Par jauno mācību gadu domājot

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas 2021. gada 10. augustā apstiprināti valdībā, paredz, ka jaunajā mācību gadā mācībās klātienē skolēni varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī, skolēniem pirmie testi būs jānodod jau pirms mācību gada sākuma – 27.augustā no plkst. 7.00 līdz plkst. 10.00. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātajam algoritmam. Covid-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Vecpiebalgas vidusskolā Covid-19 testa veikšana notiks sadarbībā ar laboratoriju BIOR, un testēšanu skolēniem apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. MK noteikumi Nr. 360 paredz – Izglītības iestādei ir tiesības nodot skolēna datus attiecīgajai laboratorijai.

Ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda  papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Neveicot testēšanu, skolēns nevarēs uzsākt un arī  turpināt izglītības ieguvi klātienē, un vecākiem ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai pamatizglītības ieguvi 1.-6. klasē bērnam nodrošinātu ģimenē.

Iepazīsti Kurzemi!

  1. un 11.augustā skolas darbinieki devās iepazīt Kurzemi.

Priekšstatu par vācbaltu kultūru guvām Durbes pilī, kas uzskatāma par Kurzemes klasicisma arhitektūras pērli. Kungu mājas interjers  atjaunots 20.gs. sākumā. Pils vēsturiskajos interjeros izmantoti daudzi autentiski priekšmeti. Interesanti, ka 1923. gadā Latvijas valdība Durbes muižas kungu māju piešķīra lietošanā dzejniekam Rainim, kas Durbes pils ēkā lika iekārtot ģimeņu atpūtas namu skolotājiem. Pēc dzejnieka nāves tika izveidots Raiņa muzejs. Latvijas Skolotāju slimokase izīrēja daļu ēkas bērnu vasaras mītnei. Vēlāk pilī iekārtoja sanatoriju, kara hospitāli, tuberkulozes slimnīcu un sanatoriju, arī rehabilitācijas slimnīcu.

Kandavas novada ,,Kangaros” saimniece Antra Gaisa uzņem tūristus un  piedāvā vīngliemežu fermas apskati un gliemežu degustāciju, kas sagatavoti burgundiešu gaumē ( ar gliemežu audzēšanu saimniecībā nodarbojas kopš 2012.gada), no pašu audzētiem augļiem un ogām ražo garšīgus un veselīgus kārumus – žāvētus ābolus, bumbierus, rabarberus, ķirbjus, cidonijas, dzērvenes, kā arī sīrupus (ābolu, aroniju, plūškoka), ievārījumus un čatnijus. Piedāvā tos degustēt un iegādāties, pieejami visu gadu.

Ventspils ir ģimenei draudzīga pilsēta, kurā padomāts par to, lai šeit būtu ērti dzīvot ventspilnieku ģimenēm, kā arī interesanti atpūsties ģimenēm no citām pilsētām un valstīm. Ventspils ir īpaša ar to, ka šeit draudzīgi sadzīvo mūsdienīga osta, inovatīvas ražotnes un skaista pludmale, virs kuras kā pludmales sakoptības un drošības apliecinājums jau kopš 1999.gada plīvo Zilais karogs.

Ko  vērojām Ventspilī? Brauciena  laikā ar kuģīti “Hercogs Jēkabs” aplūkojām  Ventas upes grīvu, Ostas ielas promenādi ar plašu skatu uz Ventu, jūras vārtiem, Livonijas ordeņa pili, vienīgo paceļamo tiltu Latvijā un Ventspils brīvostas industriālo teritoriju; pastaigā pa pilsētu vērojām dažāda izmēra un krāsu govju skulptūras ( kopumā tās ir 27), ko veidojuši Latvijas un ārvalstu mākslinieki,   daudzās ūdens strūklakas, koncertzāli ,,Latvija” ar unikālām stabuļu ērģelēm un pasaulē augstākajām, D. Kļaviņa radītajām, vertikālajām klavierēm, parkus, puķu skulptūras, figurālos kokus, Ventspils Augstskolu.

Netālu  no Kuldīgas pabijām Latvijā lielākajā  strausu audzētavā ,,Nornieki”, kur gida pavadībā ar lielu interesi vērojām strausus, pabijām arī inkubatora telpās, kur šķīlās mazuļi. Saimniecībā audzē arī Āfrikas būru kazas.

