Vecāku diena klātienē

25.augustā skolas aktu zālē klātienē tikās 1.-12.klašu vecāku un skolotāju saime.

Skolas direktore I. Strelkova  pastāstīja par mācību un audzināšanas procesu jaunajā mācību gadā. Akceptēja, ka mūsu skolas misija ir motivēti izglītojamie, radoši pedagogi un atbalstoši vecāki. Lai katrs būtu atbildīgs sabiedrības dalībnieks, kurš iedziļinās, līdzdarbojas, lai kopā ar citiem veidotu tādu sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot, veido cieņpilnas attiecības, sadarbojas ar citiem, tiecas pēc jaunām zināšanām.

 • Iepriecinoši, ka pedagogu kolektīvs nokomplektēts. Piepulcēsies Klāvs Kalnačs ( angļu valoda), Inese Maltavniece ( latviešu valoda un literatūra), Aelita Skaidrā ( ģeogrāfija) un Liene Lorence ( fizika).
 • Divos kabinetos veikts kosmētiskai remonts – mūzikas un angļu valodas, bet jaunas telpas rastas valsts aizsardzības un ugunsdzēsības mācībām.
 • Skolā ēdināšanas firma līdzšinējā. Cēsu novada pašvaldība noteikusi vienotu kārtību, kā vecāki var pieteikt saviem bērniem brīvpusdienas skolās. Visiem 1.-6.klašu skolēniem- brīvpusdienas, bet 7.-12.klašu skolēniem 50% pusdienu maksas atlaide ( 1,18). Ēdināšanas maksas atlaidi pilnā apmērā varēs saņemt daļa ģimeņu ( trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības; daudzbērnu ģimeņu bērni un mācās kādā no Cēsu novada izglītības iestādēm; bērni ar invaliditāti; bāreņi vai palikuši bez vecāku gādības). Aicinājums uzrakstīt iesniegumu un iedot to klases audzinātājai.
 • Iepazīstināja ar pieņemto lēmumu ,, Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”.
 • Akceptēja ,,Vecpiebalgas vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu” atsevišķus punktus, lai ievērotu drošību:

– 26. Izglītojamie Izglītības iestādē ierodas tīrā un sakoptā apģērbā, kas atbilst vispārpieņemtajām lietišķā stila normām un nerada apstākļus traumām, veselības un higiēnas nolūkos izmanto maiņas apavus, ņemot vērā laika apstākļus.

– 31. Mācību stundu un nodarbību laikā izglītojamie neizmanto telefonus – pirms stundas izslēdz skaņu un novieto telefonu tam paredzētā kastē. Mācību procesā izglītojamie telefonu lieto tikai ar pedagoga atļauju.

-32. Nepieciešamības gadījumā izglītojamais drīkst atstāt Izglītības iestādi pirms noteiktā stundu beigu laika ar klases audzinātāja, priekšmeta pedagoga vai Izglītības iestādes vadības pārstāvja atļauju, kas informē par to vecākus/likumīgo pārstāvi.

– 36.3. patvaļīgi atstāt Izglītības iestādes telpas vai teritoriju.

 • Kursēs pašvaldības transports 3 maršrutos ( sīkāka informācija audzinātājām), bet CATA sabiedriskajā transportā skolēniem un skolas darbiniekiem ir braukšanas kartes.
 • Interešu pulciņu vadītāji iepazīstināja ar savām programmām  Lācgalve, I. Apalupa, I. Batņa, L. Klauža, I. Bauere, A. Greiziņš, L. Zemberga – Zeltiņa, B. Bērziņa, A. Krama, L. Glāzere – Spalviņa

 

Ar  PIIP ,,Vizuāli plastiskās mākslas” aktualitātēm iepazīstināja I. Ērgle. Aicināja jaunajā mācību gadā darboties programmā. Šī gada absolventes iepazīstināja ar saviem diplomdarbiem:

