Erasmus+ projekta vizīte Vecpiebalgas vidusskolā

No 25. līdz 29.septembrim Vecpiebalgā viesojās Erasmus+ projekta „Empowered in Inclusion” dalībnieki no Igaunijas, Spānijas un Turcijas.

Svētdienas rīts mums sākās ar negaidītu ziņu no turku partneriem, ka viņu lidmašīna ir atcelta un ierasties viņi varēs tikai pirmdien pusdienlaikā, bet, neraugoties uz to, bijām pacilāti satrauktas par gaidāmajām dienām, projekta norisi un to, kā Latviju un Vecpiebalgu parādīsim mūsu projekta dalībniekiem.

Lai gan ar Igaunijas skolotājām projektā iepazināmies tikai šajā vizītē, savukārt ar Spānijas un Turcijas partneriem bijām jau sadraudzējušies maijā, kad viesojāmies Spānijā San Havjerā (San Javier), pirmā tikšanās Latvijā visiem dalībniekiem bija ļoti pozitīva – smiekliem un sirsnīgiem vārdiem piepildīta.

Pirmdienas rītā 12.klases skolēni Rēzija Krieviņa un Renārs Kļaviņš skolā sagaidīja un ar lepnumu projekta dalībniekiem izrādīja savu skolu. Viesi ļoti augstu vērtēja to, ka skola un tās apkārtne ir ļoti sakopta, ka telpas ir gaišas un plašas, un izteica atzinību par to, ka var redzēt, ka ikviens bērns šeit jūtas ļoti gaidīts. Milzīga interese skolotājiem bija par skolas muzeju, kurā varēja redzēt skolēnu skolas formas no agrākajiem laikiem.

Stāstot viesiem par ārpusstundu darbu, kas notiek mūsu skolā, viesi bija īpaši pārsteigti par plašo interešu izglītības piedāvājumu skolēnu vispusīgai attīstībai un izaugsmei un ar interesi vēroja videometeriālu no pagājušā gada Ziemassvētku gaidīšanas laika.

Viesojāmies arī mākslas programmas telpās, kur mūs sagaidīja skolotāja Iveta Ērgle, kas pastāstīja par vizuāli plastiskās mākslas programmas darbību, un pagājušā gada mākslas programmas absolvente Ance Paeglīte, kura pastāstīja par savu diplomdarbu (aktivitāšu komplekts sīkās motorikas atjaunošanai un uzlabošanai fizioterapijas pacientiem „Ikdiena”), kas, līdzīgi kā šis Erasmus+ projekts par iekļaujošo izglītību, arī Ances darbs bija tapis, lai veicinātu cilvēku spēju iekļauties sabiedrībā.

Savukārt Jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas strops”, tās vadītāja Līna Paimiņa un 10.klases skolēni Andris Kaštanovs un Mikus Vološins pastāstīja par centra sniegtajām iespējām jauniešiem pilnveidoties, saturīgi pavadīt laiku un iesaistīties dažādos projektos.

Tā kā projekta nodarbību laikā vairākkārt runājām, ka iekļaujošā izglītība, agrīna problēmu diagnosticēšana un laicīga atbalsta sniegšana  sākas jau mūsu pirmsskolā, tad devāmies arī uz mūsu bērnudārzu, kur skolotāja Agita Šulca pastāstīja par bērnudārzu, izrādīja telpas, kur bērni darbojas (Montesori telpu, sporta zāli, grupiņas telpas) un laukumiņā esošos daudzveidīgos aktivitāšu centrus. Viesi veltīja ļoti daudz atzinīgu vārdu tieši āratelpu aktivitātēm, to daudzveidībai un iespējai bērniem mācīties spēlējoties.

Pēcpusdienā devāmies iepazīt Piebalgas pakalnos esošo plašumu un skaistumu – ciemojāmies pie lamām un alpakām Rika ZOO, uzkāpām Brežģa kalna skatu tornī un vakarā viesi varēja iepazīt latviskos ēdienus.

