Mans svētdienas rakstu darbs

Laima Akuratere bija ne tikai dzejnieka, pirmā Tēvzemes balvas laureāta rakstniecībā, Jāņa Akuratera meita, bet arī dzejniece un atdzejotāja. Atzīmējot dzejnieces un tulkotājas Laimas Akurateres 110. gadadienu, Jāņa Akuratera muzejs aicināja 5.–12. klases skolēnus piedalīties sacerējumu konkursā ,, Mans svētdienas rakstu darbs”

Kopā tika saņemti 174 skolēnu darbus no 57 Latvijas skolām.

5.februārī Zoom platformā 5.-9.klašu skolēniem (12.02. vidusskolēniem) bija pasākums no J. Akuratera muzeja, kuru vadīja latviešu dzejnieks Aivars Eipurs, muzeja vadītāja Maira Valtere un Ruta Cimdiņa. Iepazīstināja ar Laimas Akurateres domrakstiem, video filmu par J. Akurateru, muzikālajā pauzē piedalījās Jelgavas Mūzikas skolas audzēknes.

 

Izvērtējot iesūtītos darbus par tematiem:

  • “Aiz manas mājas ir ezers – / Viss debesu spožums tur mīt… (Laima Akuratere)”

1.vietu ieguva Lizete Rudzīte

  • Ceļojuma ietekme uz cilvēka dvēseli

2.vietu ieguva Elizabete Cīrule

  • Kādu es vēlētos savu dzīvi

2.vietu ieguva  Dārta Kancēviča ( bijusī mūsu skolniece)

3.vietu ieguva Markuss Bērziņš

Uzvarētāji  saņems skolēnu rakstīto darbu apkopojumu grāmatā ,,Svētdienas grāmata” .

Paldies! Lai veicas arī turpmākajos konkursos!

Iepazīsti profesijas!

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi.

Februārī, ierastās ikgadējās Ēnu dienas laikā, kas šogad atcelta pulcēšanās ierobežojumu dēļ, par darba tirgu, interesējošiem darba devējiem un profesijām skolēniem padziļināti ir iespēja uzzināt īpaši izveidotā mācību ekskursiju platformā, kur darba devēji  sākot ar marta skolām piedāvā virtuālas mācību ekskursijas, pedagogi   piesaka skolu klašu grupas attālinātai vizītei uzņēmumos un iestādēs. 

 

Vecpiebalgas novadā jauniešu centrs “Balgas Strops” sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un profesiju pārstāvjiem piedāvā interesantu sarunu ciklu ,, Iepazīsti profesijas!” zoom platformā, kas iespējams, palīdzēs tuvāk iepazīt profesijas un izvēlēties savu nākotni! Sarunu vada Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Linda Ķaukule.
Februārī  pirmajā sarunu ciklā piedalījās Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš, kurš pastāstīja par savu virzību politikā, studijām LU Sociālo zinātņu fakultātē, par ģimenes lomu profesijas izvēlē, par izvēli iesaistīties Vecpiebalgas novada pašvaldības darbā (sākumā kā deputāts, bet 2017.gadā kļūstot par Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju). Aicināja jauniešus izglītoties, nebaidīties pieņemt dažādus izaicinājumus.

Brīvo laiku pavada kopā ar savu ģimeni, arī  sportojot, iesaistījies amatierteātrī ,,Sumaisītis” darbībā , labprāt arī dzied ( mācījies Rīgas 1.bērnu mūzikas skolā).

25. februārī zoom platformā par savu darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā stāstīja mūsu skolas absolvente Signe Engere. Vidusskolas gados Signe mērķtiecīgi gatavojās medicīnas studijām, apmeklējot sagatavošanās kursus. Pabeidza LU Rīgas Medicīnas koledžu, iegūstot ārsta palīga kvalifikāciju. Mācības turpinās visu laiku, apmeklējot dažādus kursus.

