Baltijas jūras projekta digitālā nometne ”Digital Årø 2021”

Man bija lieliska iespēja piedalīties Baltijas jūras projekta digitālajā nometnē, kura norisinājās no 4.-7.maijam. Šī nometne pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus un skolotājus no 9 valstīm: Krievijas, Igaunijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas, Lietuvas un Latvijas.

Nometne norisinājās angļu valodā un tika organizēta trīs daļās: tiešraidēs, radošajās darbnīcās un Bioblitz (sugu meklēšanā, pētīšanā un to publicēšanā ”iNaturalist” aplikācijā”).

Tiešraidēs (youtube.com un slido.com) nometnes rīkotājs Niks Kričevskis mūs informēja par nometnes gaitu, kā arī klausījāmies dažādu lektoru lekcijas. Radošās darbnīcas norisinājās Zoom platformā, kurās skolēni varēja aktīvi iesaistīties un darboties līdzi, piedaloties aptaujās, ”virtuālajās istabiņās”,  diskutējot  viens ar otru un kopīgi daloties pārdomās. Bioblitz bija nometnes aktīvākā daļa- mums tika dotas 36 stundas, kuru laikā jāatrod pēc iespējas vairāk dažādo sugu un to foto jāpublicē iNaturalist kontā.

Man ļoti patika radošā darbnīca “Identitāte, dažādība un starpkultūra” Immes Gerkes vadībā. Lektore mums pastāstija par savu pieredzi ceļojot, dzīvi dažādās valstīs un to kultūru. Ļāva mums paraudzīties uz dzīvi plašāk, liekot iejusties dažādās situācijās un mēģinot tās atrisināt. Kā arī uzzināju, ka ir kultūras, kurās nedrīkst teikt vārdu ”nē”, jo tas tiek uzskatīts par rupju žestu, tādēļ vārdu ”nē” aizstāj ar ”varbūt”.

Virtuālajā izstādē ”Vienu dienu es…”  apskatijām brīnišķīgi skaistas fotogrāfijas, kuras iemūžinājis fotogrāfs Vincents Tremaus. Apceļojot pasauli, fotogrāfs 6-19 gadus veciem bērniem vaicājis:”Par ko Tu vēlies kļūt kad pieaugsi? ” un ar bērnu pašradītajiem tērpiem un noformējumu nofotografējis, ne tikai bērnus, bet arī viņu sapņus un cerības. Patiesi iedziļinoties bērnu dzīves stāstos un pieredzē, uz savu dzīvi raugos ar citām acīm, vairāk novērtējot un pasakoties par to, kas man ir. (Saite uz izstādi- https://maailmakool.ee/en/pood/100004/vn-dokfoto-vincent-tremeau/ )

Nometnes laikā krietni papildināju savas angļu valodas prasmes, iepazinos ar citiem jauniešiem, ieguvu jaunas zināšanas un iedvesmu noticēt saviem spēkiem! Liels paldies bioloģijas skolotājai, Agitai Bērziņai par šo iespēju!

10.klases skolniece Rēzija Krieviņa

Konkurss WebQuiz 2020

Baltijas jūras projekta erudīcijas konkurss WebQuiz  tiek organizēts, lai palīdzētu skolēniem uzzināt zinātnieku  jaunākos atklājumus par Baltijas jūras problēmām, nākotni un nepieciešamo rīcību ikdienā. Konkurss ir laba iespēja  pārbaudīt un izmantot arī  savas angļu valodas zināšanas.  Šogad konkursā WebQuiz 2020 piedalījās 928 dalībnieki no 6 valstīm. Labus rezultātus no mūsu skolas uzrādīja Elizabete Kate Antone, Rēzija Krieviņa, Raivo Ivulāns, Anna Balode, Elīna Meldere, Maira Kukle, Emīls Žēpers, Mārcis Bērziņš, Marta Agnese Asare, Ieva Ērika Ķeirāne, Ernests Biķernieks, Zanda Betija Šīre, Renārs Pundurs.

Fotonodarbība

17.decembrī vidusskolēni piedalījās Baltijas jūras projekta organizētā Zoom tiešsaistes nodarbībā. Nodarbības laikā skolēni uzzināja par video stāsta veidošanas pamatprincipiem, stāsta vizualizēšanu, vienkārša scenārija veidošanu, filmēšanas paņēmieniem, montāžu telefonā, kā arī saņēma uzdevumu – izveidot īsu video par tēmu “Ūdens”.

