“Lai mums izdodas bērni! Bērni, kas grib un var!”

Novembris par spīti uzmācīgajam lietum, vēja auriem un tumsai, ir svētku mēnesis! Kopā tos piedzīvojām, ceļot karogu, dziedot himnu, sveicot mūsu “Gada pirmsskolas darbinieku” Dainu Spilvu, skatoties koncertu, arī klājot galdu un gatavojot svētku kūku. Jau daudz zināms par savu Tēvzemi, bet tik daudz vēl jāiemācās! To bērni secināja pildot dažādus uzdevumus par Latviju. Savukārt, lego skolotājs Ansis kā dāvanu visiem bija “uzbūris “Latviju no lego! Mums kopā jādara viss, lai būtu, kā teicis Imants Ziedonis: “Lai mums izdodas bērni! Bērni, kas grib un var!”

Krāsu nedēļa

Lai kopīgiem spēkiem šo laiku padarītu krāsaināku, no 22.novembra līdz 26. novembrim skolā norisinājās krāsu nedēļa.

Pirmdiena – melns

Otrdiena – balts

Trešdiena – rozā

Ceturtdiena – oranžs

Piektdiena – zils

Liels paldies visiem par aktīvo iesaistīšanos!

Erudīcijas konkursi

Arī šogad Izglītojamo pašpārvalde katru mēnesi rīko erudīcijas konkursu. Šogad erudīcijas konkursu tēmas ir saistītas ar mācību priekšmetiem.

Oktobra erudīcijas konkursa tēma – ģeogrāfija.

Rezultāti:

1.-4.klašu grupa

1.vieta Rinalds Laicāns(2.klase)

2.vieta Beāte Mozuļčika (1.klase)

3.vieta Madara Ločmele (2.klase),Klāvs Gavars (4.klase)

5.-8.klašu grupa

1.vieta Renārs Melngailis (8.klase)

2.vieta Sandijs Fuksis (6.klase)

3.vieta Liene Klodža (5.klase)

9.-12.klašu grupa

1.vieta Raivo Ivulāns (12.klase)

2.vieta Sintija Briede (10.klase)

3.vieta Asnate Briška (10.klase)

Zinošākie skolotāji
1. vieta Maira Asare
2. vieta Intars Spalviņš
3. vieta Inta Apalupa

Novembra erudīcijas konkursa tēma – vēsture.

Rezultāti:

1.-4.klašu grupa

1.vieta Madara Ločmele

2.vieta Rinalds Laicāns

3.vieta Megija Cīrule

5.-8.klašu grupa

1.vieta Evelīna Apšukrapše

2.vieta Līva Fukse

3.vieta Elīza Doniņa

9.-12.klašu grupa

1.vieta Markuss Bērziņš

2.vieta Viktorija Zariņa

3.vieta Agnese Volmane

Zinošākie skolotāji

1.vieta Baiba Bērziņa

2.vieta Vivita Ločmele

3.vieta Antoņina Glāzere

Apsveicam uzvarētājus! Paldies visiem par dalību.

 

,,Atbalsts psihoemocionālās labbūtības veicināšanai skolas kopienā”

No 19. līdz 21.augustam Valmierā norisinājās mācības skolu pašpārvalžu līderiem un atbalsta personai-skolotājai ,,Atbalsts psihoemocionālās labbūtības veicināšanai skolas kopienā”. Tās notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros. Šajās mācībās tika izstrādāta labbūtības ceļakarte, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas un uzlabotu psihoemocionālo labbūtību skolā. Mūsu skolas izstrādātās ceļa kartes plāns tika apstiprināts un skolai piešķirts 1000 eiro finansējums tās īstenošanai. Tieši mūsu izstrādātā labbūtības ceļakarte tika atzīta par vienu no veiksmīgākajām, tāpēc tikām uzaicināti uz interviju žurnālā ,,Skolas psiholoģija”. Intervija pieejama žurnāla ,,Skolas psiholoģija” 28. oktobra izlaidumā.

Projekta aktivitāšu mērķis ir veicināt skolēnu saliedētību un savstarpējo mentālo atbalstu. Projekta īstenošanas gaitā, skolēni tiks motivēti socializēties un kopīgi gūt pozitīvas emocijas ar saistošu pasākumu programmu.  Pasākumi fokusēsies uz to, lai skolā veidotos droša, uzklausoša vide atvērtai komunikācijai starp skolēniem un skolotājiem. Tiks padziļināta skolēnu izpratne par atkarību negatīvo ietekmi uz mentālo veselību, kā arī tiks radīts pozitīvs priekšstats par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu kā būtisku daļu no mentālās veselības uzturēšanas.

Turpmāko nedēļu laikā skolā tiks rīkotas dažādas aktivitātes. Aicinām iesaistīties ikvienu!

