Izglītojošā galda spēle “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm”.

Valsts kultūras kapitāla fonda atbalstītajā konkursā “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma 2023” tika iesniegti 116 projekti, no tiem finansējums tika piešķirts 59, tai skaitā arī Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) “Laika ratiņš” projektam “Izglītojošā galda spēle “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm””.

Vecpiebalga ir bagāts kultūrvēsturiskais pagasts – šeit aktīvi darbojušies daudzi latviešu rakstnieki, kultūras un sabiedriskie darbinieki,  atrodas Piebalgas muzeju apvienība “Orisāre” un 4 memoriālie muzeji.  Tieši tāpēc Vecpiebalgas vidusskolā tiek piedāvāts padziļināti apgūt latviešu valodu un literatūru un 12.klases skolēniem ir iespēja atklāt, cik rosīgi ir mūsu novada literāti un cik nozīmīgs ir viņu veikums latviešu literatūrā un kultūrā. Īpašu 12.klases skolēnu uzmanību izpelnījās Matīss un Reinis  Kaudzītes ar daudzpusīgo devumu literatūrā, Piebalgas kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

Pirmās atmodas laikā Piebalga ir viens no rosīgākajiem latviešu tautas garīgās atmodas centriem laukos, bet Reinis un Matīss Kaudzītes vieni no drosmīgākajiem un aktīvākajiem sabiedriskās domas un kultūras dzīves veidotājiem Vecpiebalgā. Tā, piemēram, Matīss Kaudzīte ir Vecpiebalgas Labdarības biedrības vadītājs, tieši viņa vadības laikā Vecpiebalgā tiek uzcelts Labdarības biedrības nams un izveidota publiskā bibliotēka, Reinis Kaudzīte dažādiem preses izdevumiem raksta  savus vērojumus par aktuālo Piebalgā, kritizējot vietējo ļaužu  tumsonību un netikumus, rosinot tos pievērsties gara gaismai. Tā ir tikai neliela daļa no abu veikuma, bet cilvēkiem, īpaši jauniešiem, mūsdienās ir vājas zināšanas par abu brāļu devumu latviešu literatūrā, kultūrā un izglītībā. Lai popularizētu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu atstāto literāro  mantojumu un veidotu izpratni par viņu ieguldījumu tautas izglītošanā un pašapziņas celšanā, 12.klases skolēni studēja pieejamos informācijas avotus (rakstnieku biogrāfiju, darbus u.c. avotus) un izveidoja galda spēles “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” prototipu.

Galda spēle “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm” ir kompakts un ērts risinājums, kā mācību stundās iespējams interesanti apgūt vielu. Tā ne tikai ļaus izzināt mūsu dižo novadnieku dzīves nozīmīgākos faktus un gūt priekšstatu par viņu ieguldījumu latviešu literatūrā, kultūras un sabiedriskajā dzīvē, bet arī nodrošinās jēgpilnu brīvā laika  pavadīšanu gan jauniešiem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, jo būs pieejama gan skolās, gan bibliotēkās, gan muzejos. Šī spēle aktualizēs un popularizēs Piebalgas kultūrvēsturisko mantojumu un veicinās sabiedrības līdzdalību kultūras aktivitātēs.

 

Vieglatlētika maijā

26.maijā Cēsu stadionā notika 3. Bērnu sacensības daudzcīņā (10-14.gadi). Mūsu skolas komandā  startēja  trīs meitenes un trīs puiši. U-12 grupā Adriāns Avens izcīnīja 5.vietu. U-14 meiteņu grupā Līva Lielbārde ieguva 4.vietu, Samanta Gineviča 6.vietu, Reina Ērgle 7.vietu.  Augstus rezultātus uzrādīja U-14 zēni. Klāvs Gavars, kurš paspēja apvienot gan kora salidojumu, gan līdzīgā cīņā izcīnīja 2.vietu, bet Anrijs Peisahovskis  ieguva bronzas medaļu. Audzēkņiem bija jāstartē  četrās disciplīnās –  100m skrējiens, lodes grūšana, tāllēkšana un 400m skrējiens. Paldies par startiem un atsaucību!