Signe pastāstīja par ikdienas darbu  NMP dienesta Taurenes ātrās palīdzības brigādē, arī Covid -19 laikā, kad jādodas pie  saslimušā. Lai strādātu ātrās palīdzības brigādē nepieciešamas labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, psiholoģiska noturība, laba fiziskā sagatavotība, spēja pielāgoties dažādām situācijām – nereti palīdzība ir jāsniedz uz ielas, mežā, spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus, valodu zināšanas, jo palīdzību var nākties sniegt arī citā valodā runājošiem pacientiem. Ātrās palīdzības mašīna ir nodrošināta ar nepieciešamo aprīkojumu, lai pacientam nodrošinātu uzturēt dzīvībai svarīgās funkcijas.

Signe uzsver, lai strādātu par ārsta palīgu, ir jābūt interesei, vēlmei palīdzēt un mīlestībai pret visiem cilvēkiem. Profesiju iespējams apgūt LU, RSU un medicīnas koledžās.

Brīvajā laikā labprāt skrien, jo tā var atbrīvoties no negatīvajām emocijām un uzturēt sevi labā fiziskā formā.

 

Nākamās tikšanās 15:30 zoom platformā :  2.03. – Aivis Šulcs;  4.03. –Madara Bauere;

 15.03. – Linda Tunte un Laimdota Bauere.

Izmantosim iespēju un piedalīsimies sarunu ciklā ,, Iepazīsti profesijas!”

,,Palīdzēt” ir skaistākais darbības vārds pasaulē tūliņ pēc darbības vārda ,,mīlēt”. /Berta fon Sutnere/

Attālinātā mācību procesa īstenošanā viens no lielākajiem izaicinājumiem ir IT nodrošinājums, it īpaši tām ģimenēm, kurās ir vairāki skolas vecuma bērni. Tāpēc patiess prieks par to, ka pie mums vērsās rīdzinieki Maija Ušča un Kaspars Kapenieks ar piedāvājumu dāvināt atjaunotus datorus. Atbildot uz jautājumu par saistību ar Vecpiebalgu, Kaspars atzina, ka Vecpiebalgas vidusskolā savulaik bijis kā nometnes ,,Alfa” dalībnieks.  Dāvinājums (2 portatīvie datori un 1 stacionārais dators) tiks nodoti 3 trūcīgajām/ maznodrošinātajām ģimenēm. Paldies Maijai un Kasparam!

1.-4.kl. skolēni atsāk mācības klātienē

2021.gada 18.februārī valdība, atbalstot Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto klātienes mācību reģionālo principu, vienojās, ka mācības klātienē būs iespēja atsākt tajās pašvaldībās, kurās saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par valstī vidējo. 19.februārī notika Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēde, kurā tika nolemts –  ar 2021.gada 23.februāri Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā 1.-4.klasēm atsākt mācību procesu klātienē. 

Pirmdien, 2021.gada 22.februārī, Vecpiebalgas vidusskolas un Vecpiebalgas novada pamatskolas darbinieki veica Covid-19 testu, lai ar otrdienu droši varētu uzsākt mācību procesu klātienē.

Un šodien, 23.februārī, skolā virmo satraukums un rosība, jo skolēni priecājas par satikšanos ar draugiem un skolotājiem un atkal bauda mācību procesu klātienē.

Vai esi gatavs skolai?

