“Medus brokastis” bērnudārzniekiem

To, ka bite ir čakls un vērtīgs kukainis zina ikviens Vecpiebalgas bērnudārznieks, jo ik gadu novembrī šeit ciemojas bitenieces Lilita Plūme un Vija Tetere, bet šogad arī Iveta Ozola, atgādinot, ko labu dara bites, kā vāc medu, kādus vērtīgus produktus vēl iegūstam, pateicoties bišu un bitenieku čaklumam. Pirmo gadu bitenieces aicināja visus bērnus un vecākus iesaistīties radošo darbu konkursā, kurā uzvarētājus noteica mākslas skolas absolventes Kate Antone un Marta Asare. Tie bija Jēkabs un Krišjānis Kalēji, Izabella Reiniece un Šērlija Broka. Par radošo darbu bērni saņēma medainas balvas no bišu saimju īpašniecēm. Kad visi bija noskatījušies video par bišu dzīvi, aptaustījuši, izsmaržojuši, nogaršojuši dažādos bišu produktus, katrs bērns un bērnudārza darbinieks saņēma īpašu ar bitīti rotātu medus burciņu. Paldies bitēm par medus vākšanu, bet biteniecēm par darbu un dāsno sirdi!

Patriotu nedēļa bērnudārzā

Bērnudārzā bērni apgūst ne tikai burtus un ciparus, ne tikai prasmes sadzīvot vienam ar otru, ne tikai rūpēties par savam lietām, bet arī zināt, cienīt un  godāt savu ģimeni, savu pagastu un zemi. Tā 12. novembra rīta vidusskolas jaunsargu vadība devāmies lapu gājienā, skanot ” Div’ dūjiņām” un “Ai, bāliņi…”, karogiem plīvojot un mazajām kājiņām pa rudens lapām čāpojot. Skolas sporta laukumā bija sagatavoti vairāki sportiski uzdevumi, lai bērni augtu veseli un spēcīgi par prieku sev, savai ģimenei un Latvijai. Visu nedēļu bērni uzzināja daudz jauna par savu zemi, mācījās dzejoļus, zīmēja, darināja apsveikumus un pat gatavoja tortes. Piektdien bija svētku kulminācija, kad visi devās pa bērnudārzu uz 5 dažādām stacijām. Pirmajā ” Esi priecīgs Latvijā!” bija foto  stūrītis ar rakstainiem cimdiem un latviešu tautas rotaļas, otrajā ” Esi zinošs Latvijā!” bija jāizspēlē dažādas spēles par mūsu novadu, nākamajā ” Esi čaklas Latvijā!” jāstrādā ar seniem darbarīkiem, tad ” Esi vesels Latvijā!” jāvingro ar sporta skolotāju Līgu, bet, nonākot lasītavā, pieturā ” Esi latvisks Latvijā!” jānoskatās multfilma par Latviju un jānogaršo latviskais kārums- medusmaize. Kad visi darbi bija padarīti, svētku dalībnieki satikās zālē, lai noklausītos 1.klases un ” Pūces skolas” sagatavoto apsveikumu, cienātos ar kliņģeri un priecātos par mūsu Latviju!

Mārtiņtirgus

Šos svētkus, spriežot pēc sarunām ar skolēniem, gaida ne tikai mazie, bet arī lielie vidusskolas skolēni, kuri šurp nāk vairs tikai kā pircēji, jo tirdziņš ik gadus izvēršas bagāts un interesants. Kad kopā zālē bijām noskaidrojuši, ka visiem rudens darbiem nu jābūt apdarītiem, ka nu var sākt iet masku gājienos, kad bijām noskatījušies pirmsskolas audzinātāju teātrīti par nerātno Kukulīti, kad bijām pārrunājuši maizes tapšanas ceļu agrāk un tagad, kad katra grupa un klase bija pastāstījusi par kādu savu maizes šķirni, tad tik  varēja sākties tirgošanās un pirkšanās!

Lāpu gājiens

Godinot kritušos varoņus, godinot savu valsti, mācoties būt par atbildīgiem Latvijas pilsoņiem, 12.novembra rītā Vecpiebalgas vidusskolas jaunsargu vadībā pirmsskolēni, bungu skaņām rībot, mūzikai skanot un karogiem plīvojot, devās lāpu gājienā līdz pat skolas sporta laukumam, kurā sporta skolotāja Līga bija sagatavojusi vairākas aktivitātes, lai mazie pirmsskolēni augtu par veseliem, spēcīgiem, savu zemi cienošiem cilvēkiem.

Projekts “Man ir tīri zobi”

Mums, vecākiem un skolotājiem, ar lielāko atbildību jāmāca bērniem nopietni izturēties pret savu veselību. Labākais veids ir pašu pieaugušo paraugs. Vēl labs veids ir dažādas atraktīvas un izzinošas lekcijas. Viena tāda notika bērnudārzā un sākumskolā 29.oktobrī, kad bērniem mācīja, kā rūpēties par saviem zobiņiem. Bērni jau daudz zina, bet viena lieta ir zināt, cita- ievērot! Rūpēsimies, lai bērni pareizi kopj savus zobiņus!

Robotu skolas nodarbība

Bērnudārzā bērni atkal iepazīst robotus: kāds pirmo reizi, cits jau turpina un uzzina aizvien kaut ko jaunu vai nostiprina zināšanas. Šis ir veids kā bērni tehnoloģijas apgūst interesantā, radošā veidā, aktīvi darbojoties, veids, kurš bērnu attīsta, liek domāt, mēģināt, risināt un darīt.