Otrdienas nodarbībās dalījāmies pieredzē par iekļaujošo izglītību mūsu skolā un to, kādēļ skolai šis projekts ir tik nozīmīgs – par katru gadu strauji pieaugošo skolēnu skaitu, kam nepieciešams papildus atbalsts mācībās, un šo skolēnu pamatprofilu, kā arī par skolā pieejamo atbalsta personālu un izstrādāto dokumentāciju atbalsta nodrošināšanai; stāstījām par projektiem un mācībām, kuros iesaistāmies, lai uzlabotu atbalsta sniegšanas iespējas; diskutējām par valstī noteikto kārtību par pieļaujamo šādu skolēnu skaitu katrā klasē un problēmām, kas rodas, lai lauku reģionos to varētu ievērot. Īpašu uzmanību veltījām projektam „PuMPuRS”, kurā skola iesaistās jau vairākus gadus un, pateicoties individuālajām nodarbībām, ir iespējams sniegt papildus atbalstu (gan mācību, gan psiholoģisko) skolēniem, kam tas visvairāk nepieciešams. Ārvalstu partnerus iepazīstinājām ar izstrādāto individuālo izglītības plānu, ko veido katram skolēnam, kam ir speciālā izglītības programma. Kā arī rādījām skolā izveidotos problēmrisināšanas soļus. Viesiem lielākais pārsteigums bija par to, ka skolēni bez ierunām stundas sākumā, ienākot klasē, noliek mobilos telefonus kastītē.

Uz sarunu ar projekta partneriem uzaicinājām 7.klases skolnieci Viktoriju Sasnauskaiti (Victoria Sasnauskaite), kuras ģimene pagājušajā gadā pārcēlās uz Latviju. Meitene pastāstīja, kā viņai veicies ar iekļaušanos klasē un skolā (ņemot vērā, ka uzsākot mācības 6.klasē viņa latviski nerunāja), kādas izjūtas bijušas un kā klases biedri un individuālās nodarbības projekta „PuMPuRS” ietvaros ir palīdzējušas. Savu redzējumu par Viktorijas iekļaušanos skolas dzīvē pastāstīja arī klases biedri Jānis Beķeris un Annija Līna Berķe.

Pēc pusdienām devāmies uz Cēsīm, lai kopā ar projekta viesiem iepazītu Cēsu Bērzaines pamatskolu – metodisko centru, kas strādā kā speciālā izglītības iestāde. Varējām vērot atšķirības starp mūsu skolas kā vispārējās izglītības iestādes, kura nodrošina iekļaujošo izglītību, un Cēsu skolas kā speciālās skolas iespējām sniegt ģimenēm nepieciešamo atbalstu.

Trešdienas nodarbības, savukārt, tika organizētas, lai dotu iespēju mācīties vienam no otra. Rīta cēlienā projekta partneriem parādījām mūsu skolā izstrādāto stundu vērošanas karti un stāstījām par to, kā tiek organizēta savstarpējā mācīšanās vērojot, veidojot kombinētās stundas un darbojoties mācīšanās grupās. Tad viesskolotāji devās vērot 1 mācību stundu, lai redzētu, kā noris ikdienas mācību darbs. Paldies skolotājiem, kas neatteica un novadīja šo atklāto stundu. Pēc vērotās stundas, sarunājoties ar ārzemju viesiem, saņēmām ļoti daudz labu vārdu par visam vērotajām stundām – par lielisko sadarbību gan starp bērniem, gan bērniem un skolotāju; par sirsnību un pozitīvismu, ar kādu skolotāji vada stundu; par stingrību, kur tas nepieciešams; par to, ka ikviens bērns tiek pamanīts un aktīvi iesaistīts; par daudzveidīgajām mācību metodēm, ko varēja vērot. Paldies, kolēģi, – mums ir ar ko lepoties!

Dienas noslēgumā turpinājām iepazīt mūsu puses radošos un uzņēmīgos cilvēkus – viesojāmies Piebalgas Porcelāna fabrikā un Gardenia Eco, kur viesi varēja pagatavot katrs savu sveci un paņemt līdzi uz savām mājām daļiņu Latvijas skaistums un siltuma.

Atvadoties projekta partneri, nebaidīšos teikt – mūsu draugi, pateicās par sirsnīgo uzņemšanu un teica, ka jūtas piekusuši – piekusuši no pozitīvajām emocijām, ko guvuši šeit pie mums.