Mūsu skolā sporta diena un vieglatlētikas sacensības notika 30.maijā, jo 29.maijs visā valstī bija brīvdiena (hokejisti izcīnītajai bronzas medaļai Pasaules čempionātā). Sacensību plāns bija jāmaina, kaimiņu skolu komandas šoreiz nepiedalījās.

Klašu komandās no 4.-11.klasei startēja  3 meitenes un 3 zēni. Audzēkņi sevi pierādīja 4 individuālajās disciplīnās- tāllēkšanā, 60m skrējienā, smilšu maisiņu mešanā, 500m un 750 m skrējienos. Pēc pusdienām notika klašu stafetes 6x 125m. Sporta dienas noslēgumā bija iespēja spēlēt tautas bumbu un futbolu.

Klases pārējie dalībnieki sevi parādīja florbola sitienos, frīzbija metienos, piespēlēs pāri tīklam, juniorbolā, apsveikuma  zīmējumiem mūsu hokejistiem.

Liels paldies par kolēģu Aijas un Toma Praulīšu atsaucību, palīdzību! Diplomus sarakstīja Vita Miķelsone, bet saldās balvas sarūpēja sporta  organizētājs Toms Praulītis. Paldies visiem dalībniekiem , kas nebaidījās savas  prasmes un iemaņas pielietot piedāvātajās disciplīnās. Jauki, ka klases kopā ar audzinātājām varēja izbaudīt skaisto dienu.

Klašu stafetēs labākos rezultātus uzrādīja 3.,6.,8., klase. Ceru, ka vieglatlētikas sacensības kļūs par skolas tradīciju.

Lai jauka un fiziskām aktivitātēm bagāta vasara!

Sporta skolotāji

Rezultāti:

 

 

  Tāllēkšana

1.vieta

 

2.vieta

 

3.vieta

4.-6.klašu gr.

 

Meitenes Beatrise Kondratjeva Līva Lielbārde Samnta Gineviča
Zēni Klāvs Gavars Armands Gulbis Pēteris Nebars
7.-8.klašu gr.

 

Meitenes Keitija Naprejenko Krista Žeiba Annija Līna Berķe
Zēni Adriāns Baumanis Rūdolfs Rozmans Ralfs Siliņš
10.-11.kl.gr Meitenes Līga Dandena Elīza segliņa Rūta Madara Brante
Zēni Rinalds Bogdanovs Mikus Vološins Kristaps Smirnovs
    Smilšu

1.vieta

maisiņu

2.vieta

mešana

3.vieta

4.-6.klašu gr.

 

Meitenes Līva Lielbārde Reina Ērgle Estere Naprejenko
Zēni Klāvs Gavars Kristers Beikulis Mārcis Bridāgs
7.-8.klašu gr Meitenes Marija Anna Krastiņa Agnese Brence Keitija Naprejenko
Zēni Markuss Naprejenko Andris Stupelis Ralfs Siliņš
10.-11.kl.gr Meitenes Līga Dandena Rūta  Madara Brante Megija Biķerniece
Zēni Rinalds Bogdanovs Viesturs Toks Mikus Vološins
 

 

  60 m skrējiens    
1.vieta 2.vieta 3.vieta
4.-6.klašu gr.

 

Meitenes Reina Ērgle Līva Lielbārde Estere  Naprejenko
Zēni Klāvs Gavars Kristiāns Ezeriņš Armands Gulbis
7.-8.klašu gr Meitenes Keitija Naprejenko Marija Anna Krastiņa Agnese Brence
Zēni Ralfs Siliņš Adrians Baumanis Rūdolfs Rozmans
10.-11.kl.gr Meitenes Līga Dandena Elīza Segliņa Rūta Madara Brante
Zēni Rinalds Bogdanovs Kristaps Smirnovs Viesturs Toks
    500m meitenēm  750 m zēniem  
1.vieta 2.vieta 3.vieta
4.-6.kl.gr. Meitenes Līva Lielbārde Reina Ērgle Estere Naprejenko
Zēni Klāvs Gavars Armands Gulbis Kristiāns Ezeriņš
7.-8.kl.gr Meitenes Keitija Naprejenko Marija Anna Krastiņa Agnese Brence
Zēni Adriāns Baumanis Rūdolfs Rozmans Markuss Naprejenko
10.-11.kl.gr. Zēni Rinalds Bogdanovs Viesturs Toks Mikus Vološins

