25.MARTS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA

Lai arī akcija tika gatavota lielā slepenībā un vietējie darbinieki, kam bija jāpiedalās par ceļa rādītājiem un īpašumu uzskaitītājiem, tika instruēti tikai dažas stundas pirms operācijas sākuma, tomēr bija informācijas noplūde un diezgan liels skaits potenciālo izsūtāmo paslēpās. Masu deportāciju un citu represiju īstenošanā okupācijas vara iesaistīja vietējos komunistus, komjauniešus, padomju darbiniekus un aktīvistus, kā […]

“Sporta diena – Augsim veseli” pirmsskolas bērniem

Vecpiebalgas vidusskolas 2.klases skolēni ir ļoti sportiski. Liela daļa skolēnu dejo tautiskās dejas, trenējas papildus BMX, biatlonā, basketbolā, florbolā. Tādēļ arī izvēlējās, ka Labais darbs būs fiziski aktīvs. Skolēni vadīja pirmsskolas bērniem aizraujošu sporta dienu, lai parādītu, cik pozitīvas emocijas viņiem sagādā sportošana.

Labais darbs notika 27.02. skolas lielajā sporta zālē. 2.klases skolēni iejutās skolotāju lomā. Viņiem katram savā stacijā bija mazajiem bērniem jāparāda un jāpalīdz izpildīt sportisko aktivitāti, bet pirms tās  draugiem no bērnudārza vēl nācās atminēt otrklasnieku izdomātu mīklu, kuras atminējums bija saistīts ar stacijas uzdevumu. Kas tad mazajiem sportistiem bija jādara? Jāmet bumbas bumbu ratos, jālien cauri šūpojošajām, “tumšajām alām” un “zirnekļu tīklam”. Jāķer bumba un jāsauc veselīgs ēdiens, jāmet smilšu maisiņi domino kauliņu mērķī, jāattēlo dzīvnieki ar kustībām, jāmet bumbiņas riņķos. Jāpārvar tilts, jālec kā zaķim šķēršļu trasē un jārāpjas kokos pēc riekstiem kā vāverēm. Un jāsacenšas arī stafetes skrējienā. 2.klases skolēni savu skolotāja lomu izpildīja ļoti apzinīgi, mēs, skolotājas, varējām lepoties! Kāds sajūtās ļoti atbildīgs, jo spēja kādam palīdzēt, kāds nopūtās, jo bija jau piekusis un saprata, ka būt par sporta skolotāju nav nemaz tik viegli, bet kopumā bērni bija laimīgi, priecīgi, cik labi viss izdevās!

Vēl 2.klases skolēni bija sagādājuši sešgadīgās grupiņas bērniem dāvaniņas-pašu šūtas sirsniņas. Lai sadraudzētos un būtu viņu pirmie draugi skolā! Ļoti audzinošs pasākums skolniekiem, noteikti šādas sporta dienas rīkosim vēl!

Valsts konkurss mākslas programmai

Valsts konkursa darbu izstrādes laiks mākslas programmās vienmēr ir ne tikai radošs un prieka pilns, bet ļoti satraukts un atbildīgs. Pie mums visu februāra mēnesi valdīja ārkārtīgi liela rosība, ar lieliem izaicinājumiem, kas vainagojās ar jaunām radošām prasmēm, zināšanām scenogrāfijas mākslā. Šī gada Konkursa tēma: „Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” Sākums nebija viegls, arī spēcīgais vīruss mūs pārsteidza nesagatavotus, bet rezultātā liels gandarījums par katru mākslas darbiņu, bērni strādā atbilstoši savam vecumam un spējām. Paldies visiem bērniem un skolotājām par darbu!

Valsts konkursa 1. kārtas uzdevumi:

  1. vecuma grupa (7-10 gadi) “Iekšiņa un āriņa”.

Bērniem tika dots uzdevums, no kartona kastes izveidot objektu, augu vai dzīvu būtni. Attēlot to telpiski, papildināt gan no ārpuses, gan iekšpuses, izmantojot krāsas, dažādus materiālus, panākt objekta reālu raksturu.

  1. vecuma grupa (11-13gadi) “Emocijas un sajūtas”.

Kartona kastē jāveido 3D kompozīcija- scenogrāfija ar visiem tai raksturīgajiem izteiksmes līdzekļiem: gaisma, faktūra, materialitāte, proporcijas, ritms, kustība, u.c. Kastes iekšpusē jāparādās bērna sajūtām un emocijām.