Paldies visiem, kas palīdzēja šīm dienām notikt!

Sandra Makare, Baiba Krūmiņa un Baiba Bērziņa

Eiropas Sporta nedēļa “Mazputniņā”

Vai zināt svarīgāko formulu: bērni+kustības=prieks? Tā patiešām ir, tāpēc meklējam un atrodam dažādas iespējas, lai bērni būtu aktīvi. Sporta nedēļas atklāšanā ieradās pieci Meža olimpiādes čempioni (zaķis, ruksis, pūce, krokodils, pele), kuri aktīvi demonstrēja savu sporta veidu, bet bērniem tas bija jāatmin un vēl kopā jāvingro. Visiem lielu prieku sagādāja velobraukšana: kādam ar skrejriteni, kādam ar trīsriteni pa bērnudārza laukumiņu, bet vecākās grupas bērni jau devās braucienā pa Vecpiebalgu. Par ģimeņu kopīgajām aktivitātēm sestdien un svētdien izveidojās bagātīga foto izstāde! Pirmdien, pirms iet uz grupiņu, katram nācās pārvarēt rīta rosmes šķēršļu joslu. Otrdien bērni zīmēja un veidoja fanu plakātu mūsu Vecpiebalgas sporta zvaigznēm: Kasparam Stupelim un Kristiānam Freimanim, Atvaram un Klāvam Vildem, Ievai Bērziņai, Kristīnei Sniedzei un Jolantai Krastiņai, Rūdim Balodim, Sandrai Aleksejevai, Tomam Praulītim un Līgai Glāzerei Spalviņai, Alvim Rogozinam. “Pūces skolas”grupas bērniem bija iespēja piedalīties arī skolas sporta dienā. Trešdien visas grupiņas devās uz skolas jauno sporta laukumu. Ceturtdien bija jāizdomā plāns, kā pievarēt 2022 soļu pārgājienu. Varianti bija dažādi: mazie soļus savāca kopā pa visiem, bet lielie jau spēja iziet katrs pats. Piektdien jau nedēļas noslēgums, kad sagaidījām ciemos 3.klases skolēnus, kuri šogad iesaistījušies projektā “Sporto visa klase”. Aplaudējām mūsu bijušajam bērnudārza audzēknim, nu jau trešklasniekam, Miķelim, sveicot ar Latvijas čempiona titulu. Tā kā šajā nedēļā bija latviešu dzīvesziņā svarīgs notikums- Miķeļi, kas ir rudens saulgrieži, tad svētkus iesākām ar jumīša cildināšanu, ar latviešu rotaļām un dziesmām., lai pēc tam dotos darīt to, ko bija sagatavojusi sporta skolotāja Līga un 3.klases skolēni. Par uzcītīgu piedalīšanos sporta nedēļā un tās noslēgumā bijām sagatavojuši īpašas “medaļas”: uz pirmā pjedestāla pakāpiena ķirbis, uz otrā burkāns, bet trešā vieta šoreiz ābolam. Šņakstēja vien, cik ļoti bērniem gāja pie sirds medaļas pēc aktīvās sportošanas! Kā zināms, fiziskā aktivitāte veicina arī garīgo attīstību, tāpēc uz priekšu: esam aktīvi, rādām paraugu, ļaujam bērniem augt veseliem, aktīviem un gudriem!

Jaunsargu pārgājiens

Sestdien, 24.septembrī, notika Jaunsargu pārgājiens. Jau agri no rīta skolas pagalmā bija rosība, jo pārgājienā devās Vecpiebalgas vidusskolas un Jaunpiebalgas vidusskolas Jaunsargu pulciņa dalībnieki. Viss sākās pie skolas kopmītnēm ar kopīgu sasveicināšanos un dienas plāna izpēti. Devāmies uz Smeiļu slēpošanas trases pusi. Pa ceļam, izmantojot rācijas, veicām dažādas aktivitātes. Tad sekoja garāks pārgājiens uz Tauna ezeru. Ezera apkārtne bija ļoti skaista un sakopta, neskatoties uz to, ka Tauna ezera krastmala ir diezgan purvaina. Kopā ar pulciņa vadītāju Alvi Rogozinu mēs iekurinājām ugunskuru. Uzcepām un ēdām desiņas, dzērām siltu tēju. Spēlējām dažādas spēles, maskējāmies nokrāsojot sejas brūnā un zaļā krāsā. Prieku sagādāja komandu spēle – paslēpes mežā, jo katra komanda sazinājās ar rācijām. Diena paskrēja ātri, un pārgājiens izdevās!

5.klases skolēns Klāvs Gavars

5000 eiro finansējumu saņem Vecpiebalgas vidusskola

VAS Latvijas Loto organizētās interaktīvās momentloterijas Sporto visi galvenais laimests pagājušajā nedēļas nogalē izkrita Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, tāpēc, saskaņā ar loterijas noteikumiem, pie finansējuma 5000 eiro apmērā tikusi arī laimestam ģeogrāfiski tuvākā vispārizglītojošā skola, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projekta Sporto visa klase dalībniece. Šoreiz tā ir Vecpiebalgas vidusskola, kļūstot jau par 50. skolu, kas projekta ietvaros 2021./2022. mācību gadā tiek pie finansējuma sporta dzīves uzlabošanai.

Plašāku apskatu par to, kā skola plāno tērēt finansējumu, būs iespējams noklausīties un redzēt TV3 pārraidītā TV šova SuperBingo laikā 2. oktobrī plkst. 10.00.

Interaktīvā izloze Sporto visi ir daļa no VAS Latvijas Loto un Latvijas Olimpiskās komitejas kopīgi īstenotās aktīva dzīvesveida atbalsta iniciatīvas Kustība, kas vieno. Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes visās vecuma grupās, vienlaikus ar loterijas palīdzību piesaistot līdzekļus atbalstam jauniešu sportam. Finansējumu iniciatīvai nodrošina ieņēmumi no divām nacionālā līmeņa sabiedriskā labuma mērķa loterijām – Sporto visi un Sporta loterija.

Šajā mācību gadā projektā Sporto visa klase pieteikušās 105 skolas, tāpēc katru nedēļu kāda no 105 Latvijas skolām saņems 5000 eiro sporta dzīves pilnveidošanai.

 

6.klases skolēni MEŽA EKSPEDĪCIJĀ

14. septembrī Vecpiebalgas vidusskolas 6.klases skolēni devās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris” rīkotajā MEŽA EKSPEDĪCIJĀ.

Latvijas valsts mežu ekspedīcija ir aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā.

Ierodoties pasākuma vietā Vangažos, mūs sagaidīja LVM darbiniece, kura iepazīstināja ar pasākuma norisi un izsniedza nepieciešamo inventāru. Mežā devāmies pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās darba burtnīcās. 10 dažādajās stacijās uzzinājām par meža zinātni, par produktiem, ko iegūst no koksnes. Jaunaudzē skaitījām kokus un novērtējām, vai mežs ir atjaunots. Retinājām mežu un kopām jaunaudzi. Mēģinājām noteikt koku vecumu. Ar kociņu un pēdu palīdzību mērījām un noteicām koku augstumu. Aizraujoši bija būvēt Leonardo Da Vinči pašnesošo tiltu un pašiem pārbaudīt tā izturību.

Noslēgumā mūs gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru.

Veicot uzdevumus ekspedīcijas stacijās, sākām apzināties, cik liela ir cilvēka ietekme uz meža ekosistēmu un cik svarīgi ir mežus saglabāt.