WebQuiz 2019

Divdesmit vidusskolēni piedalījās Baltijas jūras projekta erudīcijas konkursā WebQuiz 2019. Kopējais dalībnieku skaits -1172 no astoņām valstīm, tai skaitā 159 skolēni no 10 Latvijas skolām. Labākos rezultātus no mūsu skolas uzrādīja Edijs Kristaps Lībers, Maira Kukle, Samanta Vāce, Signe Lāsma Strazdiņa, Emīls Žēpers.

BJP seminārs Rūjienā

Vecpiebalgas vidusskolas skolnieces Elizabete Kate Antone, Elīna Meldere, Marta Agnese Asare un  skolotājas Agita Bērziņa, Vita Miķelsone piedalījās seminārā ,,BJP Vasaras skola 2019”, kas norisinājās no 26. – 28. jūnijam Rūjienas vidusskolā.

Semināra mērķis bija izglītot skolēnus un pedagogus, lai veicinātu viņu attieksmju un ieradumu veidošanos ilgtspējīgai dzīvei un darbam un aktīvu iesaistīšanos ilgtspējīgas sabiedrības, dabas un kultūrvides veidošanās procesos, kā arī iepazīt Rūjienas vidusskolas pieredzi mācību ekspedīciju izmantošanā mācību procesā.

Vasaras skolā piedalījās septiņu Baltijas jūras projekta skolu jaunieši, kas apguva daudz jauna izglītojošās nodarbībās: kultūrvēsturiskā Rūjienas iepazīšanās spēlē ,,Rūjiena vakar, šodien, rīt”,  fotodarbnīcā ,,Portrets ainavā”, nakts ekspedīcijā Endzeles muižas apkārtnē  “Kājām gaisā”, ekspedīcijā ,,Kas dzīvo Rūjienas upē?” un mēdijpratībā.

Nakts ekspedīcijas laikā daudz interesanta uzzinājām par sikspārņiem, ko pastāstīja Viesturs Vintulis, kā arī paši novērojām sikspārņus. Rūjienas upes kvalitāti novērtējām kā labu, pēc tajā sastopamajiem augiem un dzīvniekiem. Interesanta bija ekskursija uz Ķoņu dzirnavām, kurās vēl joprojām darbojas dzirnavu gaņģi, uz aptuveni 100 gadu vecām kāršamajām un vērpjamajām iekārtām tika demonstrēts kā no aitu vilnas pakāpeniski top gludi dzijas kamoli. Saliedēšanas aktivitātes radīja lielu prieku, spēju iepazīties tuvāk un ļoti aizrāva.

Seminārs “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums”

2019. gada 17. maijā skolotājas Agita Bērziņa un Vita Miķelsone piedalījās UNESCO asociēto skolu un Baltijas jūras projekta skolu seminārā “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums”, kas tika veltīts bioloģiskās daudzveidības izzināšanai izglītībā.

Seminārā  skolu pārstāvji izzināja Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un UNESCO programmas “Cilvēks un biosfēra” darbības principus, iepazinās ar pētījuma rezultātiem par ilgtspējas izpratni jauniešos, kuri dzīvo Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, un Baltijas jūras projekta pieredzi, kā arī piedalījās grupu darbos un tematiskajās sekcijās, radoši iepazīstot jaunākos materiālus un metodes, kā runāt par bioloģisko daudzveidību gan dabas zinību un ģeogrāfijas, gan sporta, vizuālās mākslas u.c. mācību stundās.

Seminārs notika atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” vides izglītības programmu realizēšanas vietā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” un to organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas UNESCO katedru “Biosfēra un cilvēks”, Dabas un tehnoloģiju parku “URDA” un Dabas aizsardzības pārvaldi.

Rakstu sagatavoja: Agita Bērziņa

WebQuiz 2018

Septiņpadsmit 10.-11.klases skolēni piedalījās Baltijas jūras projekta konkursā WebQuiz 2018 (Erudīcijas konkurss). Kopējais dalībnieku skaits 1213 no sešām valstīm, tai skaitā 235 skolēni no Latvijas. Labākos rezultātus no mūsu skolas uzrādīja Edijs Kristaps Lībers, Anna Baloda, Jurika Kristīne Ņemikina. Paldies visiem, kuri piedalījās!

BJP skolu koordinatoru seminārs

2018.gada 28.decembrī skolotāja Agita Bērziņa piedalījās Baltijas jūras projekta skolu koordinatoru seminārā. BJP nacionālā koordinatore Liene Zeile iepazīstināja ar projektā paveikto 2018.gadā un kopīgi tika plānotas aktivitātes 2019.gadam. Projekta  “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) vadītāja Velga Kakse iepazīstināja ar izmaiņām izglītības saturā.