Glītrakstīšanas konkurss

Šonedēļ 1. – 3. klašu skolēni latviešu valodas stundās izstrādāja glītas rakstīšanas nosacījumus un, tos ievērojot, rakstīja latviešu tautasdziesmas. Katrā klasē skolēni izvērtēja uzrakstītos darbus un izvirzīja labākos.

Šodien, 12.aprīlī, tikāmies visas klases kopā, lai godinātu glītākā rokraksta īpašniekus sākumskolā un, balsojot ar konfektēm, noskaidrotu skatītāju simpātijas!
Lepojamies!

Naudas koks

11.aprīlī norisinājās ikgadējais konkurss „Naudas koks” Priekuļu tehnikumā. Konkursā piedalījās 8.klases skolēnu komanda – Dārta, Karīna, Rūdolfs un Mārtiņš. Skolēni guva ieskatu par piedāvātajām profesijām darbojoties stacijās, bija iespēja apzināties un pilnveidot savas stiprās un vājās puses, kā arī pilnveidot prasmes darboties komandā.

Jauki bija padomāts arī par līdz atbraukušajiem skolotājiem. Guvām dažādus „knifiņus” mācību priekšmeta interesantākai apguvei un darbojāmies praktiski ēdināšanas pakalpojumu nodaļā. Paldies!

Rakstu sagatavoja skolotājas Dace un Inga

Videonovērošana

Vecpiebalgas vidusskolā darbību ir uzsākusi videonovērošanas sistēma. Jau 2018.gada 27.septembrī Vecpiebalgas vidusskolas (vecāku) padome pieņēma lēmumu par videonovērošanas nepieciešamību, tāpat kā 2018.gada 11.oktobrī Vecpiebalgas vidusskolas pedagoģiskā padome pieņēma lēmumu par videonovērošanas uzstādīšanu skolā. Attiecīgi tika papildināti Vecpiebalgas vidusskolas iekšējie kārtības noteikumi ar punktu Nr. 114., kas nosaka, ka Izglītības iestādē un tās teritorijā darbojas videonovērošanas kameras, lai nodrošinātu izglītojamo, pedagogu un Izglītības iestādes viesu drošību Izglītības iestādes teritorijā, kā arī pasargātu Izglītības iestādes materiālās vērtības, izglītojamo darbus un dekorācijas. Par videonovērošanu Izglītības iestādē un tās teritorijā informē tam speciāli izvietotās brīdinājuma zīmes.
Kopumā ir paveikt milzīgs darbs, jo faktiski skolā ir savilkts jauns tīkls, kas nodrošinās gan videonovērošanas funkcionēšanu, gan jaunu interneta tīkla pieejamību visā skolā, tāpēc sakām paldies datorspeciālistiem Jānim un Agrim.

Tikšanās Jāni Roni

9.aprīlī  pie mums viesojās Jānis Ronis . Vecpiebalgas vidusskolai piedāvā iespēju piedalīties viņa projektā “Piebalgas ainavu ceļš”. Drīzumā gaidāms konkurss , sekojiet līdzi , lai nepalaistu garām!

1.klasei stunda bibliotēkā

Kur noder alfabēts? Kā bibliotēkā tiek sakārtotas grāmatas?

Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes 1.klases skolēni meklēja bibliotēkā, latviešu valodas stundas ietvaros.
Paldies bibliotekārei Dacei par uzņemšanu!

Valsts aizsardzības mācības pilotprojekts

29.martā Aizsardzības ministrijā norisinājās svinīgs pasākums, kurā Vecpiebalgas vidusskola tika iekļauta Valsts aizsardzības mācības pilotprojektā, tādējādi ar 2019.gada 01.septembri Vecpiebalgas vidusskolā tiks piedāvāts obligātās izvēlēs priekšmets – Valsts aizsardzības mācība, kuras mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, apgūt militārās pamat iemaņas un prasmes, kā arī veicināt līderību un saliedētību. Valsts aizsardzības mācība sastāv no četrām jomām:

1.Valstiskā audzināšana, kas sevī ietver patriotisko audzināšanu, valsts un lokālo vēsturi.

2.Dzīves skola, kurā māca valsts aizsardzības pamatprincipus un līderības un personības veidošanu.

3.Fiziskā sagatavotība, kas tiks realizēta ar caurviju metodi, piemēram, orientēšanās apvidū, ierindas mācība vai lauka kaujas iemaņu realizācija iespējama tikai ar fizisko aktivitāšu palīdzību.

4.Militārā sagatavotība, kurā iekļautas lauka administrācijas un lauka kaujas iemaņas, ierindas mācība, sakari un normatīvie akti, darbības ar ieročiem un stacionārā šaušana un pirmā medicīniskā palīdzība.

Skolniekiem, kuri būs apguvuši Valsts aizsardzības mācību, būs priekšrocība iestāties Aizsardzības akadēmijā un Iekšlietu ministrijas izglītības iestādēs pm. Policijas vai Robežsardzes koledžās.  Kopumā šis ir stratēģiski svarīgs notikums mūsu skolai un mēs varam būt lepni, ka mūsu bērniem tiks piedāvāta šāda iespēja apgūt Valsts aizsardzības mācību.

Debates

Svētdien, 31. martā, 10. klases skolnieces Kate Antone, Elīna Meldere, 9.klases skolniece Marta Asare un 8.klases skolnieks Ernests Smaliķis piedalījās debatēs, kas norisinājās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Paldies skolotājai Marinai Grīnbergai, kas palīdzēja sagatavoties debatēm!

Retro balle Cesvainē

Piektdien, 29. martā, skolēnu pašpārvalde devās uz Cesvaini, lai piedalītos Cesvaines vidusskolas skolēnu pašpārvaldes rīkotajā pasākumā “Retro balle.”

Pasākuma mērķis bija parādīt savu skolo, veidojot priekšnesumu, iepazīties ar jauniem cilvēkiem un labi pavadīt laiku, dejojot un spēlējot spēles. Ballē bija jāierodas 80 gadu stilā.

Pasākuma beigās tika dalītas nominācija un mūsu skolas 11.klases skolnieks Emīls Vizulis ieguva nomināciju “Stilīgākais tērps”.

Sakopšanas talka

Piektdien, 29.martā, skolā notika sakopšanas talka. Darbinieki, skolotāji un skolēni strādāja, lai sakoptu apkārtni ap skolu. Paldies visiem, kas palīdzēja!

 

Lasīšanas maratons sākumskolēniem

29. martā norisinājās ikgadējais Lasīšanas maratons Vecpiebalgas vidusskolas 1.- 3. klases skolēniem. Šogad pasākumu veltījām Jānim Klīdzējam, kuram 6.maijā apritēs 105 gadi. Lasījām fragmentu no grāmatas “Cilvēka bērns”.

Jau iepriekš katrā klasē tika noskaidroti 3 ātrākie lasītāji, kuri tikās, lai noskaidrotu sākumskolas ātrāko lasītāju.
Rezultāti bija pārsteidzoši!
1. vieta 129 vārdi/minūtē.
2. vieta(dalīta) 121 vārds/ minūtē.
3.vieta 109 vārdi/ minūtē.
Visi dalībnieki atzina, ka grāmatas lasīt patīk!
Lepojamies!
Tā turpināt!
(Attēlos redzami dalībnieki un uzvarētāji)