Pedagogu konference

Pedagogu konference

23.augustā Cēsu 2.pamatskolā notika ikgadējā pedagogu konference.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, uzrunājot izglītības iestāžu vadītājus un pedagogus, atskatījās uz paveikto 2021./2022.mācību gadā un iepazīstināja ar prioritātēm jaunajā mācību gadā. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens runāja par izglītības sistēmas ietekmi uz sabiedrības cilvēkkapitāla attīstību. Kā jau ierasts, arī šogad konferencē tika godināti skolotāji.

  • Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu saņēma 3 Vecpiebalgas vidusskolas pedagogi:

pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Agita Brauere – par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanu un popularizēšanu;

sākumizglītības skolotāja Evita Leiboma – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un pārmaiņu procesu ieviešanā, un izglītojamo pašmotivācijas attīstīšanā;

direktora vietniece izglītības jomā Monta Gavare – par pārmaiņu vadības ieviešanu un profesionālu sadarbības veicināšanu visos līmeņos.

  • Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinību saņēma 4 Vecpiebalgas vidusskolas skolotāji:

pirmsskolas izglītības skolotāja Anita Pizāne – par ieinteresētību un radošumu darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, liekot pamatus latviešu valodas apguvei, par drosmi meklēt, darīt un ieteikt;

interešu izglītības skolotājs Ansis Greiziņš – par radošu un atbildīgu darbu, ieinteresējot un iesaistot pirmsskolas un sākumskolas audzēkņus lego nodarbībās, par atsaucību un veiksmīgu sadarbību ar kolēģiem un vecākiem;

mūzikas skolotāja Inta Apalupa – par atbildīgu, radošu un inovatīvu pieeju mācību procesam, ieinteresētību, atsaucību un iniciatīvu skolas dzīvē;

profesionālās ievirzes skolotāja Sanita Cimdiņa – par radošu un atbildīgu darbu profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanā un rezultatīvu skolēnu sagatavošanu dažāda mēroga konkursiem, ieinteresētību skolas estētiskās vides veidošanā, skolas bibliotēkas fonda atjaunošanā.

Konferences noslēgumā visus klātesošos priecēja dziedātājs Normunds Rutulis ar muzikālo sveicienu ,,Viss vienos ziedos”.

Pedagogu konference