ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” norises skolās

ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tiek īstenots abās Vecpiebalgas novada skolās: Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā, aptverot 1. – 9. klašu grupu.

2019./2020. mācību gadā projekta ietvaros skolās darbojas dažādi pulciņi (matemātikas, dabaszinību un multimediju), kā arī tiek nodrošināts pedagoga palīgs.

Lai skolēniem sniegtu plašākas iespējas mūsdienīgu digitālo prasmju apguvei, projekta izsludinātā “Tehnoloģiju gada” ietvaros abās novada skolās tiek organizētas robotikas nodarbības. Skolēni atzīst, ka nodarbības ir interesantas un aizraujošas, jo tiek izmantotas modernas tehnoloģijas – dažāda veida programmējami roboti, robotu bumbas un klucīši, lāzeri, droni un citi rīki, kas tiek vadīti ar planšetdatora palīdzību. Papildus robotikas nodarbībām Vecpiebalgas vidusskolā notiek arī praktiskās nodarbības vektorgrafikā un datorikā, kā arī Lego konstruktoru un robotiņu pulciņš. Vislielākā interese par ”Tehnoloģiju gada” norisēm vērojama tieši jaunāko klašu grupās.

Vecpiebalgas novada pašvaldībai pieejamais finansējums projekta pamata aktivitāšu realizēšanai  ir 18 673,93 EUR, savukārt “Tehnoloģiju gada” aktivitātēm – 9452,10 EUR.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Galvenās darbības ir ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kā arī ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu un ārpusstundu aktivitāšu nodrošināšana mācību satura apguvei.

 

Sīkāka informācija:  https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir atkārtoti iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta nr.: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Šajā plānošanas periodā galvenais uzsvars tiek likts uz multidisciplināro, STEM un vides jomu.

Vecpiebalgas novada pašvaldībai piešķirts finansējums 18 673,93 EUR (nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums) un projekta aktivitātes tiek īstenotas abās skolās – Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā.

Sīkāka informācija https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Projekta apraksts:

Projekta nosaukums “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta numurs projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001
Projekta īstenošanas laiks 2019. gada septembris – 2022.gada 31. maijs
Projekta īstenotājs Valsts izglītības satura centrs
Projekta sadarbības partneris Vecpiebalgas novada pašvaldība
Projekta mērķis Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa Valsts izglītības satura centrs, pedagogi, izglītojamie
Aktivitātes
  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
Projektā iesaistītās novada skolas
  • Vecpiebalgas vidusskola
  • Vecpiebalgas novada pamatskola
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 30.08.2016. noteikumi Nr.589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi”
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 32 005 188 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 27 204 409 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 4 800 779 euro.

Vecpiebalgas novada pašvaldībai pieejamais finansējums – 18 673,93 EUR euro

Kontaktinformācija novadā Inese Ozola

Tālrunis 26463410

E-pasts inese.ozola@vecpiebalga.lv

Kontaktinformācija Valsts izglītības satura centrā Liene Voroņenko

Tālr: 67350815

E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

Plašāka informācija par projektu https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

 

Tehnoloģiju gads

Tehnoloģiju gada aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 2019. gada oktobrī tika saņemts Valsts izglītības satura centra apstiprinājums Tehnoloģijas gada aktivitāšu pieteikumam projekta nr.: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Tehnoloģiju gada aktivitātes tiek īstenotas 2019./2020. mācību gadā un šajā laikā tiek plānotas vektorgrafikas, robotikas, datorikas, mikrodatoru programmēšanas, Lego konstruktoru robotiņu nodarbības, kā arī ar tehnoloģijām saistītas mācību vizītes 1. – 9. klašu grupās.

Tehnoloģiju gada aktivitāšu realizēšanā piedalās abas Vecpiebalgas novada pašvaldības skolas – Vecpiebalgas vidusskola un Vecpiebalgas novada pamatskola.

Dalība  2019./2020.mācību gada paredzētajās Tehnoloģiju gada aktivitātēs, paredz vēl plašākas iespējas skolām mūsdienīgu digitālo prasmju apguvei. Lai Tehnoloģiju gadā ikviens atrastu sev interesējošās aktivitātes, Valsts izglītības centrs ir publicējis Tehnoloģiju gada kalendāru nakotneirtepat.lv. Īpašs izaicinājums Latvijai ir Tehnoloģiju gada noslēgumā sniegtā iespēja organizēt 26. Baltijas informātikas olimpiādi. Tehnoloģiju gada ieviešana notiek sadarbībā ar Start (IT) fondu, LIKTA un nozares uzņēmumiem.

Dambretes sacensības

2. aprīlī trīs ceturtās klases skolnieki, Zigmārs Gobrāns, Rūdis Putniņš un Kate Vilčiauska, kopā ar skolotāju  Sigitu Upenieci brauca uz Cēsu pilsētas sporta skolu, lai piedalītos Starpnovadu skolu sacensībās. Piedalījās 13 komandas. ļoti saspringtas sacensībās D grupā, trešo vietu izcīnīja Cēsu Pilsētas vidusskolas otrā komanda, otrajā vietā Vecpiebalgas vidusskolas komanda, bet pirmo vietu izcīnīja Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmā komanda,

Projekta apraksts

Robotikas nodarbība

1. un 2. klases skolēniem notika pirmās nodarbības robotikā – Ievads, Drošības instrukcija. Pirmajā nodarbības daļā bērniem jāizpilda bija programmēšanas spēle ar mazajiem robotiem, kā arī loģikas uzdevumi ar Cubetto robotu (koka klucis). Otrajā daļā tie kas veiksmīgi tikuši galā ar uzdevumu varēja nodarboties ar robotu baudīšanu.

Dambretes sacensības

Šajā mācību gadā no novembra sākumskolēniem tika piedāvāta iespēja projekta ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros vienu reizi nedēļā apmeklēt nodarbības “Prāta spēles. Dambrete”. Daudzi skolēni cītīgi apmeklēja nodarbības, apgūstot kombinācijas un spēles galotnes. Vairākas reizes dambretes meistarklases pasniedza skolotājs izglītības zinātņu maģistrs Uldis Ābeltiņš no Valmieras. Lai ieinteresētu skolēnus darboties, notika Ziemassvētku turnīrs, kurā kā tiesnesis piedalījās 12.klases skolēns, dambretes spēles entuziasts Toms Niko Krūmiņš. Ar lielu atbildību 2.- 5.klases skolēni 5. aprīlī piedalījās Vecpiebalgas vidusskolas dambretes čempionātā, kurā medaļas 2.-3.klases grupā ieguva Zigmārs Gorbāns un Kate Vilčiauska (zelts), Rūdolfs Rozmans un Alise Dulberga (sudrabs), Emīls Krieviņš un Keitija Naprejenko (bronza), savukārt 4.-5.klases grupā Aress Putniņš un Elīza Ratniece (zelts), Miks Denisenko un Lizete Rudzīte (sudrabs), KAasparsS Krišs Kaive un Ance Paeglīte (bronza).

Robotikas nodarbība

6.aprīlī noslēdzās ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” robotikas nodarbību cikls. Šajā nodarbībā skolēniem iepazinās ar 3D printeri, kā to sagatavot izdrukai. Paši modelēja figūru, kas tika sagatavota izdrukai.

Robotikas nodarbība

9.februārī ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pamatskolas 3. un 4. klases skolēniem notika nodarbības par robotu darbības dzīves ciklu, ozobotu sensoru pielietojumu informācijas iegūšanai, apstrādei.

Dambretes nodarbības

7. decembrī ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika pirmā nodarbība dambretes spēles apguvē.