Arī novembris var būt raibs!

Lai arī daba rudenī kļūst aizvien pelēkāka, dzīve bērnudārzā gluži otrādi- raibāka! Skat, Mārtiņgailis! Raibs kā pupas zieds gan bērnu zīmējumos, gan maskās un citos darbiņos! Mārtiņdienā bērni varēja iemēģināt roku kāpostu ēvelēšanā un skābēšanā, salikt Mārtiņzīmi spēkam un veselībai, sašķirot un “sanest pagrabā” dārzeņus, iet rotaļās un dziedāt dziesmas, kā jau tas pienākas īstiem Mārtiņbērniem! Tās ir sensenas tradīcijas, kuras godājam, bet, ejam līdzi arī laikam un jaunajam, vērtīgajam, ko tas piedāvā. Tā iemēģinājām virtuālās brilles, jo ar to palīdzību var nokļūt vietās, kuras mēs citādi nesasniegtu. (ar helikopteru lidot virs vulkāna). Ar tām var parādīt lietas, kuras nemaz nevarat redzēt  (ceļot pa vaļa vēderu).
Tās ļauj mums izmēģināt lietas, kuras mēs, iespējams, nekad neizmēģinātu (lidot kosmosā). Meklējam veidus, metodes, formas, lai mūsdienu bērni saistošā, aizraujošā formā gūtu zināšanas, izprastu pasauli, lai nākotnē kļūtu par jaunu brīnumu radītajiem mūsu Vecpiebalgā, mūsu Latvijā! Savas Latvijas aizstāvjus īpaši godinājām 11.novembrī, dedzot sveces, pārrunājot teiku par sarkanbaltsarkanā karoga rašanos, ejot gājienā/skrējienā pa Vecpiebalgu, piestājot pie kritušo varoņu kapa vietām un pie svētku simboliem, kuri tik skaisti izrotājuši apkārtni. Augam stipri Latvijai!

Tiesībsarga biroja Vēlēšanu pratības stunda 10.-12.klase

5.novembrī 10.-12.kl.skolēniem notika tiešsaistes Vēlēšanu pratības stunda. Stundu vadīja Tiesībsarga biroja juriste Santa Tivaņenkova, kas iepazīstināja skolēnus ar  vēlēšanu pratību.

Juriste iepazīstināja, kāpēc ir būtiski piedalīties vēlēšanās un kā nodefinēt savas personīgās intereses politikas kontekstā.

Skolēni iesaistījās diskusijā par savu pieredzi saistībā ar vēlēšanām. Nodarbības noslēgumā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas Kahoot testā.

Sociālais projekts #Neklusē

Apzinoties, ka mobings bērnu un jauniešu vidū ir nopietna problēma Latvijas skolās un nevalstiskais sektors ar uzkrāto pieredzi un zināšanām var dot būtisku pienesumu tā mazināšanā un novēršanā, biedrība “Neklusē”, nodibinājums “Centrs Dardedze” un biedrība “Centrs MARTA” ir noslēguši memorandu par savstarpēju sadarbību.

Lai mobingu mazinātu un preventīvi to novērstu, būtiska ir sadarbība starp skolēniem, vecākiem un skolas personālu, līdz ar to Vecpiebalgas vidusskola ir viena no 54 izglītības iestādēm Latvijā, kura 2021./2022.m.g. iesaistās sociālā projekta „Neklusē” piedāvātajās aktivitātēs:

  • uzsākot sadarbību, tika veiktas aptaujas par mobingu skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kas atkārtoti tās tiks veiktas arī mācību gada beigās, lai izvērtētu projekta rezultātus,
  • apmācības skolotājiem, kas ir mobings, kā to atpazīt un kā skolotājam rīkoties mobinga situācijās, kā to preventīvi novērst,
  • apmācības skolotājiem ar Neklusē mācību metodoloģiju klases audzināšanas stundām klātienē un tiešsaistē,
  • vecāku sapulces – lekcijas, kur bērnu un jauniešu psihiatri ar praktiskām metodēm izglīto vecākus, ko viņi var darīt, lai preventīvi novērstu mobingu, kā rīkoties situācijās, kad bērns ir upuris, pāridarītājs vai vērotājs,
  • Neklusē mobilā lietotne, kurā skolēni var uzzināt, kas ir mobings, kā rīkoties, kā arī caur čatu anonīmi ziņot par pāridarījumu un vērsties pēc palīdzības pie skolas vai Uzticības tālruņa psihologa.
  • Pievienotajā failā ir informācija un pieejas saites mācību nodarbību ierakstiem, prezentācijām, kā arī metodoloģijai klases audzināšanas stundām 1.-4.klasei un 5.-12 klasei: Neklusē ziņa skolas personālam_ saites nodarbību video.pdf