Par testēšanu februārī

Saskaņā ar Veselības inspekcijas un Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumiem februārī skolēni veic testēšanu saskaņā ar šādu algoritmu (skatīt zemāk tabulu):

 

Skolēni Svētdiena Otrdiena Ceturtdiena
 

Nevakcinētie,

nepārslimojušie

 

 

Mājās

veic paštestu

 

Mājās

veic paštestu

 

Skolā veic

pūla testu

 

Vakcinētie,

pārslimojušie

(no 61.dienas pēc inficēšanās)

 

 

Mājās

veic paštestu

 

Mājās

veic paštestu

 

Izglītības iestāžu darbinieki arī turpmāk veic antigēna paštestu 2 reizes nedēļā (pārslimojušie no 61. dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas).

Skolēns/ skolēna vecāks informē klases audzinātāju par paštesta rezultātu līdz noteiktās darbadienas (saskaņā ar grafiku – pirmdienas, otrdienas/ ceturtdienas) plkst. 8:00.

Ja ir pozitīvs paštests, tad 60 dienas pēc inficēšanās persona laboratorijas testēšanas dienā (ceturtdiena) nodod individuālo siekalu testu un  veic antigēna paštestu (gan vakcinētie, gan nevakcinētie). Persona ir izolācijā līdz dienai, kad no laboratorijas tiek saņemts negatīvs siekalu testa rezultāts.

Ja ir pozitīvs pūla (apvienotais klases) tests, iesaistītās personas skolā nodod individuālus siekalu testus epidemioloģiski drošos apstākļos atbildīgās personas uzraudzībā un izglītības iestāde nodrošina paraugu nogādāšanu laboratorijā. Tikai izņēmuma kārtā var izmantot testēšanu laboratorijā (pēc iepriekšējā pieraksta), kur jārēķinās ar gaidīšanas rindām. Ja inficēšanās apstiprināta laboratoriski, tad 180 dienas persona neveic pūla testu un 60 dienas neveic antigēna paštestu.

Izglītojamais, kuram ir apstiprināta inficēšanās, var atsākt piedalīties klātienes izglītības procesā, ja kopš inficēšanās pagājušas ne mazāk kā septiņas dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās viņam nav slimības pazīmju.

Skolēni – kontaktpersonas var piedalīties klātienes mācībās, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem (nav attiecināms  uz situāciju, ja vienā mājsaimniecībā notiek atkārtota kontaktēšanās ar inficētu personu katru dienu):

  • pagājušas ne mazāk kā 10 dienas;
  • septiņas dienas ik rītu pirms klātienes mācībām veic paštestu;
  • ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas veikts laboratorijas siekalu tests un testa rezultāts ir negatīvs.

Jaunākā informācija par sejas masku nēsāšanu

Valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredz, ka turpmāk kā sejas maskas būs atļauts lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus bez vārsta (ne zemākas klases kā FFP2).

Tomēr attiecībā uz izglītības procesu pastāv izņēmums – pamatskolēni un vidusskolēni arī turpmāk mācību, interešu izglītības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas laikā, kā arī sabiedriskajā transportā varēs izmantot valsts centralizētā iepirkumā iegādātās auduma maskas, kas atbilst noteiktiem kvalitātes standartiem un garantē pietiekamu izelpojamā un ieelpojamā gaisa filtrāciju. Šis izņēmums attiecas arī uz nodarbinātajiem pirmsskolas, pamata un vidējā izglītības pakāpē, tai skaitā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās. 

Apmeklējot citas sabiedriskās vietas, skolēniem vecumā no 12 gadiem būs jālieto medicīniskās maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratori, savukārt bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam varēs lietot auduma maskas. Šāds lēmums pieņemts atbilstoši starptautisko veselības organizāciju rekomendācijām, jo omikrona straujās izplatības un infekciozitātes dēļ vairs nav pieļaujams, ka vietās, kur pulcējas cilvēki, vispār netiktu lietotas sejas maskas.

Par skolēnu testēšanu janvārī

Saskaņā ar Veselības inspekcijas un Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumiem janvārī tiek īstenota jauna testēšanas kārtība (skatīt zemāk tabulu).

 

Skolēni
Svētdiena
Otrdiena
Ceturtdiena
 

Nevakcinētie,

nepārslimojušie

 

 

Mājās

veic paštestu

 

Mājās

veic paštestu

 

Skolā veic

pūla testu

 

Vakcinētie,

pārslimojušie

 

 

Mājās

veic paštestu

   

Mājās

veic paštestu

 

Katru piektdienu (sākot ar 07.01.22.) klases audzinātājs katram skolēnam izsniedz 2 paštestus līdznešanai uz mājām.

Skolēns/ skolēna vecāks informē klases audzinātāju par paštesta rezultātu līdz noteiktās darbadienas (saskaņā ar grafiku – pirmdienas, otrdienas/ ceturtdienas) plkst. 8:00.

Izglītības procesā drīkst piedalīties tikai ar negatīvu testa rezultātu.

Ja testa rezultāts pozitīvs, jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāveic apstiprinošais RNS tests.

Vakcinētie skolēni kontaktpersonu statusā karantīnas vietā 7 dienu garumā ik dienu veic paštestu.  

 

Instrukcija paštestiem no lielajiem (kopējiem) iepakojumiem

Testēšana ar antigēna (AG) testiem

Rīkojums