  1. vecuma grupa (14-16) „Mūzika”.

Lielajiem audzēkņiem vislielākais izaicinājums. Izvēlētajam skaņdarbam asociatīvi jāattēlo un jāizveido kartona kastē atbilstoša scenogrāfija. Telpā veiksmīgi apvienotas mākslinieciskie izteiksmes veidi ar gaismas efektiem. Darbam jāpievieno QR kods, lai žūrijai iespēja noklausīties skaņdarbu kopā ar telpiski veidoto darbu.

Tautasdziesmu konkursu „Kad dators izslēgts un telefons kluss…”

Mācības martā noslēdzās ar tautasdziesmu konkursu „Kad dators izslēgts un telefons kluss…” Šāds pasākums mūsu skolā notika pirmo reizi, tāpēc bija daudz nezināmo. Konkurss sākās ar kopīgi dziedātu Renāra Kaupera dziesmu “Mana dziesma.”

Katra klase , ierodoties uz konkursu, bija apguvusi 10 tautasdziesmas. Visām klasēm izdevās savu izlozēto dziesmu nodziedāt līdz galam, tātad dziesmas bija labi apguvuši. Seno vārdu skaidrošanā visas komandas ieguva maksimālos 2 punktus. Pārsteidza tas, cik daudz dažādu dziesmu bērni varēja nodziedāt par izlozēto tēmu ( dzīvnieki, ūdens un kukaiņi). Klausoties dziesmu melodijas arī tika uzminētas. Tautasdziesmas dziedāja ar lielu aizrautību, kas iepriecināja gan pašus bērnus, gan klausītājus.

Par „Varenākajiem dziedātājiem” 1.-4. klašu grupā tika atzīta 4. klase, 5.-8. klašu grupā 6. klase. un 9.-11. kl. grupā 10. klase.

                                      Mūzikas skolotāja Inta

10.-12.klases mācību ekskursija

2020.gada 11.martā projekta “Skolas soma” ietvaros vidusskolēni noskatījās Dailes teātra izrādi “Iemīlējies Šekspīrs”.

 

2020.gada 11.martā projekta “Skolas soma” ietvaros vidusskolēni noskatījās Dailes teātra izrādi “Iemīlējies Šekspīrs”.

Izrādes pamatu veido ar septiņiem Oskariem godalgotās filmas „Iemīlējies Šekspīrs” ( 1996, režisors Džons Madens) scenārijs, ko radījuši Marks Normens un Toms Stopards, bet dramatiskā materiālā pārvērtis Lī Hols. Lugas  ainas veidotas kā kolāža, to veido daudzi fragmenti. Atstāta viena pamatlīnija – Šekspīrs un viņa Mūza, kā tas savijas ar Romeo un Džuljetas radīšanu. Dzīve un teātris, kas no kā dzimst?

Izrāde skolēniem deva iespēju padomāt par savām attiecībām un lika secināt, ka mīlestība ir pāri visam – gan laimīga, gan nelaimīga. Atzina, ka izrāde bija burvīga, ar lieliskiem aktieriem. Ļoti interesants skatuves noformējums  un interesants vides risinājums. Lai arī notikumi risinājās Šekspīra laikā, izrāde bija moderna, mūsdienām pielāgotiem tērpiem.

 

Starpnovadu sacensības tautas bumbā

10.03. otrās un trešās klases skolēnu komanda devās uz Cēsīm, lai piedalītos starpnovadu sacensībās tautas bumbā. Mums veicās lieliski-ieguvām 1.vietu, astoņu komandu konkurencē! Paldies visiem sportistiem par centīgo dabu stundās, treniņos, kopā mēs varam lielas uzvaras gūt!

Mērķu plānošana pamatskolā

Interaktīvā diskusijā 6.un 7. klašu skolēniem , kurā tika nodrošināts darbs grupās un individuāli, palīdzot izglītojamiem meklēt atbildes uz jautājumiem, modelējot dzīves situācijas, lai izglītojamie apgūtu praktiskus paņēmienus karjeras plānošanai un lēmumu pieņemšanai, skolā viesojās Jauniešu akadēmijas „Pacelt pasauli” mērķu plānošanas trenere Ligita Millere, kura iepazīstināja ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, kā arī motivēja un palīdzēja izglītojamiem saskatīt karjeras iespējas savas nākotnes profesijā.

