas augstākā punkta vasarā.

Ģimenes saimniecībā „Jāņkalni” Vestienas pagastā iepazināmies ar Jāņkalnu plašo dārzu, kur audzē rabarberus, ābeles, krūmmellenes, avenes, cidonijas. Ieguvām informāciju par ražošanas procesu un degustējām produkciju. Piedāvājumā ir mīkstās konfektes ( melleņu, dzērveņu, smiltsērkšķu), žāvētu augļu sukādes, sulas un biezsulas, sīrupi, ievārījumi, tējas. Viss tiek gatavots saudzīgās temperatūrās, bez konservantiem ( nedaudz tikai cukurs).

Mājupceļā atpūtas brīdī  pie Jumurdas muižas raisījās sarunas par vasaras iespaidiem, redzēto, piedzīvoto. Priecājāmies par ekskursijā redzēto un dzirdēto, par darba mīlestību, lepnumu par savu veikumu.

Paldies skolas vadības komandai par iespēju pabūt un iepazīt  Madonas puses brīnumus!

Esam gatavi jaunajam mācību gadam!

Pirmā metodiskā diena jaunajā mācību gadā

Pirmā atkalredzēšanās ar kolēģiem sākas ar kopīgu mācīšanos metodiskajā dienā, kas veltīta pilnveidotajam mācību saturam.

Līdztekus tradicionālajām zināšanām un prasmēm mācību jomās skolēni apgūs  arī caurviju prasmes, tādēļ šajā metodiskajā dienā akcentējām tieši tās: kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes.

Caurviju prasmes palīdz apgūt zināšanas dažādos kontekstos un ar dažādiem domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmieniem, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi.