Un nu Tu izej pasaulē…

2021.gada 2.jūlijā svinīgā pasākumā 12.klases skolēni saņēma atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Un nu Tu izej pasaulē…

Līdz šim Tu esi dzīvojis agras jaunības pienākumos un bezrūpībā, ziņkāri raudzīdamies apkārt: draugi ir tepat blakus, pieaugušie vēlīgi rāda uz apvārsni, un Tava sirds straujāk iepukstas, priekšā juzdama visu brīnišķo, ar ko būs pārpilna Tava sirds.

Tu izej uz lielā ceļa, pasmēlies no savas skolas gudrības akas. Vai pasniegsi palīdzīgu roku nelaimē nokļuvušajam? Vai piedosi nejaušu, netīšu pārinodarījumu? Vai pie Tavas dvēseles durvīm drīkstēs pieklauvēt, meklējot iejūtību, sapratni un mīlestību? Uz šiem un vēl daudziem citiem esības jautājumiem atbildes meklēsi pats, jo kādas durvis uz jauko bezrūpību nu aizveras.

Ja Godīgums, Uzticība, Atbildība, Draudzība, Laipnība un Mīlestība ir Tavā ceļasomā, jebkurš ceļš nebūs par grūtu un jebkuras durvis Tev atvērsies.

Bet Tava skola un skolotāji gaidīs Tevi ciemos, un Tavi panākumi, veiksme un dzīvotprasme būs mūsu vislielākais gandarījums.

Gaišu ceļu!

 

9.klases izlaidums

Nu, lūk! Durvis ir atvērtas, un tu stāvi uz sliekšņa. Nē- tu esi gatavs iet pāri slieksnim, vismaz tava sirds jau ir ceļā! Tev tikai jāiet. Tik tālu, cik spēsi ilgoties. Ej un domā ar sirdi!

11.jūnijā īpašos apstākļos notika 9. klases izlaidums. Ierobežojumu dēļ, piedalījās tikai paši absolventi, vecāki, audzinātājas – B. Kuzmane, A. Piruška, A. Glāzere un I. Batņa, direktore I. Strelkova un vietniece mācību datbā M. Gavare.

Apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu saņēma visi 14 audzēkņi. Indra Gita Bērziņa saņēma arī Vecpiebalgas vidusskolas Zelta liecību ( visos mācību priekšmetos 8-10 balles).

Skolas direktore aicināja turpmākajā dzīvē izvēlēties mērķus, kurus sasniegt, izprast sevi, kāds tu vēlies būt, ko darīt un ko sasniegt.

Izsniedzot apliecības, klases audzinātāja I. Batņa dalījās pārdomās, ko ir mācījusies no katra sava audzēkņa.

Vecpiebalgas novada domes pārstāve A. Caunīte – Bērziņa vēlēja katram atrast dzīvē īsto ceļu, pa kuru doties tālāk, neaizmirstot Vecpiebalgu.

Absolventi un vecāki teica paldies skolas kolektīvam un klases audzinātājai.

Skolas pagalmā turpinājās foto sesija, draudzīgas sarunas un cienāšanās ar pīrādziņiem un kliņģeri.

Katram būs ejams savs ceļš, bet 1.septembrī skolā gaidām ikvienu no viņiem!

22. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde ,, Latviešu tautas pasaka- Eža kažociņš”

2021. gada 30.aprīlī tiešsaistes ZOOM platformā notika atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde valstī. Nākotnes versijā jau šogad! Olimpiādē varēja piedalīties pēc brīvprātības principa. Dalībniekam bija jābūt gatavam pielietot vismaz 3 materiālu tehnoloģijas olimpiādes darbā. Tekstilmateriālu tehnoloģiju jomā sevi šogad pieteica Indra Gita Bērziņa no 9.klases. Uzdevums bija- pagatavot trīs dimensiju funkcionālā dizaina objektu( priekšmets, izstrādājums ar pielietojumu). Noteikumi bija stingri, viss notika kameras priekšā, darba izpildes laiks- 320 min. Darbi tika izvērtēti tiešsaistē 4 ekspertu vadībā. Ekselences līmeni ieguvušie dalībnieku darbi (51- 100%). Indras Gitas darbs arī tika novērtēts šajā līmenī, un varēja doties pa pastu uz vērtēšanu klātienē- Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu. Ekselences līmenī iekļuva 5 labākie darbi. Indra Gita par savu veikumu šoreiz saņems ekselences apliecinājumu un ekselences medaļu. Balva vēl tikai ceļo pie viņas!