 • Līva Beikule – roku leļļu komplekts „Spēlēsim teātri!”
 • Annija Līna Berķe – sienas dekors „Augļi”
 • Ance Paeglīte ( pastāstīja skolotāja S. Cimdiņa) – aktivitāšu komplekts sīkās motorikas atjaunošanai un uzlabošanai fizioterapijas pacientiem „Ikdiena”
 • Krista Žeiba – vides dekors „Sajūtu taureņi”
 • Marija Liāna Gabrāne ( pastāstīja skolotāja I. Ērgle) – ārvides dekori „Rakstu zīmes”

Baueres projektā piedalījās Luīze Skalbe ar saviem zīmējumiem K. Skalbes pasakai ,, Kalna gars un milzis”.

Viens no galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto pušu – skolēnu, pedagogu un vecāku – sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, saprotoši un gatavi sadarboties.

Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!

 

 

BSP vasaras skola 2022

Seminārs “BSP vasaras skola 2022” Vecpiebalgā

27. – 29.jūnijā Vecpiebalgā norisinājās Baltijas jūras projekta “BSP vasaras skola 2022”. Šis skolēnu un skolotāju seminārs pulcēja 35 dalībniekus no 7 izglītības iestādēm: Valmieras Valsts ģimnāzija, Talsu Valsts ģimnāzija, Vecpiebalgas vidusskola, Babītes vidusskola, Rūjienas vidusskola, Vecumnieku vidusskola un Ogresgala pamatskola.

Pirmajā dienā, kad vasaras skola bija atklāta, piedalījāmies vairākās aktivitātēs. Nodarbībā “Pasaules pilsonis” ar koncentrācijas apļa palīdzību izpratām, kā caur savu “es” veidojam pasauli un ietekmējam to. Nodarbībā “Ilgtspējīgas attīstības mērķu izvirzīšana globālai sabiedrībai” uzzinājām, kādi ir šie mērķi un kāpēc tie ir svarīgi. Pēc nodarbībām saliedējāmies, spēlējot pludmales volejbolu un basketbolu. Vakarā devāmies uz Vecpiebalgas bērnudārzu “Mazputniņš”, kur  dziedājām tautasdziesmas, lasījām pasaku, iejūtoties lomās, vingrojām, zīmējām savu logo, veicām pētījumu un piedalījāmies viktorīnā par Vecpiebalgu. Bijām piemirsuši, cik patīkama ir bērna bezrūpība un cik liela laimes sajūta rodas, vien kopīgi rotaļājoties un muzicējot. Paldies skolotājām Agitai Brauerei un Agitai Šulcai par smieklu un jautrības pilnajām aktivitātēm! Vakara noslēgumā devāmies pastaigā pa Vecpiebalgu. Aplūkojām Grišku kalnu, no kura paveras brīnišķīga Piebalgas ainava, ielūkojāmies Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā. Caurstaigājām Vecpiebalgas viesistabu, vērodami izgaismoto strūklaku, mūžīgo ūdensrozi un rietošo sauli.