Pabijām  vienā no vissenākajām pilsētām Baltijā – Kuldīgā.  Brīnišķīga pastaiga kopā ar gidi pa Kuldīgas viduslaiku vēsturisko centru ap Alekšupīti, Rātslaukumu,  aplūkojot izveidoto adatu ekspozīciju kādreizējā telegrāfa tornī, Kuldīgas lepnumu – vienu no garākajiem ķieģeļu velvju tiltiem Eiropā, protams, leģendām apvīto Ventas rumbu ( Eiropā platāko dabisko ūdenskritumu (249 m)).

Mājupceļā  Rendā apskatījām Īvandes upītes ūdenskritumu- Īvandes rumbu ( tā augstums sasniedz aptuveni 2 metrus un platums – 10 metrus) un vairākpakāpju ūdenskritums Abavas upes vidustecē – Abavas rumbu, kur ūdens plūst pa dolomīta kāplēm, veidojot 35 metrus platu un ap 1 metru augstu kritumu.

Paldies skolas direktorei Ilonai Strelkovai par saturīgo maršrutu.

Tuvojas mācību gada sākums

26.08.2021.plkst.18.00

Vecāku diena Vecpiebalgas vidusskolā par aktualitātēm 2021./2022.mācību gadā.

1.09.2021.plkst.10.00

Zinību diena Vecpiebalgas vidusskolā.

Un nu Tu izej pasaulē…

2021.gada 2.jūlijā svinīgā pasākumā 12.klases skolēni saņēma atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Un nu Tu izej pasaulē…

Līdz šim Tu esi dzīvojis agras jaunības pienākumos un bezrūpībā, ziņkāri raudzīdamies apkārt: draugi ir tepat blakus, pieaugušie vēlīgi rāda uz apvārsni, un Tava sirds straujāk iepukstas, priekšā juzdama visu brīnišķo, ar ko būs pārpilna Tava sirds.

Tu izej uz lielā ceļa, pasmēlies no savas skolas gudrības akas. Vai pasniegsi palīdzīgu roku nelaimē nokļuvušajam? Vai piedosi nejaušu, netīšu pārinodarījumu? Vai pie Tavas dvēseles durvīm drīkstēs pieklauvēt, meklējot iejūtību, sapratni un mīlestību? Uz šiem un vēl daudziem citiem esības jautājumiem atbildes meklēsi pats, jo kādas durvis uz jauko bezrūpību nu aizveras.

Ja Godīgums, Uzticība, Atbildība, Draudzība, Laipnība un Mīlestība ir Tavā ceļasomā, jebkurš ceļš nebūs par grūtu un jebkuras durvis Tev atvērsies.

Bet Tava skola un skolotāji gaidīs Tevi ciemos, un Tavi panākumi, veiksme un dzīvotprasme būs mūsu vislielākais gandarījums.

Gaišu ceļu!

 

Izlaidums „Vizuāli plastiskā māksla”

Četras Vecpiebalgas vidusskolas skolnieces: Agnese Brence, Lāsma Jekimova, Luīze Skalbe un Elīza Ratniece 11.jūnija pēcpusdienā svinēja vienu no skaistākajiem skolas laika notikumiem-izlaidumu, kurā absolventes noslēdza savu 5 gadus ilgo ceļojumu mākslas pamatos un saņēma savu pirmo izglītības dokumentu-apliecību par profesionālās ievirzes izglītību programmā „Vizuāli plastiskā māksla”.

Spītējot visiem apstākļiem, neizpalika lielais noslēguma pārbaudījums-diplomdarbs. Saglabājot darba pamatideju- tika izstrādāti un aizstāvēti 4 tematiski atšķirīgi, sabiedriski nozīmīgi noslēguma darbi.

Ir prieks un gandarījums par paveikto. Mūsu mīļās audzēknes, lai 1.klasē veidotās un šodien līdzpaņemtās veiksmes pogas Jums palīdz katrā pārdomu mirklī, stiprina grūtākos brīžos un virza uz radošumu arī turpmāk. Lai veicas un izdodas!

Nu sanāca Jāņa bērni no maliņu maliņām!

