Noslēdzies PuMPuRS projekta pirmais semestris

Veiksmīgi ticis realizēts PuMPuRS projekta pirmais posms, kura laikā Vecpiebalgas novada pašvaldībā 2019./2020. mācību gada pirmajā semestrī individuālu konsultatīvo atbalstu ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros saņēma 14 skolēni. Savukārt Vecpiebalgas vidusskolā norisinājās arī projekta ietvaros organizētā pedagogu atbalsta supervīzijas nodarbība. Projekta pirmā semestra finansējums sastāda 7165,05 EUR.

Otrajā mācību semestrī individuālā konsultatīvā atbalsta sniegšana tiek plānota jau 17 audzēkņiem, iesaistoties abām novada skolām – Vecpiebalgas vidusskolai un Vecpiebalgas novada pamatskolai. 

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam tiek izveidots individuālā atbalsta plāns, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un situāciju risināšanu, kas pretējā gadījumā prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīvi.

Kā liecina projekta statistiski apkopotā informācija, kopš 2017. gada vairāk nekā 20 000 skolēnu visā Latvijā saņēmuši projekta PuMPuRS atbalstu. Izglītības iestāžu darbinieki, kuri ikdienā strādā ar projektā iesaistītajiem skolēniem norāda, ka lielai daļai jauniešu ir uzlabojies psihoemocionālais stāvoklis – šie skolēni ir sākuši justies drošāk, kas savukārt viņiem palīdz celt pašapziņu un iekļauties vienaudžu kolektīvā. Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā – ar mācību vidi un izglītības iestādi saistīts risks, kas sevī ietver – grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi , uzvedības problēmas, valodas barjeru un neattaisnotus mācību kavējumus  Aplūkojot mācību priekšmetus, kuros skolēniem sniegts atbalsts 2018./2019.mācību gada II semestrī – augšgalā gan Vispārizglītojošās, gan Profesionālās izglītības iestādēs ir matemātika. Otrā vieta sniegto konsultāciju stundu skaita ziņā – latviešu valoda. Trešā vieta – angļu valodas konsultācijām.

Projekta īstenošana notiek visos Latvijas reģionos laika posmā no 2017. gada 15. marta līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta koordinatore Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir Inese Ozola (tālrunis 26463410, elektroniskā pasta adrese inese.ozola@vecpiebalga.lv). Sīkāka informācija www.pumpurs.lv

Volejbols Vecpiebalgas vidusskolā

17. janvārī risinājās četru stundu ilgs draudzības turnīrs volejbolā. Turnīrā piedalījās Variņu pamatskola, Jaunpiebalgas vidusskolas 2 komandas un Vecpiebalgas vidusskolas un pamatskolas komandas. Volejbols tika celts godā , jo tuvojas lielākais šī sporta veida festivāls Rīgā-“ Piena spēks”. Lai piedalītos finālā jāuzvar atlase reģionos.

Prasmes un iemaņas volejbolā -tika godam spodrinātas. Formāts atļāva variēt ar spēļu punktiem un rezultātiem- varēja būt arī neizšķirts. Sīvās cīņās pamatskolām – uzvarēja Vecpiebalga, otrā Jaunpiebalgas 2 komanda un 3.vietā Variņi. Tikpat sīvas cīņas bija starp abām vidusskolām. Tad vēlreiz spēkojoties , 3 setu cīņā tomēr uzvarēja Jaunpiebalga.

Šajā turnīrā svarīgākās nebija uzvaras , bet komandu saspēlēšanās un saliedēšanās, lai veiksmīgi startētu “Piena spēka” atlases sacensībās Cēsīs. Vecpiebalgu pārstāvēja- Ralfs Kuzmans, Mikus Cimdiņš, Arvis Jekimovs, Kristiāns Freimanis, Artūrs Romanoskis, Silvestrs Pētersons  pamatskolai- Mārtiņš Šatrovskis, Rainers Lielups, Jurģis Zommers, Linards Ločmelis, Andris Kaštanovs, Edgars Gulbis, Aress Putniņš, Elizabete Cīrule, Agnese Volmane, Dārta Kancēviča, Dagmāra Gulbe un Rēzija Krieviņa.

Paldies līdzjutējiem , atbalstītājiem un tiesnešiem Rūdolfam Rudzītim, Lizetei Rudzītei, Lāsmai Jekimovai un citiem, kas bija ar mums kopā!

Skolas darbinieku eglīte

“Mēs visi prieku radīt varam.

Ir tikai kādam jāuzsāk…”

2020.gada 3.janvārī skolas darbinieki  un bijušie pedagogi pulcējās uz jaunā gada ieskandināšanas pasākumu. Ar koncertu un labām anekdotēm pasākumā iepriecināja ansamblis “Ķekars” no Aronas.