Otrās dienas rītu iesākām ar rīta rosmi. Tad tikām sadalīti grupās, lai apspriestos par ilgtspējīgas attīstības mērķiem un izvirzītu, mūsuprāt, trīs svarīgākos. Kad katra grupa savus mērķus bija izvirzījusi un to svarīgumu argumentējusi, kopīgi izvirzījām sešus mērķus, kurus pētīsim padziļināti. Pēcpusdienā devāmies ekspedīcijās “Ilgtspējīga dzīve Vecpiebalgā”. “Gardenia Eco” sveču darbnīcā tikām iepazīstināti ar sveču liešanas vēsturi, dažādiem vasku veidiem un to īpatnībām. Uzzinājām, kāpēc ieteicams dedzināt dabīgā vaska, ne parafīna sveces. Protams, kā gan sveču mājā bez sveču liešanas? Katrs izlējām sev mazu sojas vaska svecīti burciņā un rapšu vaska “smaržeklīti”, kuru izdekorējām ar dabas veltēm pēc sirds patikas. Ēterisko eļļu pavadībā devāmies uz Piebalgas porcelāna fabriku, kur iepazināmies ar porcelāna rašanās vēsturi, to iegūšanu un veiksmīgiem porcelāna izgatavošanas pamatprincipiem. Uzzinājām, ka Piebalgas porcelāna fabrika ir vienīgā porcelāna ražotne Latvijā. Katrs izlējām sev mazus porcelāna “kaķīšus”. Porcelāna galerijā aplūkojām neordināros un filigrāni izstrādātos eksemplārus. Ar “balto zeltu” kabatā devāmies ekspedīcijā uz gaļas lopu audzēšanas saimniecību. Jostainās Galoveju šķirnes govis par sevi radīja pārsteidzoši lielu interesi. Saimniecības īpašnieki Guna Kaņepe un Nikolajs Žiļcovs pastāstīja savu ceļu no lielpilsētas dzīves Berlīnē līdz jaunas dzīves sākšanai laukos, pienākumiem un nerimstošo motivāciju, kuras pamatā ir mīlestība pret savu zemi un darbu. Dalībnieku uzmanību pievērsa fotogēniskais bullis Silvestrs. Drosmīgākie endorfīnu ķēra izbraucienā ar kvadriciklu. Pēc bagātīgās saules lutināšanas visas dienas garumā veldzējāmies Ineša ezerā. Vakaru noslēdzām ar Vecpiebalgas vidusskolas pašpārvaldes organizētu orientēšanos. Aktīvākie enerģijas rezerves izlietoja, spēlējot pludmales volejbolu.

Pēdējā semināra dienā veicām mūsu galveno uzdevumu – veidojām prezentāciju “Ilgtspējīgie attīstības mērķi Vecpiebalgā”. Izmantojot seminārā gūtās zināšanas un ekspedīcijās pieredzēto, veidojām uzskatāmus posterus, kuros attēlojām Vecpiebalgas teritorijas objektus, vietas un to ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī sniedzām savus ieteikumus to uzlabošanai.

Šo trīs dienu laikā iepazinām cits citu, Vecpiebalgu un ilgtspējīgas attīstības mērķus. Apzinājāmies, cik liela nozīme ir šiem mērķiem, lai mēs spētu dzīvot labbūtībā. Guvām ne tikai jaunus draugus un pieredzi, bet arī pārliecību, ka mūsu spēkos ir pasaules uzlabošana, jo visas lielās lietas sākas lēni un no mazumiņa. Iedvesmojāmies no Vecpiebalgas vietējiem uzņēmējiem, viņu radošuma un ieguldījuma Vecpiebalgas vides uzlabošanā, attīstot vairākus no attīstības mērķiem (piemēram,  “Novērsts bads un ilgtspējīga lauksaimniecība”, “Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme”, “Atbildīgs patēriņš un ražošana”).

Pasakāmies Baltijas jūras projekta organizatoriem un semināra vadītājai Lienei Zeilei par dabas entuziastu pulcēšanu un izglītošanu. Vecpiebalgas vidusskolas pārstāvji – Rēzija Krieviņa, Līga Dandena, Viktorija Zariņa, Linards Ābeltiņš, Krista Žeiba, Annija Līna Berķe – izsaka pateicību skolotājām Agitai Bērziņai un Vitai Miķelsonei par mūsu komandas koordinēšanu un palīdzīgas rokas sniegšanu.

 

Vecpiebalgas vidusskolas skolniece Rēzija Krieviņa

12.klases izlaidums

2022. gada 2. jūlijā Vecpiebalgas vidusskolas pagalms pulcēja 12. klases absolventus, skolas darbiniekus, vecākus un citus sveicējus.

Šajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskolā atestātu par vidējo izglītību ieguva 10 skolēni. Skolēni ar dziesmām un dzejoļiem pateicās saviem vecākiem, skolotājiem un mīļajai Vecpiebalgas vidusskolai. Savās uzrunās absolventus sveica skolas direktore Ilona Strelkova, mācību priekšmetu skolotāji, 11. klases kolektīvs un Izglītojamo pašpārvaldes vadītājas vietniece Agnese Volmane. Absolventi saka lielu paldies ikvienam sveicējam, kā arī audzinātājai Vitai Miķelsonei un visam Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvam par skaistiem un izzinošiem skolas gadiem.

Nu absolventi dosies plašajā pasaulē, taču ceram, ka reiz visu ceļi atkal krustosies Vecpiebalgā!

Marta Logina Pundure.

 

Lidojumam labvēlīgs laiks

Iedzīvotāji veido savu vidi

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde aprīlī izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”. Konkursā tika atbalstīti projekti, kas saistīti ar vides sakārtošanu un labiekārtošanu, sabiedrisku kultūras, sporta un izglītojošo pasākumu organizēšanu.

Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība iesniedza projektu ar nosaukumu “Gaismas siena”, un priecājamies, ka apvienības pārvalde, pamatojoties uz Vecpiebalgas apvienības pārvaldes konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas komisijas  2022. gada 27.maija lēmumu Nr. 1, apņemas piešķirt projekta īstenotājam finansējumu EUR 500,00 (pieci simti eiro, 00 centi).

Projekta mērķis ir izveidot gaismas sienu, pie kuras valsts svētkos un atceres dienās (Lāčplēša diena, 18.novembris, 4. maijs u.c. ) pulcēties vietējai kopienai un ar dzīvās uguns liesmiņām pieminēt un godināt brīvības un neatkarības cīnītājus. Gaismas siena atradīsies pie Vecpiebalgas draudzes skolas ēkas.

Plānots, ka Gaismas sienas atklāšana notiks šī gada 1.septembrī.

Cēsu novada kultūras projektu konkursa rezultāti

Šā gada sākumā tika izsludināts Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kas pirmo reizi aptvēra jaunizveidoto Cēsu novadu. Starp 23 iesniegtajiem projektiem konkursa vērtēšanas komisija ar augstu punktu skaitu atzīmēja Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrības (priekšsēdētājs Dāvis Zārdiņš) iesniegto projektu ,,Jaunie mākslinieki – Vecpiebalgai”. Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidots buklets – grāmatiņa ,,Kārlis Skalbe. Kalna gars un milzis” ar 15 Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas (PIIP) ,,Vizuāli plastiskā māksla” absolventes Luīzes Skalbes ilustrācijām. Iecerēts, ka buklets kalpos kā reklāmas materiāls Vecpiebalgas vidusskolas PIIP prezentēšanai.

PIIP “Vizuāli plastiskā māksla”  Vecpiebalgas vidusskolā sekmīgi darbojas jau piekto gadu. Tās pirmsākumi meklējami reformas rezultātā likvidētajā Inešu pamatskolā, kur ilgu laiku ar atzīstamiem panākumiem darbojās Vecpiebalgas novada jaunie mākslinieki. Vecpiebalgā šī darbošanās ieguvusi jaunu, daudz plašāku vērienu – šeit ir gaišas, ērtas darbnīcu telpas, sagādāts viss nepieciešamais aprīkojums un materiāli (pat keramikas apdedzināšanas krāsns), kā arī ierīkota lieliska izstāžu zāle kādreizējā skolas šautuvē. Iespējas ir, tāpēc jādomā par to, kā neaizlaist zudībā ieguldītos līdzekļus un lielo darbu. Pats galvenais – kā ieinteresēt un piesaistīt programmas apguvei jaunus interesentus.

Bērni aug dārziņā!