Saules sasildīti, vējiņa apmīļoti, jāņuzālēm rokās, vainagiem galvās mazie un lielie Jāņa bērni no bērnudārza devās līgot. Pa ceļam tika izdziedātas  gan Līgo dziesmas, gan citas tautasdziesmas, jo tā ceļš vieglāk ejams. Līdzi ņēmām arī jāņuzāles zīlēšanai, jo šis, Saulgriežu, laiks ir tam īsti piemērots! Līgotāji satika bibliotekāri Līgu, Oskara mammu Līgu un vecmāmiņu Intu, kas ir īsta Jāņa māte! Pie savas mājas droši līgotājus sagaidīja Jānis Avens, kuram jau esot “puspieci” gadi! Kārlis ieveda līgotājus pie savas  omītes Ingunas un mammas Madaras, bet uz “Priedulāju” balkona visus sagaidīja mūsu dārzniece Līga, iepriecinot līgotājus, ar striķīti nolaižot konfekšu grozu un kvasa pudeli. Kad devāmies tālāk uz pagasta domes ēku, virs galvām lidinājās vesels pulks ar stārķiem, ko vienbalsīgi tulkojām kā labu zīmi: bērni mūsu “Mazputniņā” būs! Mums izdevās sagādāt svētku prieku pašvaldības darbiniekiem, bet, kad atgriezāmies savā dārziņā, saņēmām savu devu īsta prieka: pašvaldības meitenes nu aplīgoja mūs, sadāvinot kārumus katram mazajam un lielajam līgotājam. Vēl paspējām satikt audzīti Ilzi, kura esot gan Jāņa meita, gan Jāņa māsa, gan Jāņa sieva! Skolā satikām direktori Ilonu un skolotāju Taņu, Anitu, dežuranti Vivitu, kurām arī tika pa Līgo dziesmai. Pirms doties uz dārziņu vēl aplīgojām frizieri Līgu. Pa ceļam parunājām arī par ticējumiem, ieražām, dažas pat likām lietā, piemēram, aizkrāvām durvis audzītei Mārītei, jo viņas nebija mājās, kad līgotāji bija sanākuši. Pateicība Oskara mammai un omītei par kārumiem, kuri mūs sagaidīja dārziņā!

Izstāde „Mācību darbi”

Antona Austriņa memoriālajā muzejā “Kaikaši” ir iekārtota Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu darbu izstāde. Izstādē „Mācību darbi” var iegūt priekšstatu par šo piecgadīgo mācību programmu, septiņiem piedāvātajiem mācību priekšmetiem, bērnu spējām un talantu.

Kāp pāri augstajiem sliekšņiem, noliec galvu pie zemajām stenderēm un ienāc mājā, kurā satiekas senatnīgais ar mūsdienīgo!

Klāt vasara!

Šajā laikā, kad dabā viss zaļo un zied, ir lieliska iespēja pētīt un izzināt, tāpēc mazputniņi devās pārgājienos, turpināja kopt augus lecektīs, darīt mazus un lielus darbus. Paši lielākie mūsu mazputniņi teica atā bērnudārzam, lai rudenī drošu soli dotos uz skolu.

9.klases izlaidums

Nu, lūk! Durvis ir atvērtas, un tu stāvi uz sliekšņa. Nē- tu esi gatavs iet pāri slieksnim, vismaz tava sirds jau ir ceļā! Tev tikai jāiet. Tik tālu, cik spēsi ilgoties. Ej un domā ar sirdi!

11.jūnijā īpašos apstākļos notika 9. klases izlaidums. Ierobežojumu dēļ, piedalījās tikai paši absolventi, vecāki, audzinātājas – B. Kuzmane, A. Piruška, A. Glāzere un I. Batņa, direktore I. Strelkova un vietniece mācību datbā M. Gavare.

Apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu saņēma visi 14 audzēkņi. Indra Gita Bērziņa saņēma arī Vecpiebalgas vidusskolas Zelta liecību ( visos mācību priekšmetos 8-10 balles).

Skolas direktore aicināja turpmākajā dzīvē izvēlēties mērķus, kurus sasniegt, izprast sevi, kāds tu vēlies būt, ko darīt un ko sasniegt.

Izsniedzot apliecības, klases audzinātāja I. Batņa dalījās pārdomās, ko ir mācījusies no katra sava audzēkņa.

Vecpiebalgas novada domes pārstāve A. Caunīte – Bērziņa vēlēja katram atrast dzīvē īsto ceļu, pa kuru doties tālāk, neaizmirstot Vecpiebalgu.

Absolventi un vecāki teica paldies skolas kolektīvam un klases audzinātājai.

Skolas pagalmā turpinājās foto sesija, draudzīgas sarunas un cienāšanās ar pīrādziņiem un kliņģeri.

Katram būs ejams savs ceļš, bet 1.septembrī skolā gaidām ikvienu no viņiem!

Aicinājums Vecpiebalgas vidusskolas absolventiem