Bērni “Mazputniņā” turpina iepazīt pasauli sev apkārt

Vai zināt, ka zīmulis var būt arī ēdams? Nē, ne jau tas koka ar grafīta serdi! Ja zīmulis ir no bietes, tad gan! Tā, izgaršojot un izsmaržojot, izstaigājot un apbrīnojot, bērni “Mazputniņā” turpina iepazīt pasauli sev apkārt. Ko uzzināt, ir tik daudz! Tāpēc darām visi kopā: rīta aplīšos un rotaļājoties, sportā un mūzikā, lego un Montessori nodarbībās, pastaigās un velobraucienos. Visur, jo bērni mācās ik brīdi, tāpēc ir svarīgi, ko bērns redz, ko dzird, ko jūt! Turpinām saudzēt dabu paši un mācām to bērniem. Šonedēļ iesākās Eiropas Sporta nedēļa, kuru pie mums atklāja Meža olimpiādes čempioni pele, zaķis, ruksis, krokodils un pūce, kārtīgi izvingrinot visus dalībniekus. Velo dienu bērni vienmēr gaida ar īpašu prieku, tā tas bija arī šoreiz. Uzzinot par pasaules čempioniem pludmales volejbolā U-19 grupā, aizsūtījām mazu, bet sirsnīgu videosveicienu mūsu pirmsskolas bijušajam audzēknim Atvaram Vildem, sveicot ar izcilajiem panākumiem trenera darbā. Ceram un ticam, ka arī starp šodienas mazputniņiem ir kāds izcils treneris, par kādu izaudzis Atvars! Augsim lieli, būsim stipri!

Eiropas sporta nedēļa “Mazputniņā”

10.klases iesvētības

No 12.-15.septembrim skolā norisinājās ikgadējā tradīcija-10.klases iesvētības. Kā ierasts, katrai iesvētību dienai savs dreskods un dienas uzdevums. Noslēgumā, protams, netīrs fināls, svinīgs zvērests un jautra diskotēka.

Vidusskolas gaitas ir kā ievads “lielajai dzīvei” un pēdējie teikumi “bezrūpības nodaļā”. Tāpēc devām jaunajiem vidusskolēniem iespēju uz vienu dienu justies kā jaukajās bērnības dienās . Pagriezt laika ratu mazdrusciņ atpakaļ, lai gūtu prieku, dziedot un rotaļājoties. Pirmās dienas dreskods- “Atpakaļ bērnudārzā”. Dienas uzdevums- doties rotaļā, kuru klases vecākais izlozējis. Tika izlozēta “Adat bērni, ko adati”. Iesvētības ieskandinātas smaidpilni, saliedētā gaisotnē. Otrās dienas dreskods- “Pirāti”. Dienas uzdevums- uzzīmēt klases karogu un piedalīties komandu stafetē. Stafetē katram “pirātu kuģim” trīs cilvēku sastāvā, kuri cieši satīti pārtikas plēvē, “jāizkuģo” līdz ostai. Taču pa ceļam ir mīnas, no kurām jāizvairās. Komanda, kura, nepieskaroties mīnām, finišē pirmā, saņem dārgumus konfekšu veidolā. Trešās dienas dreskods- “Zemnieki”. Dienas uzdevums- atbrīvot skolas ābeļdārzu no “puveņiem”. Sadalījām klasi komandās. Katrai komandai viens riņķis, pie kura turoties, jāsalasa pilna ķerra ar sapuvušiem, bojātiem āboliem. Kad ķerras puveņu pilnas, komandas dalībniekiem jāsastājas kolonnā vienam aiz otra, jāuzliek rokas uz priekšā stāvošā pleciem. “Pastum, pastum, pietupies” dziesmas ritmā dejojot, jāstumj puveņu ķerra apkārt skolas dīķim. Ceturtā diena – “Ārsti”. Šo dienu īpašāku padarīja 10.klases audzinātājas svētki. Nolēmām, ka gluži kā mēs esam sveikuši savu audzīti- ar ziediem rokās, pie loga sniedzot muzikālu sveicienu. Arī jaunākajiem vidusskolēniem šādi ir jāiepriecina viņu audzīte. Tāpēc dienas uzdevums- audzītei dziedāt vārda dienas serenādi. Bijām gandarīti, ka sveiciens izdevās. Ceram, ka šī tradīcija tiks turpināta.

Iesvētību fināla starts tika dots ”make up” stacijā, kur dalībnieki 2-3 cilvēku sastāvā viens otru “saposa” kā nākas. Tad sekoja “Enerģijas dzira”, lai visām aktivitātēm pietiktu spēka. “Nodzēs liesmu, apšļaksti biedru” punktā desmitās klases skolēni, stāvot viens otram pretī ar aizsietām acīm, spļāva ūdeni, lai nodzēstu uz galda degošo sveces liesmu. “Smilšu pils” stacijā rāpojot šķērsoja pludmales volejbola laukumu, finišā cēla smilšu pilis vismaz trīs plaukstu augstumā. “Noslēpumainie zābaki” pieturvietā viens no komandas kāpa ar “labumiem” pildītos zābakos un aizsietām acīs šķērsoja liepu labirintu, vadoties vien pēc pārinieka teiktajām norādēm. Ceļu no “Noslēpumainajiem zābakiem līdz “Stum ķerru” stacijai dalībnieki mēroja kopīgi lecot, iekāpuši lielā maisā. “Stum ķerru” pieturvietā viens dalībnieks sēdēja ķerrā un ar balsi koordinēja tās virzienu, kamēr ķerras stūmējs ar aizsietām acīm centās nebraukt neceļos. “Slidkalniņš” bija kā patīkama atpūta, jo tikai jānošļūc pa plēvi. Protams, ne parastu, bet gan noklātu ar īpaši slīdošām smērvielām. Pakalniņa pakājē atradās stacija “Izmakšķerē ābolu”, kur ar muti no “varžu dīķa” jāizņem ābols. Makšķerēšanas noslēgumā katrs tika pie balta “salūta”. “Veldze” pieturvietā dalībnieki, balstoties uz elkoņiem, šķērsoja bērnu rotaļu laukumu un saņēma atvēsinošu dušu. “Baltais paklājs” stacijā iesvētāmie ripinājās pa īpašu dūnu paklāju. “Atslēdz vidusskolu” punktā desmitie bedrē meklēja īpašās atslēgas. Atslēgas, ar kurām atslēgt durvis uz vidusskolu. Savu iesvētības izaicinājumu noslēdza, mūzikas pavadībā ierāpodami finišā.

Svinīgam maršam skanot un lietum dāsni līstot, 10.klase skolas priekšā, tupot uz ceļgaliem, deva savu zvērestu. Cieši ticam, ka visi “zvēram” tika teikti no sirds un turpmāk tiks ievēroti. Priecājoties par pilntiesīga vidusskolnieka statusu, tika izbaudīta arī veldzējoša pelde skolas dīķī, kas ir gluži kā neatņemama iesvētību sastāvdaļa. Visi iesvētītie no galvas līdz kājām bija noklāti ar smiltīm, spalvām, eļļu, miltiem, un vēl citiem rūpīgi piemeklētiem labumiem. Drīz vien tika “ielenktas” dušas, sākās pošanās vakara jautrībai. Balles sākumā ar gardiem našķiem tika apbalvoti tie, kuriem iesvētību talonos sakrāti visvairāk zīmodziņi. Vakara gaitā dziedājām, dejojām un piedalījāmies dažādās spēlēs. 10.klases iesvētības bija iesvētības arī mums pašiem, jo to organizēšanas laikā krietni tika pārbaudītas mūsu pacietības, saliedētības, komunikāciju prasmes un darbspējas. Par spīti mūsu mazajai komandai, desmitajiem tomēr izdevās sarūpēt aizraujošu, izaicinošu un jautru vidusskolas sākumu.

Bez palīdzības, protams, neiztikt. Liels paldies mūsu (12.klases) audzinātājai par neizmērojamo atbalstu aktivitāšu organizēšanā. Pateicamies 11.klases kolektīvam par entuziastisko iesaisti staciju vadīšanā. Paldies skolotājām- Sigitai Upeniecei, Baibai Krūmiņai, Agitai Kramai, Ivetai Ērglei- balles laikā jutām jūsu atbalstu un drošo plecu, taču arī sniegto brīvību.

Desmitie, ceram, ka iesvētības izbaudījāt un atcerēsieties ar smaidu!

Esat godam nopelnījuši vidusskolēna statusu!

10.klases skolēnu viedokļos ielūkojoties:

Agnese: ”Paldies 12.klases skolēniem par mūsu iesvētīšanu! Bija ļoti interesanti katru dienu iejusties kādā no tēliem. Pēdējā diena bija neaizmirstama, lika katram no mums izkāpt no komforta zonas.”