Šāds jautājums noteikti nodarbina “Pūces skolas” grupiņas bērnu vecākus, kā arī īpaši satraucošs šogad ir pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, jo kopš Rudens brīvlaika pirmsskolu piesardzības dēļ apmeklē tikai daļa bērnu. Tiešsaistes sapulcei pieslēdzās 76% bērnu vecāku. Tajā galvenais akcents bija sarunas par topošo skolēnu apgūstamajām prasmēm, par kuram runāja pirmsskolas skolotājas Zaiga un Inese. Sagatavotība skolai nebūt nenozīmē vien prasmi skaitīt vai zināt burtus, bet arī sociālās prasmes, arī psiholoģisko sagatavotību. Par to visu pamatīgi un sīki pastāstīja skolotāja Anita Jurgena, kura gatavojās 1.septembrī Vecpiebalgas vidusskolā sagaidīt savus pirmklasniekus. Skolotāja Anita pastāstīja arī par skolēnu dienas kārtību, par skolas interešu izglītības piedāvājumu, par iespējām izmantot skolēnu autobusu un citām vecākus interesējošām, ar skolu saistītam lietām. Skolotāja Anita uzsvēra, ka pirmsskola ir ļoti svarīgs posms. Pirmsskolas skolotājas pastāstīja, ko paredz pirmsskolas programma, kam jāpievērš uzmanība, vienojās, ka arī tad, ja bērns Covid19 radīto ierobežojumu dēļ pirmsskolu neapmeklē, jāturpina apgūt pirmsskolā paredzētais, jāuztur saikne ar pedagogiem, lai abas puses būtu zinošas, kas jau paveikts, pie kā vēl jāpiestrādā. Līdzko apstākļi to ļaus, topošie pirmklasnieki kopā ar vecākiem tiks aicināti uz Atvērto durvju dienu skolā.

Ko, bērniņi, darīsiet, pulciņā sasēduši?

Kad satiekas darbīgi bērni un radošas audzinātājas, ko tik visu nevar sadarīt! Tā šajā nedēļā dzenīšiem viss bija par un ar bitēm. Noslēgumā tapa medus rauši, kuru smarža izplatījās pa visu bērnudārzu, sakārdinot ikvienu. Pūcītes skaitīja, mērīja un zīmēja laiku. Oho! Tas nebija viegli! Vēl pūcītēm šonedēļ pirmā pieredze, mācoties tiešsaistē: bērni klausījās VUGD inspektores S.Vējiņas stāstījumu par to, kad, kāpēc un kā jāzvana uz ārkārtējo notikumu zvanu centru “112”. Jaunākie bērnudārznieki vingroja un slēpoja kopā ar sporta skolotāju Līgu, pa logu skatījās uz interesanto tvaika salūtu, lasīja grāmatas, būvēja mājas, protams, zīmēja, krāsoja, dziedāja, dancoja, draudzējās. To visu var arī pa vienam, bet pulciņa taču jaukāk!

Izglītība un jaunieši

19. februārī mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes trīs pārstāvji, Anna Balode, Marta Logina-Pundure un Jurģis Zommers, pārstāvēja mūsu skolu “Cēsu jaunveidojamā novada attīstības dokumenta izstrādes” sarunā, kurā kopā ar citiem Cēsu novada pārstāvjiem pārrunāja tēmas saistībā ar izglītību un jauniešiem.

Tēmas, kas tika apspriestas – “Mācīšanās kvalitāte”, “Interešu izglītība un neformālā izglītība”, “Augstākā izglītība”, “Vidējā izglītība: ģimnāzijas, vidusskolas, profesionālā izglītība”, “skolotāji”, “kas ir svarīgs jauniešiem pilsētā un novadā?”, “Vai Tava skola ir pieejama?”.

Sarunas laikā visi dalībnieki, jaunieši, tika sadalīti pa grupiņām, katrai grupai tika iedalīta kāda tēma, ko apspriest. Katrai tēmai tika apspriesti šobrīdējie plusi, tās problēmas vai pilnveidojamas, kā arī tika izteiktas idejas, ko vajadzētu darīt, lai situāciju uzlabotu. Visas atbildes tika apkopotas un pierakstītas, lai, izveidojoties jaunajam Cēsu novadam, tās varētu realizēt sabiedrībai pieejamā veidā.

VUGD lekcija ,, Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112”

15. februārī 10. – 12.klašu skolēniem Google Meet platformā norisinājās VUGD lekcija, kurā tika stāstīts par ārkārtas zvanu nozīmi, drošības noteikumiem, izsaukumu pieteikšanu. Uzzinājām, ka 112 ir vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs. Zvanot uz šo numuru un izstāstot par negadījumu, dispičers savieno ar ugunsdzēsējiem glābējiem, neatliekamās medicīnas palīdzības dienestu, Valsts policiju un AS,,Gaso”Avārijas dienestu.. Tāpēc ir svarīgi, zvanot uz šo numuru, pateikt kāds nelaimes gadījums noticis. Ar vienu numuru var sasniegt četrus operatīvos dienestus. Numurs 112 darbojas ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstīs, be arī vēl citās 17 valstīs. Latvijā šis numurs darbojas jau 24 gadus.