Bija iespēja apskatīt pārvērtības skolā ( mākslas programmas telpas, izstādes utt.), patīkami pavadīt laiku interesantās sarunās, spēlējot spēles un cienājoties ar sarūpētajiem našķiem.

Paldies skolas arodbiedrības komandai.

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem!

R. Mūka konkursa noslēguma pasākums

2019.gada 13.decembrī Vecpiebalgas vidusskolas skolēni un latviešu valodas skolotājas V. Lapiņa un V.Kalniņa devās uz Galēnu pamatskolu, lai piedalītos ikgadējā Vislatvijas jaunrades konkursa “Vislielākais noslēpums ir kontūrās,kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaisā” noslēguma pasākumā.

Galēnos apmeklējām R. Mūka muzeju, Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcu.

Konkurss jau norisinājās četrpadsmito gadu par godu dzejniekam, filozofam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam. Šajā konkursā tika iesūtīti 330 skolēnu darbi no 65 dažādām Latvijas skolām, rakstītājus konsultēja 102 skolotāji. Noslēguma pasākumā bija dažādi skolēnu un žūrijas priekšnesumi. Konkursā 3.vietu ieguva Dārta Kancēviča ( 8.-9.kl. grupā), atzinības sanēma Krista Žeiba ( 1.-4.kl. grupā), Markuss Bērziņš ( 5.-7.kl. grupā), Indra Gita Bērziņa ( 8.-9.kl.grupā), Marta Asare, Anna Balode un Zanda Betija Šīre ( 10.-12.kl. grupā).

Zvaigznes diena

Zvaigznes dienā, 6.janvārī Vecpiebalgas KN notika muzikāls vakars “Zvaigžņu mirgojums”. Klausītājus ar dziesmām un dzejas rindām priecēja vokālā ansambļa “Tāpēc” dziedātājas un mūsu skolas audzēkņi, kuri mūzikas skolā apgūst instrumentu spēli. Ģitāru spēlēja Rolands Oļševskis, ar saksafona spēli priecēja Roberts Sniedze, bet klavierspēli varēja klausīties Kates Antones un Elīnas Melderes izpildījumā. Izpildītāji klausītājiem radīja mierīgu, pārdomu pilnu noskaņu.

Rakstu sagatavoja: Astra Piruška

Kopīgā stunda

Ziemassvētki ir gada jaukākie un gaidītākie svētki. Tas ir brīnumu laiks, un brīnumi var notikt negaidot. Tā arī mums notika 19.decembra rītā, kad ciemos bija ieradušies 12.klases rūķi. Viņi bija sarūpējuši skaistas dāvanas, kas iepriecināja mūsu sirsniņas. No sirds runājām Ziemassvētku dzejolīšus un jautri bija kopā iet rotaļās. Lai mūsu vēlējumi piepildās Jaunajā gadā! Paldies par jauko kopā būšanu!

                                                       1.klases skolēni un audzinātāja

11.klases skolēnu aktiviātes

11.klases skolēni un skolotājas Agita Bērziņa, Vita Miķelsone piedalījās projektā “Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību” . Projekta mērķis bija celt skolēnu apziņu par to, kas notiek ar ūdentilpēm Latvijā interesantā un iesaistošā veidā.

18.oktobrī kopā ar Pasaules Dabas Fonda vides ekspertiem un Vides risinājuma institūta ūdens pētniekiem devāmies ekspedīcijā, lai izpētītu, kādas sugas ir sastopamas Balgas upē. Šajā ekspedīcijā skolēni izmantoja īpaši izstrādātas ūdens izziņas anketas, kas ļāva viņiem gūt zināšanas par ūdenī dzīvojošajām augu un dzīvnieku sugām, cilvēku ietekmēm uz ūdenstilpēm un to apkārtni, kā arī citām lietām, kas ietekmē ūdens kvalitāti un sugu daudzveidību. Lai padarītu nodarbību interaktīvāku un iesaistošāku, anketas bija veidotas origami formātā, kas ļāva skolēniem atklāt nākamos jautājumus un papildu informāciju.

10.decembrī piedalījāmies projekta noslēguma konferencē Rīgā. Konferencē ar prezentācijām uzstājās Pasaules Dabas Fonda, saldūdens un jūras eksperti, kas iepazīstināja  ar Baltijas jūras un iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību, tās saglabāšanas problēmām, risinājumiem.

Otrajā konferences daļā bija iespēja pārbaudīt zināšanas par ūdeni viktorīnā un izspēlēt šī projekta ietvaros izgatavotu spēli “Ūdenstopija”. Tā ir stratēģiska spēle, kurā jaunieši var uzņemties valdības, NVO, iedzīvotāju vai uzņēmēju lomas un attīstīt ūdens objektus, uzreiz redzot, kā katra viņu rīcība ietekmē vidi.