Nikola: ”Man ļoti patika iesvētības, un esmu pārliecināta, ka šis notikums man paliks atmiņā mūžīgi. Visjautrākā bija vārtīšanās pa spalvām, vēl ļoti patika eļļainais brauciens pa plēvi. Kopumā viss bija ļoti forši saorganizēts.”

Mikus: ”Man ļoti patika kā Jūs (12.klase) izdomājāt likt katru cilvēku pa pāriem. Un man arī patika daudzas pretīgās aktivitātes, kā tas dzēriens, zābaki ar āboliem utt.”

Elīza: ”Man, piemēram, ļoti patika tas, ka bija jāvārtās pa spalvām. Īsti nekā tāda nebija, kas nepatika. Vienīgais, kas nepatika, ka eļļu lēja virsū un bija jāšļūc pa plēvi. Visspilgtākais, kas paliks atmiņā, ir viss. Bija brīnišķīga diena pavadīta ar saviem klasesbiedriem un ar 12.klasi. Liels paldies Jums par foršām aktivitātēm!”

Megija: ”Man ļoti patika šīs iesvētības. Iesvētību tēmas likās ļoti unikālas un interesantas, tāpēc padarīja šo visu jautrāku. Iesvētību gala diena bija ļoti interesanta, jo šādas stafetes pārsteidz ikvienu. Iesvētību balle bija ļoti laba, šādas balles vēlētos atkārtot.”

Kristaps: ”Iesvētībās patika viss. It sevišķi zvēresta došana radīja sajūtu, ka esam gaidīti vidusskolā. Patika arī tas, ka bija balle, kas varēja būt kuplāk apmeklēta.”

 

                                                           12.klases skolniece Rēzija Krieviņa

Karjeras stunda vidusskolēniem

14.septembra rītā pulcējāmies skolas aktu zālē uz iedvesmojošu tikšanos ar Jauniešu iniciatīvu centra “Balgas strops” pārstāvjiem. Uzzinājām par savām iespējām Eiropas solidaritātes korpusa un Erasmus+ projektos, dzirdējām brīvprātīgo darbinieku pieredzes stāstus un jauniešu atmiņas par apmaiņas projektā piedzīvoto.

Vai zināji, ka no studiju sola Gruzijā līdz brīvprātīgo darbam Latvijā ir tikai viens solis-viens projekts? Viens projekts vieno valstis un jauniešus, sapņus un to īstenošanu. Jauniešu centra vadītāja Līna Paimiņa informēja, ka piereģistrējoties Eiropas solidaritātes korpusā, uzdrīkstoties sevi izaicināt un, esot daļai no projekta tapšanas, arī mums, Cēsu jauniešiem, ir iespēja pavadīt 1-12 mēnešus ārvalstīs un gūt plašāku pasaules redzējumu. Priecājāmies, ka projektos teju viss (lidmašīnas biļetes, izmitināšana, projektā iekļautie apskates objekti) ir apmaksāts (jaunieši sedz vien apdrošināšanu un tur rūpi par savu kabatas naudu). Arī angļu valodas zināšanām, lai spētu komunicēt ar citiem projekta dalībniekiem, nav jābūt perfektām. Teju nevienam no dalībniekiem dzimtā valoda nav angļu, tāpēc visi ir saprotoši un pilnveido to kopā. Vienīgais uzskatāmais kritērijs, kas ir būtisks, lai mums sniegtu iespēju būt daļai no projekta- sekmīgiem jābūt it visos mācību priekšmetos. Atceramies, kā vienmēr, skolu turēt prioritāšu topā.

Iepazināmies ar brīvprātīgajiem darbiniekiem, jauniešiem no Gruzijas, kuri gadu pavadīs Vecpiebalgā- Nanuku un Konstantīnu. Nanuka ir jurisprudences studente un vīndarītāja. Jau no 13 gadu vecuma iesaistās dažādos brīvprātīgo projektos, lai iegūtu jaunu pieredzi, zināšanas, draugus un apgūtu jaunas valodas. Arī Konstantīns ir students, pirms brīvprātīgā darba Latvijā strādājis par bārmeni. Kā savus hobijus min, došanos medībās un ceļošanu kopā ar draugiem. Prieku sniedz arī darbs ar bērniem, jauniešiem un jaunradītās draudzības.