Tika paziņota nākošā mācību gada 23. atklātās tehnoloģiju un dizaina olimpiādes tēma – K. Skalbes pasaka,, Kaķīša dzirnavas.” Gatavosimies un piedalīsimies kuplākā skaitā!

Sporto visa klase

Šajā mācību gadā 1.semestrī 3.,4.klases skolēni aktīvi varēja sportot projekta ,,Sporto visa klase” papildstundās-vispārējā fiziskā sagatavotība, futbols, džudo. 2. semestrī skolēni sportoja attālināti kā arī piedalījās Rimī rīkotajā izaicinājumā. Apvienojot fizisko kustību un  iespējas, ko sniedz virtuālā pasaule, tika nodrošināti jauni, nebijuši un interesanti izaicinājumi gan bērniem, gan pieaugušajiem.  Aplikācijā LoQuiz, aktīvi kustoties, ik pēc 100 metriem, skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem, jāfotogrāfē, jāskatās video un vēl dažādi citi uzdevumi. Aktivitāte ilga vidēji 1stundu un bija 2-3km gara.

Izaicinājuma uzdevumi tika sadalīti trīs lielajās tēmās SPORTS, UZTURS un EMOCIONĀLĀ VESELĪBA. Bērni uzdevumus veica atsevišķi, katrs kopā ar ar savu ģimeni, bet uzdevumos iegūtie punkti tika skaitīti visai klasei kopā. Katras tēmas nedēļas beigās tika noteiktas trīs labākās klases divās klašu grupās: 2.- 3.klase, 4.- 6. klase.

1.posms notika decembrī. Lai rastu papildus motivāciju un iedvesmu uzdevumu pildīšanai, Rimi sporta vēstnesis Kārlis Birmanis kopā ar “Bermudu Divstūra” puišiem bija sagatavojuši īsu video, kurā izskaidroja, kāpēc sports un fiziskas aktivitātes ir tik labas, vērtīgas un nepieciešamas mums jebkurā vecumā.

2.posmā martā galvenā tēma bija UZTURS. Izzinošā video materiālā Rimi eksperte – uztura speciāliste Olga Ļubina un grupas “Bermudu Divstūris”  puiši – Bicepss un Tricepss, izskaidroja  sabalansēta uztura pamatprincipus un to nozīmīgumu.

 

3.posmā maijā izaicinājuma galvenā tēma bija EMOCIJAS. Video materiālā Rimi eksperte – psiholoģe Iveta Aunīte un grupas “Bermudu Divstūris”  puiši – Bicepss un Tricepss, stāstīja par cilvēka emocijām un kā tās atpazīt.

Šajos video bija atrodamas atbildes uz daudziem jautājumiem, kas pēc tam bija aktuāli pašā spēlē. Visas tēmas skolēniem bija saistošas, kādam vairāk patika tēma par sportu, kādam labāk padevās jautājumi par uzturu, bet kāds jutās zinošs par emocijām. Ne vienmēr ir svarīgi uzvarēt, bet gan piedalīties un iegūt jaunu pieredzi, zināšanas un sajust komandas garu! Paldies visiem sportistiem un viņu vecākiem! Lai mums visiem skaista vasara!

Sporta skolotāja Līga

Nāc un pievienojies!

Olimpiskais mēnesis

Mēs savai Latvijai

Ap un par Lieldienām

25.martā notiek Ķenguru Diena!

80.gadu sākumā Pīters Hollorans (Piter Holloran), matemātikas profesors no Sidneja, nolēma organizēt spēles-konkursa jauno veidu Austrālijas skolniekiem: aptauju ar piedāvātiem atbilžu variantiem, kuru pārbauda dators. Tūkstošiem skolnieku varēja piedalīties konkursā vienlaicīgi. Austrālijas nacionāla matemātiska konkursa panākumi bija milzīgi.

80.gadā divi franču matemātiķi nolēma rīkot šo spēli Francijā, nosaucot to „Ķengurs” par godu saviem Austrālijas draugiem.

Pirmā spēle savāca 12000 koledžu studējošos. Vēlāk konkursā piedalījās arī skolēni un liceju studenti. 1993. gada jūnijā „Ķengurs” franču organizētāji (www.mathkang.org) sarīkoja tikšanos Eiropas valstu matemātikas sacensību vadītājiem Parīzē. Aicinātie matemātiķi bija ļoti pārsteigti ar konkursa „Ķengurs – matemātika visiem” Francijā: 1991. gads – 120000 dalībnieku, 1992. gads – 300000, 1993. gads – 500000.

1944. gada maijā Baltkrievija, Ungārija, Spānija, Nīderlande, Polija, Krievija un Rumānija nolēma piedalīties konkursā un tas nodrošināja spēles lielos panākumus.