Tā patiešām arī ir, kā dzied dziesmā: “Bērni aug dārziņā!” Šķiet, ka tikko vēl vēlās kā mazi kukainīši, bet, re, rudenī jau uz skolu! Tāpat var teikt arī par 12.klases skolēniem, kuri Pēdējā skolas zvana svētkos ciemojās bērnudārzā, atceroties savu bērnību. Augt bērnudārzā ir tiešām interesanti! Pavasara pārgājieni ar dažādiem uzdevumiem. Jāsēj, jāstāda un jāapkopj sasētais un sastādītais, lai sagaidītu labu ražu. Jāiet rotaļās un jābūvē smilšu pilis. Jāmācās dziesmas un dzejoļi, jāraksta un jāskaita. Jāsvin bērnudārza izlaidums! “Pūces skolas” bērni parādīja mammām, tētiem, audzītēm un auklītēm, mūsu Mazputniņam, ka prot spēlēt spēles, prot minēt mīklas un skanīgi dziedāt, prot vingrot un atcerās dzejoļus, prot zīmēt un pazīst ikkatru stūrīti bērnudārzā. Drošu sirdi un ar labiem vēlējumiem bērnudārza darbinieki pavadīja bērnus caur krāsaino prieka aleju pie skolotājas Evitas, kura gaidīs bērnus rudenī 1.klasē. Lai gaišas debesis un gaišas sirdis visiem šovasar!

Pēdējais skolas zvans 12.klasei

Pēdējā zvana rīts 12. klases skolēniem iesākās darbīgi – padarot pēdējos darbus skolā un skolas teritorijā iestādot egli, kas vienmēr kalpos par atgādinājumu skaistajiem un neparastajiem vidusskolas gadiem. Kad darbi tika apdarīti, skolēni devās uz bērnudārzu, lai atkal satiktu savas audzītes, atcerētos padarītās blēņas, apskatītu sen aizmirstās bildes un kopā ar mazajiem un audzītēm dotos rotaļās, veidotu taureņus, saulītes un papīra laiviņas. Pēc bērnudārza apciemošanas, 12.klases audzēkņi, atskatoties uz vidusskolas gadiem, izvērtēja skolas darbu, norādot stiprās un pilnveidojamās puses. Pēc labi padarīta darba visi pulcējās skolas pagalmā, kur viņus sagaidīja skolasbiedru darināts ziedu zvans, vidusskolēnu sveicieni un tradicionālais gājiens ap skolas dīķi .

Ekskursija uz atrakciju parku ,,Avārijas brigāde”

Maija mēneša nogalē 3.un 4.klases skolēni devās ekskursijā uz atrakciju parku ,,Avārijas brigāde”. Šī diena tika ļoti gaidīta. Viena daļa skolēnu jau bija bijuši atrakciju parkā, bet tas netraucēja vēlreiz uz turieni doties. Pirms ekskursijas tika pārrunāti drošības un uzvedības noteikumi, kurus skolēni ievēroja. Ekskursijas diena bija silta un saulaina, tas arī raisīja smaidu bērnu sejās, jo varēja izbaudīt priekus visās atrakcijās un karuseļos. Daži drosmīgākie pat nebaidījās iekāpt ,,Svārstā” – krietni aizraujošāka un dinamiskāka izklaide par parastām šūpolēm. Varēja apgriezties arī visos 360 grādos.

Latvijas skolas soma – filmas mācību gada noslēguma svētkiem

Maijā 1. – 5.klašu skolēni noskatījās Latvijas skolas somas piedāvātās filmas ,,Dusmu kule” un ,,Zelta Pavasaris”, kurā bija apvienotas piecas filmiņas.

Filmā ,,Dusmukule” divi zēni atrod kādu neparastu plastmasas maisiņu ar norautu rokturi. Izrādās, tas ir dzīvs, kustīgs un pikts, jo kļuvis nevienam nederīgs. Dusmukule kopā ar abiem puišiem cenšas atrast jaunu dzīves jēgu un pielietojumu daudziem citiem cilvēku izlietotajiem plastmasas maisiņiem, kas aiz bezdarbības kļuvuši par īstiem huligāniem.