Ar savu pieredzi apmaiņas projektā iepazīstināja mūsu vidusskolēni, kuri projekta “Different perspective” ietvaros, vairākas augusta dienas pavadījuši Spānijas tveicīgajā pilsētā Yuncos. Katrs no jauniešiem dzīvoja savā viesģimenē, kas ļāva spāņu kultūru iepazīt pilnā krāšņumā. Kā lielākās atšķirības tika minētas: neierastais karstums, spāņu laikietilpīgā ēdiena baudīšana, mežu trūkums. Redzējām arī jauniešu video par atmiņām no Spānijas, Itālijas un Austrijas pieredzes apmaiņu projektiem. Jaunieši visi kā viens apgalvo, ka projekts liek izkāpt no komforta zonas, sniedz jaunas zināšanas un neaizmirstamas atmiņas. Skatīdamies un iedvesmojoties no vilinošajiem ainavu skatiem un dalībnieku laimīgajām acīm, pildījām savus drosmes kausus un apspriedām, uz kuru valsti, kā projekta dalībnieki, vēlētos doties mēs.

Uzskatu, ka šī tikšanās mums sniedza pārliecību- ceļot un iepazīt pasauli spēj ne tikai turīgi ļaudis un angļu valodas lietpratēji. Lai ieraudzītu jaunas valstis, iepazītu citas kultūras un satiktu jaunus domubiedrus, ko vēlāk saukt par draugiem, ir vajadzīga vien zinātkāre un drosme. Kamēr esam jaunieši, mums “pieder pasaule” un ir šādas iespējas, tās viennozīmīgi jāizmanto!

12.klases skolniece Rēzija Krieviņa

Lidosim augstu, redzēsim tālu!

Gluži kā gājputni, kas rudenī dodas uz siltajām zemēm, tā Vecpiebalgas bērnudārza bērni- mazputniņi- dodas uz dārziņu. Ikvienu 1.septembra rītā mīļi sagaidījām pagalmā, sasveicinoties, aicinot veikt pirmo uzdevumu: atrast uz koka aplīša uzrakstītu savu vārdu un iekārt to arkā. Tā izveidojās varena “Mazputniņa” bērnu vārdu arka. Šogad tie ir 80 bērni! 1.septembra jubilāre Daniela, ceļot mastā mūsu Latvijas karogu, darīja to tik atbildīgi un ar tādu prieku, ka gribās ticēt un cerēt, ka viss, ko šogad esam labi iecerējuši, tieši tā arī izdosies: ar prieku un atbildību! Ko darīsim dārziņā? Lai vecākiem būtu mierīga sirds par saviem lolojumiem, bet bērni izbaudītu iespēju kopā ar ģimeni labi pavadīt laiku, Zinību dienā bijām sagatavojušas dažādus uzdevumus pa mācību jomām, kuras te, dārziņā, apgūs bērni. Tās ir:

  • Valodu mācību joma;
  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma;
  • Dabaszinātņu mācību joma;
  • Matemātikas mācību joma;
  • Tehnoloģiju mācību joma;
  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

Vecāki un skolotāji pirmajā sapulcē augusta beigās balsoja par vērtībām un tikumiem. Tie ir atbildība, godīgums un līdzcietība. Tādi vēlamies būt paši un tādus redzēt savus bērnus. Ja kopā darīsim, tad izdosies!
Pirmā nedēļa kopā ir pavadīta. Paveikti pirmie darbi. Pārvarētas arī kādas grūtības. Mīļi sveikti tēti, gatavojot apsveikumus, sarūpējot cienastu, īpaši sagaidot no rīta.
Bērnudārzs ir pirmā vieta, kur bērns ārpus ģimenes mācās, piedzīvo jaunas attiecības ar citiem bērniem, ar pieaugušajiem, mācās saprast robežas, veidot attiecības, mācās drošības izjūtu. Lai arī šogad piepildās mūsu bērnudārza devīze: “Lidosim augstu, redzēsim tālu!”