 

 

 

 

 

Un nu Tu izej pasaulē…

2021.gada 2.jūlijā svinīgā pasākumā 12.klases skolēni saņēma atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Un nu Tu izej pasaulē…

Līdz šim Tu esi dzīvojis agras jaunības pienākumos un bezrūpībā, ziņkāri raudzīdamies apkārt: draugi ir tepat blakus, pieaugušie vēlīgi rāda uz apvārsni, un Tava sirds straujāk iepukstas, priekšā juzdama visu brīnišķo, ar ko būs pārpilna Tava sirds.

Tu izej uz lielā ceļa, pasmēlies no savas skolas gudrības akas. Vai pasniegsi palīdzīgu roku nelaimē nokļuvušajam? Vai piedosi nejaušu, netīšu pārinodarījumu? Vai pie Tavas dvēseles durvīm drīkstēs pieklauvēt, meklējot iejūtību, sapratni un mīlestību? Uz šiem un vēl daudziem citiem esības jautājumiem atbildes meklēsi pats, jo kādas durvis uz jauko bezrūpību nu aizveras.

Ja Godīgums, Uzticība, Atbildība, Draudzība, Laipnība un Mīlestība ir Tavā ceļasomā, jebkurš ceļš nebūs par grūtu un jebkuras durvis Tev atvērsies.

Bet Tava skola un skolotāji gaidīs Tevi ciemos, un Tavi panākumi, veiksme un dzīvotprasme būs mūsu vislielākais gandarījums.

Gaišu ceļu!

 

9.klases izlaidums

Nu, lūk! Durvis ir atvērtas, un tu stāvi uz sliekšņa. Nē- tu esi gatavs iet pāri slieksnim, vismaz tava sirds jau ir ceļā! Tev tikai jāiet. Tik tālu, cik spēsi ilgoties. Ej un domā ar sirdi!

11.jūnijā īpašos apstākļos notika 9. klases izlaidums. Ierobežojumu dēļ, piedalījās tikai paši absolventi, vecāki, audzinātājas – B. Kuzmane, A. Piruška, A. Glāzere un I. Batņa, direktore I. Strelkova un vietniece mācību datbā M. Gavare.

Apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu saņēma visi 14 audzēkņi. Indra Gita Bērziņa saņēma arī Vecpiebalgas vidusskolas Zelta liecību ( visos mācību priekšmetos 8-10 balles).

Skolas direktore aicināja turpmākajā dzīvē izvēlēties mērķus, kurus sasniegt, izprast sevi, kāds tu vēlies būt, ko darīt un ko sasniegt.

Izsniedzot apliecības, klases audzinātāja I. Batņa dalījās pārdomās, ko ir mācījusies no katra sava audzēkņa.

Vecpiebalgas novada domes pārstāve A. Caunīte – Bērziņa vēlēja katram atrast dzīvē īsto ceļu, pa kuru doties tālāk, neaizmirstot Vecpiebalgu.

Absolventi un vecāki teica paldies skolas kolektīvam un klases audzinātājai.

Skolas pagalmā turpinājās foto sesija, draudzīgas sarunas un cienāšanās ar pīrādziņiem un kliņģeri.

Katram būs ejams savs ceļš, bet 1.septembrī skolā gaidām ikvienu no viņiem!

22. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde ,, Latviešu tautas pasaka- Eža kažociņš”

2021. gada 30.aprīlī tiešsaistes ZOOM platformā notika atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde valstī. Nākotnes versijā jau šogad! Olimpiādē varēja piedalīties pēc brīvprātības principa. Dalībniekam bija jābūt gatavam pielietot vismaz 3 materiālu tehnoloģijas olimpiādes darbā. Tekstilmateriālu tehnoloģiju jomā sevi šogad pieteica Indra Gita Bērziņa no 9.klases. Uzdevums bija- pagatavot trīs dimensiju funkcionālā dizaina objektu( priekšmets, izstrādājums ar pielietojumu). Noteikumi bija stingri, viss notika kameras priekšā, darba izpildes laiks- 320 min. Darbi tika izvērtēti tiešsaistē 4 ekspertu vadībā. Ekselences līmeni ieguvušie dalībnieku darbi (51- 100%). Indras Gitas darbs arī tika novērtēts šajā līmenī, un varēja doties pa pastu uz vērtēšanu klātienē- Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu. Ekselences līmenī iekļuva 5 labākie darbi. Indra Gita par savu veikumu šoreiz saņems ekselences apliecinājumu un ekselences medaļu. Balva vēl tikai ceļo pie viņas!

Tika paziņota nākošā mācību gada 23. atklātās tehnoloģiju un dizaina olimpiādes tēma – K. Skalbes pasaka,, Kaķīša dzirnavas.” Gatavosimies un piedalīsimies kuplākā skaitā!

Sporto visa klase

Šajā mācību gadā 1.semestrī 3.,4.klases skolēni aktīvi varēja sportot projekta ,,Sporto visa klase” papildstundās-vispārējā fiziskā sagatavotība, futbols, džudo. 2. semestrī skolēni sportoja attālināti kā arī piedalījās Rimī rīkotajā izaicinājumā. Apvienojot fizisko kustību un  iespējas, ko sniedz virtuālā pasaule, tika nodrošināti jauni, nebijuši un interesanti izaicinājumi gan bērniem, gan pieaugušajiem.  Aplikācijā LoQuiz, aktīvi kustoties, ik pēc 100 metriem, skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem, jāfotogrāfē, jāskatās video un vēl dažādi citi uzdevumi. Aktivitāte ilga vidēji 1stundu un bija 2-3km gara.

Izaicinājuma uzdevumi tika sadalīti trīs lielajās tēmās SPORTS, UZTURS un EMOCIONĀLĀ VESELĪBA. Bērni uzdevumus veica atsevišķi, katrs kopā ar ar savu ģimeni, bet uzdevumos iegūtie punkti tika skaitīti visai klasei kopā. Katras tēmas nedēļas beigās tika noteiktas trīs labākās klases divās klašu grupās: 2.- 3.klase, 4.- 6. klase.

1.posms notika decembrī. Lai rastu papildus motivāciju un iedvesmu uzdevumu pildīšanai, Rimi sporta vēstnesis Kārlis Birmanis kopā ar “Bermudu Divstūra” puišiem bija sagatavojuši īsu video, kurā izskaidroja, kāpēc sports un fiziskas aktivitātes ir tik labas, vērtīgas un nepieciešamas mums jebkurā vecumā.

2.posmā martā galvenā tēma bija UZTURS. Izzinošā video materiālā Rimi eksperte – uztura speciāliste Olga Ļubina un grupas “Bermudu Divstūris”  puiši – Bicepss un Tricepss, izskaidroja  sabalansēta uztura pamatprincipus un to nozīmīgumu.

 

3.posmā maijā izaicinājuma galvenā tēma bija EMOCIJAS. Video materiālā Rimi eksperte – psiholoģe Iveta Aunīte un grupas “Bermudu Divstūris”  puiši – Bicepss un Tricepss, stāstīja par cilvēka emocijām un kā tās atpazīt.

Šajos video bija atrodamas atbildes uz daudziem jautājumiem, kas pēc tam bija aktuāli pašā spēlē. Visas tēmas skolēniem bija saistošas, kādam vairāk patika tēma par sportu, kādam labāk padevās jautājumi par uzturu, bet kāds jutās zinošs par emocijām. Ne vienmēr ir svarīgi uzvarēt, bet gan piedalīties un iegūt jaunu pieredzi, zināšanas un sajust komandas garu! Paldies visiem sportistiem un viņu vecākiem! Lai mums visiem skaista vasara!

 

Nāc un pievienojies!

Olimpiskais mēnesis

Mēs savai Latvijai

Ap un par Lieldienām