1944. gada jūlijā Strasbūrā Eiropas padomes sēdē, Ģenerālā asamblejas izveidoja Asociāciju „Ķengurs bez robežām” no 10 Eiropas valstīm.

Tagad šī asociācija apvieno dalībniekus no daudzām valstīm. Asociācijas mērķis ir vispārējas matemātiskās kultūras plaša izplatīšana un, protams, konkursa-spēles „Ķengurs”, kura notiek visās dalībvalstīs vienā dienā, organizēšana.

Konkursa forma tika saglabāta – jautājumu saraksts ar atbilžu variantiem, konkursa diena un stunda, un galvenais princips – „balva visiem”, katram dalībniekam. Katrā valstī ir sava organizācijas komiteja, savas balvas, dažādu valstu rezultāti netiek salīdzināti viens ar otru.

Par šā konkursa pirmatklājējiem Rīgā 2006. gadā kļuva vidusskolas ISMA „Premjers” skolēni, kuri paradīja ļoti labus rezultātus.

No 2014. gada Latvija kļuva par asociācijas Le Kangouron sans fronties (Ķengurs bez robežām) pilnvērtīgiem locekļiem. Šodien tajā ietilpst vairāk nekā 82 Eiropas, Āzijas un Amerikas valstis, bet dalībnieku skaits ir lielāks par 6 miljoniem. Latvijas pieņemšanas ideja asociācijā pieder Klasiskai ģimnāzijai un skolai ISMA „Premjers”. Galveno organizācijas darbu uzņemas konkursa „Ķengurs” Latvijas organizācijas komiteja jaunatnes asociācijas “Spilgtie Jaunieši” aizgādībā.

2015.gadā matemātikas sacensībās piedalījās vairāk kā 15 000 skolēnu no 199 Latvijas skolām.

2016.gadā matemātikas sacensībās piedalījās vairāk kā 19 286 skolēnu no 219 Latvijas skolām.

2017.gadā matemātikas sacensībās piedalījās vairāk kā 23 855 skolēnu no 247 Latvijas skolām.

2018.gadā matemātikas sacensībās piedalījās 15 895 skolēni no 239 Latvijas skolām.

2019.gadā matemātikas sacensībās piedalījās 16 500 skolēnu no 250 Latvijas skolām.

25.marts-Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

25.marts Latvijā ir sēru diena, kad naktī no 1949. gada 24. uz 25. martu daudzās Latvijas sētās ļaudis no miega modināja šauteņu laižu vai smagu zābaku sitieni durvīs. Bruņotie atnācēji – padomju Valsts drošības ministrijas iekšējā karaspēka zaldāti un virsnieki, arī vietējie padomju aktīvisti – paziņoja, ka mājiniekiem dotas divas stundas laika, lai savāktu mantas ceļam uz PSRS austrumu apgabaliem. Omskas, Tomskas, Krasnojarskas, Irkutskas un Amūras apgabali tālajā Sibīrijā kļuva par viņu turpmāko dzīves vietu – citam uz laiku, citam uz mūžīgiem laikiem.

No Latvijas tika izsūtīti apmēram 43 000 iedzīvotāju. Iedzīvotāji tika izsūtīti veselām ģimenēm bez jebkāda tiesas sprieduma. Lielā slepenībā vienas dienas laikā tika izsūtīts 31 vilciena sastāvs ar lopu vagoniem.

Atceroties šos notikumus mūsdienās Latvijas tauta nes ziedus pie piemiņas vietām. Pie ēkām ir pakārti karogi ar sēru lentītēm , bet izsūtīto radinieki, izsūtīšanu piedzīvojušie un mājās atgriezušies cilvēki, kā arī pārējie iedzīvotāji piemin baigos notikumus un tajos cietušos tautiešus un viņu sūros likteņus.

Aicinām arī mūsu skolas saimi pieminēt šīs dienas notikumus. Iespēja noskatīties LTV1 raidījumus:

  • ,,Pieminekli celt. Pieminot padomju režīma deportāciju upurus ( 14:20 – 15:15);
  • ,,Tālā zeme “Sibīrija”. Kāpēc 1949.gada 25. marts?”  (21:05 – 22:00)
  • Iepazīties ar arhīva materiāliem par izsūtītajiem mūsu novada cilvēkiem ( Cēsu aprinķī) interneta vietnē – https://ej.uz/ogoq ;
  • Noskaties internetā dokumentālās filmas “Sibīrijas bērni” un ,,Igarka, ceriba un Taurenis”