Lekcijas laikā arī atkārtojām: kā nosaukt precīzu adresi, kā rīkoties, ja ārkārtas tālrunim esam uzzvanījuši nejauši. Ja esam nelaimes gadījuma liecinieki, vajag steidzīgi zvanīt uz 112, nevis filmēt un sūtīt video draugiem. Uzzinājām, ka ik diennakti zvanu centra dispičeri atbild uz vidēji 2500-3000 zvaniem. Vienlaicīgi Latvijā uz zvaniem ir gatavi atbildēt 16 dispičeri, kuri atrodas piecos Latvijas Zvanu centros – Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī.  Lekcijas nobeigumā pārbaudījām savas zināšanas, veicot testu.

Lai arī daudzas lekcijā stāstītās lietas bija jau zināmas, mēs savas zināšanas krietni papildinājām un vērtīgi pavadījām laiku.

Lekciju vadījaVUGD pārstāve Sandra Vējiņa – prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas speciāliste. Viņa arī nedaudz pastāstīja par karjeras iespējām šajās struktūrvienībās.

19.februārī 1. klases skolēni kopā ar bērnudārza sešgadīgās grupas audzēkņiem noklausījās un noskatījās šo pašu VUGD prezentāciju par drošību. Stāstījums tika veidots tā lai mazajiem bērniem radītu interesi.

Skolēni uzzināja kā pareizi lietot numuru 112. Kad jāzvana uz šo numuru un kas jāsaka, kad piezvana.

Uzzināja arī to , kad nedrīkst zvanīt un traucēt darbu. VUGD speciāliste atbildēja uz skolēnu daudzajiem un dažādajiem jautājumiem.

 

Rakstu sagtavoja 10.klases skolniece Rēzija Krieviņa

Projekta “PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvas projekta komandas tikšanās

2021. gada 26. janvārī norisinājās tiešsaistes tikšanās, kurā piedalījās biedrības “Līdzdalības platforma”, Vecpiebalgas vidusskolas un Vecpiebalgas novada pašvaldības pārstāvji, lai pārrunātu aktuālo situāciju un plānotu turpmāko projekta Foruma teātra darbnīca skolēniem «Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu» īstenošanu Vecpiebalgas vidusskolā. Ņemot vērā, ka jaunatnes iniciatīvas projekta mērķu sasniegšanai vitāli svarīgas ir klātienes tikšanās un nodarbības, šobrīd tika nolemts nogaidīt, kamēr epidemioloģiskā situācija uzlabosies un būs iespēja plānotās aktivitātes realizēt vecāko klašu grupā nodarbību un nometnes veidā, kā tas ir paredzēts sākotnējā plānā.

 

Projekts piedāvā neformālās izglītības programmu, kas balstīta uz sociālā teātra metodēm, kuras laikā jaunieši attīstīs prasmes, kas nepieciešamas veselīgu attiecību veidošanai ar vienaudžiem, pilnveidos konfliktu risināšanas un sadarbības prasmes, attīstīs zināšanas kā atpazīt tiranizēšanu un rīkoties tiranizēšanas gadījumā, kā pasargāt sevi un citus, kā arī pilnveidos līdzdalības prasmes un izstrādās kopīgas iniciatīvu idejas tiranizēšanas apkarošanai savā skolā, pozitīvas mācību vides radīšanai un mācību motivācijas paaugstināšanai.

 

Jaunatnes iniciatīvas projekti tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Tie ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

 

Sīkāka informācija:

http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

https://www.facebook.com/Participation.platform

 

Projekta koordinatore Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir Inese Ozola (tālrunis 26463410, elektroniskā pasta adrese inese.ozola@vecpiebalga.lv).