Skolēni veica individuālu darbu pie „mērķu kartes” aizpildīšanas, lai izveidotu savu nākotnes profesijas īstenošanas plānu. Izglītojamiem tika sniegts individuāls atbalsts un palīdzība, lai „ mērķu kartē” plānotais būtu objektīvi izmērāms.

Nobeigumā notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma izvērtējums un tika saņemtas  atbildes uz izglītojamos interesējošiem jautājumiem.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss (+ afiša)

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir izsludinājusi Jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu, sīkāka informācija: https://bit.ly/2TDNo4B

Olimpiāžu diena sākumskolā

Jau tradicionāli, mācību gada trešajā pussemestrī 1. – 3. klašu skolēni, veic kombinēto mācību olimpiāžu uzdevumus. Šogad 27.februārī skolēni, pielietojot apgūtās zināšanas, prasmes un erudīciju, risināja dažādos uzdevumus, lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus.

Angļu valodā

  1.klasē pirmo vietu dalīja trīs skolēni: Samanta Gorovenko, Pauls Putniņš un Samanta Sekste.

Otrā vieta arī trim skolēniem: Martinam Bogdanovam, Kristapam Klodžam un Patrikam Zārdiņam.

  2.klasē pirmā vieta Klāvam Gavaram, otrā vieta Jēkabam Baumanim, trešā vieta Madarai Asarei.

  3.klasē pirmā vieta Danilam Kristam Smirnovam, otrā vieta Armandam Gulbim, trešā vieta Līvai Lielbārdei.

Latviešu valodā un dabaszinībās

  1.klasē pirmā vieta Patrikam Zārdiņam, otrā vieta Paulam Putniņam, trešā vieta Samantai Sekstei.

  2.klasē pirmā vieta Klāvam Gavaram, otrā vieta Janam Robertam Drīlim, trešā vieta Jēkabam Baumanim.

  3.klasē pirmā vieta Armandam Gulbim, otrā vieta Katei Ķepītei, trešā vieta Lienei Klodžai.

Matemātikā un sociālajās zinībās

  1.klasē pirmā vieta Patrikam Zārdiņam, otrā vieta Paulam Putniņam, trešā vieta Martinām Bogdanovam.

  2.klasē pirmā vieta Samantai Briškai, otrā vieta Klāvam Gavaram, trešā vieta Reinai Ērglei.

  3.klasē pirmā vieta Armandam Gulbim, otrā vieta Agnesei Lapiņai, trešā vieta Katei Ķepītei.

Skolotāju lomā iejutās arī otrās klases skolēnu Pētera, Gustava un Jēkaba mammas un trešās klases skolēnu Danila un Lienes mammas. Liels paldies viņām par līdzi jušanu, atbalstu un palīdzību.

Pasaules Dabas Fonda nodarbība „Zemes stunda”

4. martā 6.-12.klašu skolēni piedalījās Pasaules Dabas Fonda nodarbībā „Zemes stunda”, kurā iepazinās ar ši brīža aktuālō informāciju, kā veidojam nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā.

WWF Ziņojums par dzīvo planētu norāda uz to, ka rādītāji – iedzīvotāju skaits, ūdens patēriņš, transports, CO2 emisijas, atmežošana – pasaulē pieaug eksponenciāli. Klimata pārmaiņu analīzē tiek mērītas ražošanas un patēriņa emisijas. Tieši patēriņa emisijas ir tās, kuras ikviens no mums var izvērtēt un mazināt, mainot savus paradumus, izvēloties videi draudzīgāku mājokli, transportu un pārtiku.

 Kā dzīvot videi draudzīgāk?

  • Siltini māju un taupi enerģiju;
  • Brauc ar sabiedrisko transportu un velosipēdu;
  • Izvēlies vietējo, sezonai atbilstošu un ekoloģiski audzētu pārtiku;
  • Neradi pārtikas atkritumus

Pasaules lielākā vides akcija 28. martā, kad miljoniem cilvēku visapkārt pasaulei, simboliski izslēdzot apgaismojumuuz vienu stundu, iestājas par tūlītēju rīcību klimata problēmu risināšanai. Iestājies arī tu un pievieno savu balsi planētai!