Animācijas filmu programmā ,, Zelta Pavasaris” skolēni varēja redzēt filmas:

,,Grieķijas dārgumi” (Animācijas Brigādes leļļu filmiņa),

,,Rezgalības 2” (Animācijas Brigādes leļļu filmiņa),

,,Pavasaris Vārnu ielā” (studija Atom Art),

,,Hugo un viņa neticamie piedzīvojumi” (studija Rija),

,,Putnubūris” (Animācijas Brigādes leļļu filmiņa).

Skolēnu atsauksmes:

2.klases skolēni pārrunās secināja, ka vislabāk patika “Dusmukule”. Daudzas lietas var izmantot vairākkārt, jo nevienam negribas īsu mūžu. Tā arī var ietaupīt ģimenes budžetu. Skolēni uzzināja kā pareizi salocīt maisiņu, lai tie neaizņem daudz vietas atvilktnē un būtu atkārtoti izmantojami.

3.klases un 4.klases skolēniem ļoti patika visas „Skolas somas” piedāvātās filmas. Vislabāk patika ,,Dusmukule”, kurā pamācīja, ka plastmasas maisiņus var salocīt un lietot vēlreiz. Smieklīga filmiņa bija „Resgalības”, kura visus uzjautrināja un pamācīja, ka nevajag darīt blēņas.

1.klases skolēniem vislabāk patika filma ,,Zelta uzvedības skola — galda kultūra”.

Patika, jo

 • kā pareizi jāuzvedas un jāsēž pie galda
 • kā un kur jāliek galda piederumi- uzklājot galdu
 • kurā rokā jātur dakša, karote un nazis
 • kāpēc pieklājīgi jāēd un kā pieklājīgi jāuzvedas, lai citiem nenāktu smiekli par nepieklājīgu uzvedību pie galda un vēl lai citiem nebūtu neērti
 • kā jāliek galda piederumi uz šķīvja, ja ir paēdis
 • kā pareizi izmantot salveti un kur salvete ir jāklāj
 • kā jāprot pieklājīgi atteikties, ja nevēlas kaut ko ēst

Šo filmu ieteiktu citiem noskatīties, lai apgūtu galda kultūras labās manieres, jo šī filma māca galda kultūru.

5.klases skolēni pēc Skolas somas multfilmu noskatīšanās balsoja par tām, kuras patika vislabāk.

 1. vieta – multfilma ,,Resgalības 2”.

Skolēni atzīst, ka šī ir smieklīga multfilma par palaidnībām un iesaka to noskatīties citiem, jo tā ir smieklīga, interesanta”, krāsaina, ar interesantām skaņām un uzlabo garastāvokli.

 1. vieta – multfilma ,,Putnu būris”.

Skolēnuprāt, šī ir interesanta multfilma, kas pamāca izpalīdzēt citiem, saudzēt un mīlēt dabu. Šo multfilmu 5.klases Kate iesaka mazākiem bērniem, jo tajā neviens nesarunājas, tāpēc multfilmas sižetu ir viegli uztvert arī mazākiem.

3.vietu dala ,,Pavasaris vārnu ielā” un ,,Grieķijas dārgumi”.

Skolēni saka, ka multfilmā “Pavasaris vārnu ielā” ir interesantas dziesmas, tā bija interesanta un ar mīlasstāstu. Šī multfilma pamāca, ka visi cilvēki nav jauki kā pasakās.

,,Grieķijas dārgumi” skolēniem šķita interesanta, smieklīga, noderīga un pamācoša multfilma.

4.vieta ,,Dusmukule”.

Multfilma bija interesanta un pamācīja kā nepiesārņot dabu un izmantot plastmasas maisiņus vairākas reizes.